Litultovice na Opavsku si samy vyrábějí bezemisní energii v solární elektrárně umístěné na budově mateřské školky a spotřebovávají ji v dalších devíti objektech.

Za realizací stojí spolupráce městyse Litultovice, útvaru inovace společnosti ČEZ a Místní akční skupiny Opavsko. Moderní měřící technika od ČEZ přináší obci i místním lidem detailní přehled o spotřebě a přetocích do sítě. Projektu zaujal i odbornou veřejnost. Právě za inovativní měření získal 2. místo v soutěži „Inovativní obec 2030“.

Městys Litultovice leží na jihozápad od Opavy. Dnes v obci najdeme řešení, které dává obci možnost podílet se na vlastní energetické budoucnosti. Elektřina, kterou tu vyrábí fotovoltaické panely o výkonu 7 kW umístěné na střeše školky, je k dispozici zdejší energetické komunitě. Do ní kromě školky patří ještě budovy úřadu městyse, základní školy, tělocvičny, hasičské zbrojnice a pět rodinných domků. Ti všichni elektřinu v době přebytku čerpají přednostně před elektrickou energií z distribuční soustavy. Výhodou projektu je spolupráce se společností ČEZ. Díky tomu nemusel být vybudován tzv. mikrogrid, ale řešení těží z existující veřejné distribuční soustavy. Jde tak o jeden z prvních českých pilotních projektů energetických společenství v pravém slova smyslu.

„Při rekonstrukci budovy školky jsme díky dotaci z Operačního programu životní prostředí instalovali na její střechu solární panely. Když pak přišla nabídka od ČEZ odzkoušet reálně fungující komunitní energetiku a získat detailní data o výrobě a spotřebě, neváhali jsme. V první fázi nám nejde ani tak o finanční efekt, spíše si chceme ověřit, jak to celé může v našich podmínkách fungovat nebo pro kolik domů energie stačí,“ říká starosta Litultovic Jan Birgus.

Starosta Jan Birgus u budovy mateřské školy
FOTO: ČEZ

Specialisté útvaru inovace ČEZ ve spolupráci s obcí a koordinátory z Místní akční skupiny Opavsko instalovali u spotřebitelů elektroměry měřící spotřebu a přetoky elektrické energie v reálném čase. Po počátečním anonymním měření provedli loni od srpna do října 2021 ostrý sběr dat a jejich vyhodnocení. Výsledky potvrdily, že litultovická komunita je schopna využít až 92 % elektřiny vyrobené z vlastního zdroje. Elektrárna během sledovaného období s vysokými hodnotami slunečního osvitu vyrobila v průměru asi 600 kWh ekologické elektřiny měsíčně, tj. množství, které by za stejné období pokrylo kompletní spotřebu dvou domácností. Výstupy také potvrdily, že se zvýšila energetická soběstačnost obce, lidé se na základě vlastních zkušeností začali zajímat o možnosti komunitní energetiky a seznámili se s obsluhou chytré mobilní aplikace, která lidem pomáhá s optimalizací spotřeby.

Spotřebu a výrobu solární elektřiny lze sledovat pomocí mobilní aplikace
FOTO: ČEZ

„V rozvoji decentralizované energetiky a energetických komunit vidíme velký potenciál. V posledních měsících rychle roste počet zákazníků, kteří sami elektřinu vyrábějí, spotřebovávají, případně i ukládají, a požadují proto rychlý přístup k on-line datům. Chceme pro ně vytvořit určitý koncept služeb šitý na míru, který bychom do budoucna mohli nabízet komerčně. Na příkladu Litultovic je totiž jasně vidět, že nakročit k úspěšné energetické transformaci není složité a poptávka po tomto servisu poroste,“ říká Jan Šícha, který v ČEZ vede útvar inovace.

„Připraven máme projekt další fotovoltaiky na střeše hasičárny. Pokud se nám podaří postavit ještě vlastní kogenerační jednotku, mělo by to umožnit rozšíření komunity o všechny zájemce o zapojení a zvýšení naší energetické soběstačnosti i v zimním období,“ dodává Jan Birgus.

Tepelné čerpadlo umí celý rok ohřívat teplou vodu, v zimě topit a v létě chladit. 100% nezávislé na ruském plynu

Energetická společenství bez hranic

Možnosti rozvoje energetických společenství v rámci komunitní energetiky sleduje Svaz moderní energetiky. Jeho tým se podílí na výzkumném projektu podpořeném Technologickou agenturou ČR, který sleduje nastavení osvědčenou praxi v zahraniční.

„Energetické společenství realizované v Litultovicích se blíží svým pojetím rakouskému modelu aktivní komunitní energetiky. Tamní vláda připravila loni takové podmínky, které umožňují sdílení energie s využitím veřejné distribuční soustavy v rámci celého Rakouska. Systém je vytvořen dle kategorií, do v jaké části distribuční soustavy se účastnici komunity nachází. Operátor distribuční sítě je zodpovědný za měření toků elektřiny v bytovém domě v 15 minutových intervalech, přitom je zachováno právo každého zákazníka mít vlastního dodavatele elektřiny. Na základě dohody se mohou účastníci společenství rozhodnout pro statický nebo dynamický klíč k rozdělení vyrobené elektřiny mezi sebou," představuje prvky rakouského systému Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky.

V Česku čeká rozvoj komunitní energetiky na novou legislativu, která by mohla odblokovat přístup k využití vlastní energie například pro obyvatele bytových domů. Ministerstvo životního prostředí počítá, že po přijetí potřebných změn v zákonech připraví podpůrné programy v rámci Modernizačního fondu či Nové zelené úsporám. Možnosti sdílení energie jsou jedním z nástrojů, který domácnostem pomůže chránit se před růstem cen energie či zemního plynu.

Autor: Martin Prax

FOTO: ČEZ