Kristýna Vobecká | 20. 6. 2021

Směle k vodě! Kvalitu míst ke koupání ukazuje interaktivní evropská mapa

Teploty stoupají a období dovolených se i díky uvolnění koronavirových restrikcí pomalu rozjíždí. Většina lidí tak zřejmě zamíří někam k vodě. Ať se chystáte k moři, rybníku, přehradě nebo jezeru, můžete si být jistí, že většina evropských vodních ploch splňuje nejvyšší normy kvality.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala ve spolupráci s Evropskou komisí posouzení kvality vod v zemích EU, z něhož vyplývá, že téměř 83 % vodních ploch je vhodných ke koupání a má výbornou kvalitu vody. S přijatelnou kvalitou vody se potom setkáte až na 93 % evropských míst. Zhodnocení EAA posuzovalo 22 276 lokalit v celé Evropě, včetně Albánie a Švýcarska. Dvě třetiny hodnocených lokalit se nacházelo na evropských pobřežích. Proto je dobrou zprávou pro milovníky mořského koupání, že na Kypru, v Řecku, na Maltě a v Chorvatsku byla zjištěna výborná kvalita vody až u 95 % zkoumaných míst.

„Kvalita vod ke koupání v Evropě je i nadále vysoká. Je to výsledek více než 40leté existence směrnice o vodách ke koupání a intenzivní práce i spolupráce specializovaných odborníků. Akční plán pro nulové znečištění přijatý v květnu pomůže tomu, aby naše vody byly i nadále zdravé a bezpečné a moře a řeky čisté,“ řekl Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov v oficiálním prohlášení Evropské komise.

Interaktivní mapu kvality evropských vod

EAA vydala k výsledkům svého zhodnocení také interaktivní mapu přístupnou online, ve které je možné vidět zhodnocení jednotlivých lokalit na základě 4 barev – modrá znamená výbornou kvalitu vody, zelená je vyhovující kvalita vody, červená označuje špatnou kvalitu a šedá jsou místa, která vzhledem ke koronavirovým opatřením nebylo možné uspokojivě změřit. Interaktivní mapa pokrývá celou Evropu a je ideálním vodítkem pro Evropany, kteří hledají vhodné místo pro letní koupání.

Lidé, kteří chtějí zůstat v létě v České republice, se mohou radovat z toho, že více než 81,7 % českých vodních ploch splňuje nejvyšší míru kvality a 92,2 % má uspokojivou kvalitu. Vodních ploch se špatnou kvalitou je u nás minimum, pouze 0,7 %, a vyhnout byste se tak měli například rybníku v jihočeském Staňkově. Celkově bylo v zemích EU v minulém roce přitom změřeno pouze 1,3 % vodních ploch se špatnou kvalitou a počet znečištěných vod od roku 2013 dokonce mírně klesl.

Evropská legislativa jednoznačně přispívá k vysoké kvalitě vodních ploch

Důvodem značného zlepšení kvality evropských vod za posledních 40 let je podle Evropské komise také zavedení směrnice EU o vodách ke koupání. Díky té bylo zahájeno účinné a pravidelné monitorování a řízení kvality vod, jež také souvisí s další environmentální legislativou důležitou pro čistotu vody. Směrnice o čištění městských odpadních vod z roku 1991 vedla ke snížení objemu znečištěných komunálních a průmyslových vod, jež původně skončily právě ve vodách vhodných pro koupání. „Kvalita evropských vod ke koupání zůstává po čtyřech dekádách opatření zaměřených na prevenci a snižování znečištění vysoká. Právní předpisy EU nejenže přispěly ke zvýšení celkové kvality vod, ale zároveň pomohly identifikovat oblasti, ve kterých bylo třeba zavést konkrétní opatření,“ uvedl v oficiálním prohlášení Evropské komise výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx.

Samotná legislativa potom přesně stanoví, kdy lze kvalitu vody označit za výbornou, dobrou, přijatelnou nebo nevyhovující, a to na základě míry jejího znečištění fekálními bakteriemi. Ve chvíli, kdy je voda označena jako nevyhovující, by každý členský stát EU měl přijmout určitá opatření. Například koupání v takové vodě zakázat a o nevyhovujícím stavu vody informovat veřejnost.

Autorka: Kristýna Vobecká

FOTO: Pixabay