Zelená energie je pro Česko příležitost. Poslanci hlasují o klíčových změnách

Pro čistou budoucnost energetiky jsou šancí obnovitelné zdrojů energie. Poslanci přitom mají jedinečnou příležitost, jak Českou nasměrovat na tuto cestu. Rozhodnou totiž o podobě zásadní novely zákona o podporovaných zdrojích energie, která se může stát impulsem pro další rozvoj zelené energie. Výzva „Rozumná podpora“ nyní apeluje na zákonodárce, aby otevřeli Česko moderní energetice.

Pavel Baroch

18. 6. 2021

„Poslanecká sněmovna má jedinečnou příležitost restartovat v Česku rozvoj obnovitelných zdrojů energie a položit tak základy energetiky vhodné pro 21. století,“ uvádí se v úvodu výzvy, kterou připravil Svaz moderní energetiky ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost, Změnou k lepšímu, CZ BIOM a Solární asociací. Přihlásit se k výzvě nyní mohou zástupci podniků, samospráv, ale i soukromé osoby – a postupně jich přibývá.

„Společným cílem výzvy Rozumná podpora je podpořit snahy o zlepšení novely zákona o podporovaných zdrojích energie,“ uvedl Martin Sedlák, programový ředitel Svaz moderní energetiky. „Téměř šest stovek firem, domácností či obcí žádá o podporu návrhů, které mohou stabilizovat rozvoj zelené energetiky v Česku a současně otevřít příležitosti pro výstavbu nových solárních elektráren či bioplynových stanic za podmínek tržní (aukční) podpory. Mezi podporovateli výzvy jsou velké společnosti jako IKEA, inovativní firmy jako Y-soft, tradiční malé české firmy - například Biopekárna Zemanka, ale také starostové obcí, jako je Milana Kazda z Kněžic nebo zástupci domácností.“

Podpora hospodářského výboru

Klíčový hospodářský výbor, který obvykle mívá podstatný vliv na rozhodování celé sněmovny, přitom před závěrečným hlasováním rozhodoval o sérii pozměňovacích návrhů, mezi nimiž byla také předloha předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky o rozšíření podpory pro nové projekty solárních elektráren. Členové hospodářského výboru ji přijali jasnou většinou.

„Cílem KDU-ČSL je nastartovat rozvoj moderní energetiky a nastavit předvídatelné prostředí pro nové investice. Vítám, že mé kolegyně a kolegové z Hospodářského výboru podpořili návrh k otevření tržního systému podpory také pro solární elektrárny. Vláda pak bude vyhlašovat samostatná kola aukcí pro daný typ zelené energie podle vývoje technologií nebo potřeby náhrady uhlí,” sdělil Jurečka.

Pokud by Česká republika neplnila svoje závazky v navyšování podílu obnovitelných zdrojů, může vláda kdykoli vyhlásit další aukce v potřebném objemu. Toto řešení podpory je také energeticky neutrální, tedy umožňuje velmi pružně měnit rozhodnutí ohledně toho, jaké zdroje podporovat nejvíce s ohledem na technologický vývoj. „Vše navíc funguje v tržním prostředí, které zajistí férové ceny jak pro majitele obnovitelných zdrojů energií, tak pro koncového spotřebitele. Stát tak získá jistotu dlouhodobé stability, předvídatelné podmínky provozní podpory, zlevní nové projekty a systém se otevře pro domácnosti, města, obce či firmy,” dodal Jurečka.

Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky připomněl, že původní vládní předloha zařadila mezi zdroje, které by mohly získat aukční podporu, pouze větrné a vodní elektrárny či skládkový plyn. „Hospodářský výbor podpořil opravu ve formě rozšíření o fotovoltaiku. Tento krok dává smysl z pohledu spotřebitelů. Solární elektrárny jsou totiž nejlevnější zdroj, který může Česko využít pro postupnou dekarbonizaci energetiky. Věříme, že podporu pro rozšíření aukcí také o fotovoltaiku potvrdí celá sněmovna během závěrečného projednávání novely zákona o podporovaných zdrojích energie," uvedl Sedlák.

Evropská unie přitom loni zvýšila svůj cíl pro rychlejší snížení emisí do roku 2030, a České republika tak bude muset navýšit i své závazky v oblasti ochrany klimatu. „Nejlevnější cestou je právě fotovoltaika,“ řekl nedávno předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář. Reálný potenciál české fotovoltaiky do konce tohoto desetiletí je přitom odhadován až na 9 tisíc megawattů.

„Aukční podpora přináší předvídatelné prostředí pro rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku. Současně je toto opatření nejvýhodnější cestou k nízkouhlíkové energetice, ke které se Česko dobrovolně zavázalo. Úspěšné reference přináší řada zahraničních zkušeností z Německa, Španělska či Polska, kde právě soutěž o podporu pomáhá průběžně snižovat náklady na budování obnovitelných zdrojů energie,“ dodal Martin Sedlák.

Bioplynky a baterie na vedlejší koleji

Členové hospodářského výboru naopak nepřijali další návrhy lidoveckého poslance Mariana Jurečka. Prvním byl stejný mechanismus tržní podpory také pro bioplynové stanice, které by cíleně využívaly biologicky rozložitelný odpad. Druhým bylo legislativní ukotvení licencí na akumulaci energie. Většina přítomných poslanců hlasovala proti. Výkonného ředitele Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT Jana Fouska nemile překvapil postoj ministerstva průmyslu, které k této předloze dalo neutrální stanovisko.

„Na znění předloženého pozměňovacím návrhu jsme pracovali společně s ministerstvem a obsahuje vše, co po nás chtělo. Ustoupili jsme dokonce i v otázce dvojích plateb za obnovitelné zdroje energie pro provozovatele baterií, což mnoho významných subjektů na energetickém trhu oprávněně vnímá jako diskriminační. Navzdory všem našim ústupkům a jednáním je i tak postoj ministerstva stále neutrální, to mi prostě nepřijde fér,“ řekl Fousek.

„Pan poslanec Jurečka svým kolegům předložil desítky naprosto jasných argumentů, proč k legislativní úpravě musí dojít. Členové hospodářského výboru dostali veškeré podklady, včetně informací o podpoře akumulace klíčových institucí na trhu či o propásnutí transpozičního termínu legislativy EU. Nikdo se ani v rozpravě, ani separátně o nic z toho nezajímal, přesto drtivá většina hlasovala proti návrhu“, dodal Fousek.

Zelená příležitost pro Česko

Změnit přístup k bateriovým systémům i bioplynovým stanicím bude mít ještě šanci změnit celá poslanecká sněmovna při závěrečném hlasování o novele zákona o podporovaných zdrojích energie. „Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je nejpřirozenější cestou, jak nejen omezovat zátěž našeho životního prostředí, ale jak dodat nové impulsy pro restart ekonomiky, oživit ekonomické činnosti na venkově a dokončit transformaci nejpostiženějších regionů. Rozhodně nejde jen o formální naplnění českých závazků v oblasti ochrany klimatu z obavy z nějakých vnějších sankcí - je to naše příležitost, a tedy opak hrozby!“ apeluje na poslance výzva Rozumná podpora.

Připomíná, že s rozumně nastavenou podporou se mohou stát investice do obnovitelných zdrojů doménou obcí, měst, výrobních firem nebo zemědělských podniků. „Domníváme se, že by si stát měl ponechat otevřené všechny možnosti pro rozvoj nových projektů obnovitelných zdrojů energie. Je proto nutné rozšířit ve vládní novele zákona o podporovaných zdrojích možnou podporu na další typy obnovitelných zdrojů. Dovolujeme si vás proto vyzvat k rozšíření aukčního systému podpory o solární elektrárny a bioplynové stanice,“ uvádí se ve výzvě pro poslance.

Rozumná podpora pro nové projekty obnovitelných zdrojů dá podle výzvy impuls k výstavbě nových solárních elektráren či bioplynových stanic už příští rok. Připomíná zkušenost z Německa, kde se díky soutěži podařilo snížit cenu solární elektřiny na polovinu.

Výzva rovněž upozornila na další sporný bod novely, je jím takzvaná překompenzace, která má odstranit údajnou nepřiměřenou podporu obnovitelných zdrojů. „Mechanismus navrhovaný v novele má bohužel jasně diskriminační charakter, a to kvůli rozdílnému přístupu k jednotlivým typům obnovitelných zdrojů,“ konstatuje se ve výzvě. Varuje, že by tím byla ohroženo další fungování malých vodních, solárních a větrných elektráren.

„Nově zaváděný parametr takzvaného vnitřního výnosového procenta je u nich nastaven tak nízko, že by jejich vlastníci (firmy, města, domácnosti) nemuseli být schopni splácet úvěry nebo závazky vůči třetím stranám,“ uvádí se ve výzvě Rozumná podpora. „Jako rozumné východisko vidíme sjednocení vnitřního výnosového procenta na takové hladině, aby nedošlo k ohrožení návratnosti jednotlivých typů obnovitelných zdrojů. Pouze takové řešení povede ke stabilizaci sektoru moderní energetiky v Česku a udržení důvěry investorů v legislativní prostředí v Česku. Sjednocení vnitřního výnosového procenta je navíc v souladu s původní metodikou podpory obnovitelných zdrojů, jejíž respektování je požadováno Evropskou komisí v rámci příslušného notifikačního rozhodnutí.“

Autor: Pavel Baroch

FOTO: Pixabay