Deset tisíc Vídeňáků investovalo do městských elektráren

10. července 2017

Zhodnotit své prostředky i podpořit dobrou věc. To je motivací tří desítek „občanských" elektráren, které vznikly během posledních pěti let ve Vídni a blízkém okolí. Deset tisíc lidí investovalo dohromady 35 milionů eur do solárních i větrných elektráren.

Investice lepší než bankovní úroky

V článku o rakouské firmě WEB Windenergie jsme psali o tom, že rozvoj obnovitelných zdrojů nastartovaly v mnoha zemích investice občanů. Tzv. „Bürgerbeteiligung", jak se tento model v němčině nazývá, je populární i dnes, neboť dává lidem příležitost dobře zhodnotit své peníze a zároveň podpořit konkrétní smysluplný projekt. Ve Vídni tak vzniklo 26 fotovoltaických elektráren a čtyři větrné turbíny s celkovou kapacitu 19,3 megawattů.

Zatím poslední elektrárna byla uvedena do provozu letos v květnu na střeše logistického terminálu ve vídeňském přístavu. Solární panely o celkovém výkonu 280 kilowattů pokryjí zhruba čtvrtinu spotřeby elektřiny celého areálu. Stejně jako všechny předchozí „občanské" elektrárny v rakouské metropoli vznikla i tato z iniciativy komunální firmy Wien Energie, jednoho z největších dodavatelů elektřiny a tepla v Rakousku.

Občanská účast probíhá na principu „Sale and lease back", kdy firma elektrárnu postaví, nabídne ji formou podílových listů k prodeji jednotlivcům a obratem si ji od nich pronajme. Kupující dostává za svou investici každoročně úrok (nájemné). Po uplynutí minimální doby pronájmu (zpravidla 5 let) má kdykoli právo nechat si hodnotu podílového listu vyplatit zpět a nájemní vztah tak ukončit. Ze strany Wien Energie je pak nájemní vztah ukončen po uplynutí životnosti zařízení, kdy podílníci dostanou zpět své peníze, a firma se postará o recyklaci dožité elektrárny.

Chcete podíl v solárním elektrárně?

V případě vídeňského přístavu šlo o nabídku 1076 podílových listů, z nichž každý měl hodnotu 950 eur a symbolicky představoval jeden fotovoltaický panel. Nákup byl možný pouze přes speciální internetový portál, přičemž zájemce musel být klientem Wien Energie a musel mít v Rakousku trvalé bydliště a bankovní konto. Nabídka byla omezena na deset podílových listů pro jednoho kupujícího. Roční úrok ve výši 1,75% byl ve srovnání s bankovními produkty velmi atraktivní, takže není divu, že se všechny podílové listy prodaly během několika hodin. Tak tomu bylo ostatně u všech předchozích projektů, které Wien Energie občanům nabídla.

Forma "Sale and lease back" je výhodná pro všechny zúčastněné strany z několika důvodů: pro občany představuje v době, kdy se úroky v bankách blíží nule, velmi výhodný způsob zhodnocení peněz. Úrok je dán pevně, takže v případě technických výpadků, slabého výkonu elektrárny nebo turbulencí na energetickém trhu jim nehrozí žádné riziko. V případě Vídně hraje roli i to, že většina obyvatel bydlí v nájemních bytech a nemá tedy možnost instalovat si fotovoltaické zařízení na střechu tak, jako to mohou udělat majitelé rodinných domů. Takto se i oni mohou podílet na rozvoji obnovitelné energetiky.

Na kontraktu vydělá i majitel plochy (střechy), na které se fotovoltaická elektrárna nachází. Ten neplatí Wien Energie za odebrané kilowatthodiny, ale za pronájem panelů, ze kterých odebírá elektřinu. Jeho profit je sice závislý na tom, jak svítí či nesvítí slunce, zato se však nemusí o nic starat – údržbu elektrárny přebírá Wien Energie. Případné přebytky solární elektřiny může zpeněžit prodejem do sítě. Pro Wien Energie pak znamená prodej a zpětný pronájem nového zařízení získání prostředků pro další rozvoj, aniž by musela čekat, až jí provoz zařízení vložené investice vrátí.

Projekty obnovitelných zdrojů se zatím ani v Rakousku neobejdou bez podpory z veřejných zdrojů. Wien Energie využívá individuálně podle místních podmínek jak celostátní, tak zemské dotační programy (v každé spolkové zemi včetně Vídně jsou jiné). V případě Vídně je podpora počítána jako investiční příspěvek ve výši 400 eur na 1 instalovaný kilowatt, převyšující hranici 5 kilowattů. Pro prvních 5 kilowattů může žadatel získat ještě podporu z celostátního „klimatického“ fondu. Žádat mohou jak fyzické osoby, tak firmy. Výše podpory je v obou případech omezena na 40 procent investičních nákladů, respektive na částku 40 000 eur. Podpora projektu ve vídeňském přístavu činila přibližně 14,5 procent nákladů.

Poukázky na nákup za solární elektřinu

Z dříve realizovaných „občanských“ elektráren je zajímavá například instalace solárních panelů na střechách dvou supermarketů Spar, které pokrývají 75 procent jejich energetické potřeby. Firma Wien Energie panely instalovala a stará se o jejich údržbu. Oblíbený potravinářský řetězec platí za zařízení nájem a odebírá vyrobený proud.

Také v tomto případě jsou díky „Sale and lease back“ modelu majiteli panelů občané, kteří si je koupili formou investičních podílů. Jako odměnu dostávají tito privátní investoři každoročně poukázky na nákup v daném supermarketu v hodnotě 60 euro, což odpovídá zhodnocení investice ve výši 5,1 procent.

Solární projekt na farmě? Za čtvrt hodiny vyprodáno

Další občanský projekt se nachází na střeše centrály zemědělského družstva LGV v Simmeringu nedaleko Vídně, které se specializuje na pěstování zeleniny. Občanský energetický projekt se zde propojuje s ideou družstevního hospodaření, neboť LGV se skládá z více než stovky rodinných farem, které jsou i jedním z největších podílníků solární elektrárny. Z hlediska kapacity jde dosud o největší „občanskou“ elektrárnu Wien Energie. Celkem 3500 panelů produkuje ročně takové množství elektřiny, jaké odpovídá kolem 60 procent spotřeby objektu.

Původní předpoklad zhodnocení občanské investice ve výši 3,1 procent musel být korigován na 2,25, i tak se prodaly nabízené podílové listy během 15 minut.

Další projekty za stovky milionů euro nás posunout vpřed

Další občanské elektrárny využívají pro výrobu solární elektřiny například střechy čističky odpadních vod, střechu parkoviště P+R u jedné ze stanic vídeňského metra nebo střechu nádraží Wien Mitte.  Menší část projektů vznikla na volných zemědělských plochách.

Wien Energie má s obnovitelnými zdroji velké plány: v příštích pěti letech chce do nich investovat 460 milionů euro. Do roku 2030 plánuje dodávat svým zákazníkům 35 až 40 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podíl čisté elektřiny tedy naroste na dvojnásobné množství oproti dnešku. Jako mnohé zavedené firmy v oboru, chystá také zásadní restrukturalizaci. „Dosud jsme se orientovali na výrobu, nyní se musíme přeorientovat na potřeby zákazníka. Čeká nás digitalizace energetiky a mnohem silnější konkurence" říká šéf firmy Michael Strebl. Je podle něj docela možné, že dodavateli energií se stanou i takové firmy jako Google nebo Apple.

Zdroj: vlastní, Wien Energie, Staudinger+Franke (úvodní foto)