Dá se na prodeji elektřiny z větru vydělat bez státní podpory? I o tom jsme se bavili s Michaelem Trckou, finančním ředitelem WEB Windenergie , společnosti, kterou spoluvlastní 3700 občanů.

V naší rubrice Zaostřeno jsme představili úspěšnou rakouskou společnost WEB Windenergie, která po světě vybudovala více než dvě stovky větrných turbín a dvacítku solárních elektráren. Nyní se soustředí například na prosazení čisté elektromobility. Přinášíme vám rozhovor s Michaelem Trckou, finančním ředitelem WEB Windenergie.

Jak se podařilo v polovině 90. let motivovat občany, aby investovali do oboru, který měl tehdy ještě jen mlhavé kontury?

Byla to zásluha nadšených pionýrů, kteří tehdy objížděli Rakousko a vysvětlovali lidem, že obnovitelné zdroje jsou jediným udržitelným řešením našich energetických potřeb. Zároveň byly investice ze strany občanů jedinou možností, jak příslušné projekty nastartovat, protože banky odmítaly investovat do oboru, se kterým neměly žádné zkušenosti.

Jak se podařilo na prodeji elektřiny z větru bez státní podpory vydělat?

Nabyla tehdy sice žádná obecná pravidla podpor pro větrnou energii, ale jednotlivé spolkové země byly ochotny tento obor určitým způsobem podpořit. Například Dolní Rakousko koncem 90. let rozhodlo, že za proud z větrných elektráren bude jeho dodavatel dostávat dvojnásobek tehdy platného tarifu po dobu tří let. To bylo ještě před přijetím zákona, který řešil prodej obnovitelné elektřiny do sítě na celostátní úrovni. Předcházel tomu ovšem velký tlak ze strany aktivistů, kteří naráželi na odpor na nejrůznějších úrovních.

Jak byste shrnul hlavní výhody toho, že Vaši firmu vlastní 3700 občanů?

Jak jsem už řekl, investice občanů nastartovaly rozvoj obnovitelných zdrojů v Rakousku a jiných zemích. Dále ten, kdo takto investuje, to nebere jen jako příležitost ke zhodnocení svých peněz, ale dělá to s určitým nadšením. Zajímá se nejen o to, odkud pochází proud, který mu teče do zásuvky, ale i o energetickou efektivitu, bateriové systémy a chytré sítě. Chce, aby svými penězi přispíval k rozvoji těchto věcí a šíří ve svém okolí povědomí o nich. Naši akcionáři jsou tedy nejen investory, ale i „poháněči“ obnovitelné energetiky.

Několik větrných elektráren máte i v České republice, další expanzi jste ale zastavili. Co by se muselo stát, aby se zde vyplatilo do větrné energetiky investovat?

Obnovitelné zdroje potřebují politickou podporu, tedy jasnou informaci od státu, že mu na jejich rozvoji záleží. V praxi to znamená nějaký systém podpory nových elektráren – a to v ČR chybí. Jaký systém by to byl, je v tuto chvíli druhořadé. Jako firma s mezinárodními zkušenostmi se dokážeme rozdílným podmínkám přizpůsobit.