Češi se jádra bojí, radši by obnovitelné zdroje, ukázal velký průzkum

15. srpna 2018

„Přestože Češi vnímají podle různých výzkumů jadernou energii příznivěji než většina ostatních obyvatel Evropy a přiklánějí se spíše k jejímu využití, je české veřejné mínění ve vztahu k jaderné energetice rozpolcené a plné různých obav,“ zní závěr největšího průzkumu toho, jak česká veřejnost vnímá problémy spojené s přírodou.

Součástí této studie, která vznikla na brněnské Masarykově univerzitě, je také významná část věnovaná energetice. Vědci se v ní pokusili ukázat, v čem a proč má vlastně klasický obyvatel České republiky problém s jádrem. A proč preferuje obnovitelné zdroje.

Češi věří, že jaderné energetice a otázkám, které jsou s jejími pozitivy i riziky spojené, dobře rozumí. Ale současně si myslí, že informace, které k tomuto tématu dostávají, jsou zkrátka nedostatečné. Podle výsledků Special Eurobarometeru z roku 2010 se 71 % české veřejnosti necítí být dobře informováno o bezpečnosti jaderných elektráren.

Mírně převažuje názor, že informace nabízené médii o nebezpečích a výhodách různých energetických zdrojů obecně a jaderné energie obzvláště nejsou dostatečné pro to, aby si lidé mohli vytvořit vlastní názor o těchto záležitostech.

Toto číslo se může zdát vysoké, ve srovnání s ostatními evropskými státy je ale vidět, že podíl Čechů, považujících tyto informace za dostatečné, je druhý nejvyšší v zemích Evropské unie.

A jak je to ve skutečnosti? Opravdu Češi jádru tak dobře rozumí? Určitou znalost informací o této problematice mezi českou veřejností potvrzuje v rámci stejného průzkumu výsledek znalostního testu, podle kterého se Češi s průměrem 66 % správných odpovědí zařadili na třetí místo v rámci Evropské unie hned za Belgičany a Finy. To potvrzuje teorie, že Češi a Moravané „svému jádru rozumí” a jejich rozhodnutí a postoje mají docela racionální základ. A o to vážněji by se měly brát jejich názory na jádro.

Zajímavé je, že když se postojům české veřejnosti vůči jádru věnovaly různé agentury, docházely zatím k velmi odlišným výsledkům:

  • Podle Factum Invenio (2011) považuje 82 % české veřejnosti jaderné elektrárny za nebezpečné.
  • Provoz jaderných elektráren označilo 50 % české veřejnosti podle Centra pro výzkum veřejného mínění (2016) za velmi nebo dosti závažný globální problém.
  • Podle další studie považuje potenciální rizika jaderné energetiky v České republice za závažný problém 50 % Čechů, zatímco pouze 21 % je za závažný problém nepovažuje.
  • Celkem 32 % české veřejnosti pociťuje podle šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (2017) velké nebo střední obavy z využívání jaderné energie na našem území.
  • Výsledky Special Eurobarometeru ukazují, že 54 % Čechů nepovažuje jaderné elektrárny v České republice za nebezpečí pro sebe nebo svoji rodinu, za nebezpečí je naopak považuje 45 %.

 

Jak se v tom vyznat?

Je pravděpodobné, že Češi velmi rychle mění svůj názor, ale současně je patrné, že existuje silná skupina obyvatel, které se jádro nelíbí a odmítá ho.

V souvislosti s hodnocením rizik výroby jaderné energie zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění, jak by se obyvatelé zachovali, pokud by byla uvedena do provozu jaderná elektrárna ve vzdálenosti 20 až 30 kilometrů od jejich bydliště. Ukázalo se, že 70 % českých občanů by nepovažovalo výstavbu a provoz jaderné elektrárny v relativní blízkosti jejich bydliště za důvod k přestěhování. Pro možnost odstěhování se naopak vyslovilo 26 % respondentů.

Máme mít jádro, nebo ne?

Podle výsledků průzkumu Factum Invenio, který vznikl po havárii ve Fukušimě, to vypadá, že podle 61 % Čechů je naše závislost na jaderné energii příliš vysoká.

O to větší je kontrast s tím, jak bezpečné vidí Češi obnovitelné zdroje: obnovitelné zdroje hodnotí podle Factum Invenio většina české veřejnosti také jako nejbezpečnější a nejlevnější ze všech zdrojů energie. Za bezpečné považuje 96 % obyvatel větrné elektrárny, 94 % vodní elektrárny, 91 % fotovoltaické elektrárny.