Studie: Češi chtějí nejvíc obnovitelnou energii, stát ji má maximálně podporovat

Vědci z Masarykovy univerzity na začátku července letošního roku představili velkou sociologickou studii, ve které ukázali, jak Češi uvažují o přírodě. Tato práce se významně zaměřila také na energetiku - i na tu z obnovitelných zdrojů. Výsledky v této části autory práce překvapily: nečekali tak velkou podporu ekologickým zdrojům energie ani tak velký odpor vůči jádru.

Tomáš Vondra

19. 7. 2018

Přestože Češi vnímají podle různých výzkumů jadernou energii příznivěji než většina ostatních obyvatel Evropy a přiklánějí se spíše k jejímu využití, je české veřejné mínění ve vztahu k jaderné energetice rozpolcené a plné různých obav.

Celkově přitom česká veřejnost nejvíce preferuje energii z obnovitelných zdrojů, které považuje za nejbezpečnější, nejlevnější a nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Domnívá se, že v současnosti nejsou tyto zdroje využívány v dostatečné míře, a stát by je měl proto finančně podporovat

Autorům také v energetice vyšlo, že Češi uvažují peněženkou. Není jisté, nakolik Češi spoří energií proto, aby ochránili přírodu, nebo spíše proto, aby vylepšili svůj rodinný rozpočet. Nedáme se tedy pokládat za nějaké bezbřehé idealisty, kteří by se vrhali do energetických experimentů: jsme ochotní se k nim přidat teprve poté, co se výsledky projeví v našich vlastních rozpočtech.

Máme dobré informace

Největší množství Čechů hodnotí jako šetrné vůči životnímu prostředí vyrábění energie za pomoci slunečního záření a větru, je to shodně 81 % dotázaných. Naopak na druhém konci škály stojí získávání energie pomocí spalování uhlí, což hned 71 % respondentů hodnotí coby ekologicky nešetrné.

Štěpení jádra považuje 24 % Čechů za nešetrné vůči životnímu prostředí, 34 % dotázaných ho pak hodnotí coby šetrné. Navíc hned 71 % respondentů si myslí, že příslušné orgány neposkytují dostatek informací ohledně bezpečnosti jaderných elektráren.

Obnovitelné zdroje hodnotí většina české veřejnosti také jako nejbezpečnější a nejlevnější ze všech zdrojů energie. Jako nejbezpečnější vnímáme větrné, vodní a fotovoltaické elektrárny.

Jak ukazuje studie, výrazná většina Čechů podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie. Některé tyto zdroje pak upřednostňujeme dokonce víc, než je průměr v zemích Evropské unie. Energii z biomasy by využívalo hned 79 % respondentů, evropský průměr je přitom o devatenáct procentních bodů nižší než ten český.

Stát by měl pomoci!

Hned tři čtvrtiny české veřejnosti si přitom myslí, že obnovitelné zdroje energie nejsou využívány v dostatečné míře. Podle 68 % respondentů by měl stát finančně zvýhodňovat využívání obnovitelných zdrojů energie a drtivá většina obyvatel naší země (až 82 % Čechů) považuje za důležité, aby vláda stanovila cíle, jak do roku 2030 zvýšit množství energie pocházející z obnovitelných zdrojů.

„Vidíme, že Češi silně podporují obnovitelné zdroje energie,” konstatují autoři práce. A současně se ptají: „Je podle Čechů možné zcela nahradit výrobu elektrické energie z klasických zdrojů výrobou energie z větru, slunečního záření a ze spalování biomasy?” Veřejnost je v této otázce zatím dost rozdělená: celkem 45 % Čechů si myslí, že to možné je, stejné procento se však domnívá, že to možné není. Skoro půlka lidí (celkem 49 % obyvatel) se obává, že by Česká republika mohla být příliš závislá na energiích vyrobených z fosilních paliv, jako je ropa, zemní plyn a uhlí, a 47 % se obává, že by mohla být příliš závislá na dovozu energií z jiných zemí.

Zdroj: ČTK, ČT24, studiu MU