Už žádné sklady a nákupní centra na nejúrodnější půdě? Původní plán dostává trhliny

Přijetí novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, na niž závisí také rozvoj agrovoltaiky, oddaluje jednání o pozměňovacích návrzích umožňujících výjimky ze zákazu obřích hal.

 Zpět na článek