AliES | 10. 2. 2019

České knedlíky: zachovat kvalitu a nezdražovat? Cestou jsou energetické úspory

Energie zdražují. Více než rok však mohou moderně smýšlející firmy financovat své energeticky úsporné projekty bezúročným úvěrem od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Výrazně tak ušetří a nezatíží své cash flow. Příkladem je společnost Lef, která se v listopadu loňského roku vrhla do modernizace výrobního zázemí a díky nižším nákladům na energie upevní svou pozici na trhu.

Společnost Lef z Milotic u Kyjova na Hodonínsku vznikla v roce 2001. Od samého začátku se zabývá výrobou, prodejem a distribucí nejrůznějších druhů knedlíků, těst a příloh. Firmě se vede rok od roku lépe a toho se jí podle Vladimíra Truschingera, spoluzakladatele společnosti, daří dosahovat především díky tomu, že používá kvalitní suroviny, a odcházejí tak od ní pouze kvalitní výrobky. „Kdybychom z toho měli slevit, raději do obchodu nepůjdeme,“ dodává s tím, že naštěstí na to mají všichni v čele firmy stejný názor včetně jeho bratra Darka, který má na starosti obchod. „V dnešní době by se daly ještě rozšiřovat kapacity, ale sehnat dobré lidi do výroby je velký problém. Mladým se pracovat nechce,“ připomíná dnes tolik skloňovaný problém.

Úspora energie a zvýšení komfortu pro zaměstnance

„Když chcete zachovat kvalitu a přitom své produkty pro koncového zákazníka příliš nezdražovat, musíte popřemýšlet, kde ještě máte nějaké rezervy,“ přibližuje Vladimír Truschinger hlavní důvod, proč se ve firmě na konci loňského roku pustili do realizace projektu v oblasti úspory energií, a dodává: „Jelikož se energie stále zdražují a u nás představují podstatnou část nákladů, rozhodli jsme se využít programu Úspory energie a spolu s pomocí brněnské pobočky ČMZRB se pustit do rozsáhlé modernizace našeho výrobního zázemí.“

Během čtyř měsíců chce firma nahradit osvětlení ve všech svých prostorách za efektivní světelné LED diody, díky čemuž dojde ke snížení spotřeby energie na osvětlení o více než polovinu. Dále plánuje instalovat výměník pro zpětné získání tepla ze spalinových cest. Úspora plynu pro technologický ohřev se pak bude pohybovat kolem 15 %.

„A naprosto zásadní je pro nás skutečnost, že budeme moct pořídit novou vzduchotechniku zajišťující odvlhčení a větrání výrobních prostor. V současné době je ve výrobně knedlíků, které říkáme knedlíkárna, osm digestoří. Jsou už zastaralé, polovina z nich neplní svůj účel a zbylá polovina pouze z jedné pětiny. Přitom se tam denně odpaří téměř sedm tisíc metrů krychlových vody, a ta pak kondenzuje a narušuje nosné konstrukce. Chceme vybudovat tříokruhový systém, pro haluškárnu, výrobnu těsta i knedlíkárnu. Věřím, že až na jaře modernizaci dokončíme, bude to znamenat nejen úspory, ale také zvýšení komfortu pro naše zaměstnance,“ prozrazuje Vladimír Truschinger a pochvaluje si, že takový krok nevyžadoval jejich finanční vstup.

Úspora nákladů díky bezúročnému úvěru

Společnost na financování tohoto energeticky úsporného projektu využila program Úspory energie. To znamená, že 70 % způsobilých výdajů financuje bezúročným úvěrem od ČMZRB a 30 % úvěrem od ČSOB. Na něj ale ještě získá od ČMZRB finanční příspěvek na úhradu úroků, takže celé financování bude mít v konečném důsledku bezúročné. Navíc úvěry může splácet až deset let a ten od ČMZRB začít splácet až po čtyřech letech. Díky tomu si může efektivněji rozložit splátky v čase a co nejméně tak zatížit své cash flow.

O programu Úspory energie

Program Úspory energie poskytuje ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a nabízí podnikatelům bez rozdílu velikosti bezúročné úvěry na realizaci projektů, které povedou minimálně k 10% úspoře energie. To znamená například na zateplení budovy určené k podnikání, nové rozvody plynu, elektřiny, výměnu kotlů, osvětlení, instalaci kogeneračních jednotek, využití odpadního tepla či obnovitelných zdrojů energie v podnikání nebo nahrazení stávajících strojů a zařízení úspornějšími apod.

Bezúročné úvěry poskytuje do výše 70 % způsobilých výdajů a v rozmezí 800 tisíc až 30 milionů korun. Minimálně 20 % financování musí poskytnout spolupracující banka či leasingová společnost. Na tuto část úvěru ČMZRB poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1,5 mil. korun. Úvěry mají až 10letou dobu splatnosti včetně odkladu splátek jistiny až na 4 roky. Součástí programu Úspory energie je také finanční příspěvek na pořízení energetického posudku ve výši až 250 tisíc korun.

Protože je program financován ze strukturálních fondů EU v rámci OP PIK, může být využit na projekty, které jsou realizované kdekoliv na území ČR vyjma hlavního města Prahy. Zde potom mohou podnikatelé využít obdobný program ENERG.