Produkce bioplynu celosvětově roste, do roku 2030 by měla stoupnout až čtyřnásobně

Podle aktuální studie Mezinárodní agentury pro energii (IEA) se bude muset celosvětová produkce bioplynu do roku 2030 zčtyřnásobit, aby bylo možné naplnit cíle výroby biometanu v zemích Asie, Evropy i USA a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Ondřej Novák

27. 2. 2024

Pro následné zvýšení výroby biometanu by státy měly co nejrychleji začít využívat významný energetický potenciál udržitelných zdrojů biomasy včetně biologicky rozložitelných odpadů. Ty nyní často končí na skládkách bez dalšího užitku, jejich zpracováním v bioplynových stanicích by přitom dle odhadů Energy financial group (EFG) bylo možné získat jen v České republice zelený plyn až pro 130 tisíc domácností na celý rok. Report o stavu a potenciálu obnovitelných zdrojů Renewables 2023 publikovala Mezinárodní energetická agentura (IEA) v lednu.

Pro úplné zobrazení rozklikněte: Graf 1: Hlavní využití bioplynu ve vybraných zemích a regionech, 2021, Zdroj: Renewables, 2023

Produkce bioplynu i díky zvýšené globální politické podpoře v oblasti energetiky a klimatu v posledních dvou letech celosvětově výrazně roste. S cílem přejít na čisté energetické zdroje začala Evropská unie, stejně jako Spojené státy, Čína a Indie, směřovat investice také do nízkoemisních alternativ šetrných k životnímu prostředí, a to včetně biometanu. Rozvoj celosvětové výroby zeleného plynu jako lokální alternativy zemního plynu se má dle IEA zrychlit v následujících pěti letech o více než desetinu.

Tento potenciální růst produkce biometanu je ovšem dle IEA nedostatečný. Aby bylo možné splnit cíle v oblasti výroby biometanu, který si například Evropská unie nezávazně stanovila v rámci REPowerEU na 35 miliard metrů krychlových do roku 2030, a zároveň dosáhnout nulových emisí do roku 2050, je zapotřebí ještě vyšší tempo globálního růstu produkce zeleného plynu. Celosvětová produkce bioplynu do roku 2030 by se proto měla zvýšit až čtyřnásobně.

Pro úplné zobrazení rozklikněte: Graf 2: Historický a potenciální růst globální výroby bioplynu a cíl scénáře IEA dosáhnout čistých nulových emisí v roce 2030. Zdroj: IEA, Renewables, 2023

„Produkce biometanu závisí v mnohých státech světa také na rozvoji sektoru energetického zpracování biologicky rozložitelného odpadu jako jsou potravinové a kuchyňské odpady z měst a obcí, marketů či potravinářských firem. Tato biologická složka odpadu, která běžně končí bez užitku na skládkách a svým rozkladem zde produkuje škodlivé emise, má významný potenciál pro energetické využití. Jejím ekologickým zpracováním v bioplynových stanicích dosáhneme nejen lokální výroby biometanu, který je možný dodávat přímo do sítě, zelené elektřiny a tepla, ale navíc vysoké emisní úspory. Jen v České republice by z této biologické složky odpadářské stanice ročně mohly vyrobit energii pro 130 tisíc domácností,“ dodává Barbora Formánková, tisková mluvčí skupiny EFG.

Kromě toho, že jsou zelené plyny (bioplyn a biometan) čistým lokálním zdrojem energie, poskytují i další výhody. Biometan lze například použít k dekarbonizaci obtížně elektrifikovatelných odvětví, jako je doprava a průmysl. Využití bioplynu i biometanu, zejména pokud jsou získávány z biologicky rozložitelného odpadu bez přidávání účelově pěstované biomasy, snižuje nejen emise CO2 ze spalování fosilních paliv, ale také emise metanu z odpadového hospodářství, zemědělství a živočišné výroby.

Text: Tisková zpráva EFG

Úvodní foto: EFG