Lidé si ani nevšimnou, že vydělávají peníze. Test ukázal budoucnost distribučních sítí

Zapojením desítek domácností do pokusného agregačního bloku provedla Delta Green vůbec první testovací provoz služeb výkonové rovnováhy v praxi.

Delta Green ve spolupráci s ČEPS testovala součinnost domácích bateriových úložišť v agregačním bloku pro služby výkonové rovnováhy, takzvané regulační rezervy (aFRR+ a aFRR-). V prosincových testech pracovali pouze s 23 fotovoltaickými elektrárnami a několika desítkami domácností, pro ostrý provoz bude potřeba složit agregační blok o minimálním výkonu jeden megawatt.

„Ukázalo se, že takto malý blok je velice nesymetrický, v levných hodinách jsme museli přetlačit spotřebu domácností a ne ve všech případech jsme byli úspěšní. Celkově bychom potřebovali 250 fotovoltaik na službu up aFRR+ a alespoň 83 pro down službu aFRR-,“ vysvětluje Jan Hicl z Delta Green.

Na začátku testování zafixovali aktuální moment spotřeby a výroby celého agregačního bloku. Tím byla definována takzvaná baseline, která je součtem měření na patě elektroměru každého domu zahrnutého v agregačním bloku. V praxi to znamená, že od daného okamžiku se velikost aktuální spotřeby na patě domu již nemá měnit bez ohledu na různorodou činnost v domácnosti.

Toho bylo dosaženo pomocí dálkového ovládání střídačů v jednotlivých domech. Ty v reálném čase upravovaly tok energie z domácí baterie podle aktuální spotřeby domácnosti tak, aby se daná změna nijak neprojevila na elektroměru domu. K zákazníkům proto nemuseli nic instalovat, stačila pouze datová komunikace.

ČEPS posílal reálný signál na Delta Green po zhruba vteřinových intervalech, a když změnil požadavek na spotřebu či výrobu, agregační blok měl zhruba sedm minut na reakci. Možnost postupně navýšit výrobu či naopak čerpat energii vychází ze setrvačnosti současných elektráren a pro agregační bloky je to výhoda.

Delta Green pak posílala signál dál do jednotlivých domácností, aby přetlačily výrobu či spotřebu jednotlivých domácností a začaly elektřinu odčerpávat nebo naopak dodávat do sítě. Obyvatelé domácnosti v průběhu testování nepocítili žádný rozdíl. Ve chvíli, kdy ČEPS využíval jejich flexibilitu, aniž by se vědomě na něčem podíleli, vydělávala jejich domácnost peníze.

Stačí inteligentní a stabilní střídač

Někteří zájemci o účast v agregačním bloku se báli například opotřebování baterie, to je ale podle Davida Brožíka z Delta Green zbytečné. Nelze totiž srovnávat nabíjení a vybíjení ze sta procent do nuly, kdy má baterie životnost třeba kolem šesti tisíc cyklů. „S bateriemi jsme pohybovali pouze o pár jednotek procent nahoru a dolů, to ubere z životnosti baterie tak málo, že to za jejího běžného funkčního provozu nebude znatelné,“ dodává Brožík.

Pro zájemce o budoucí zapojení do velkých agregačních bloků doporučují experti z Delta Green dopředu myslet pouze na dostatečně schopné inteligentní střídače, které umožní tok elektřiny na úrovni kilowattových výkonů.

Jedině tak bude možné s jednotkou domácnosti pohybovat dle potřeby a měřit, kolik peněz si jednotlivý zákazník vydělal za poskytování své energie do sítě. „Rádi bychom službu spustili do ostrého provozu již letos a poskytli bychom tak zákazníkům možnost vydělávat na své síti,“ dodává Hicl.

„Objem rezidenční flexibility je podle naší studie zhruba třikrát větší než je tomu u průmyslu. U průmyslu se totiž nedá měnit spotřeba libovolně, například výrobní linky nejsou flexibilní prakticky vůbec. Potenciál mají jen podniky s třeba mrazírenskými halami, které se dají v případě potřeby dopředu předmrazit nebo naopak vypnout o něco dříve,“ dodává Hicl.

Domácnosti ale využívají po celý den určité množství energie například na ohřev vody, nabíjení elektromobilů nebo vyrábějí elektřinu pomocí vlastních solárních panelů, která je přes polední hodiny nevyužita.

Pozitivní ohlasy na úspěšné testování prvního agregačního bloku z domácností zaznívají i napříč energetickým sektorem.

„Vždy jsme si byli vědomi obrovského potenciálu flexibility chytrých domácností pro stabilizaci soustavy, ale většina z nás očekávala nejdříve masivní zapojení velkého průmyslu a energetiky, a až o několik let později zdrojů na hladině nízkého napětí. Delta Green všem vytřela zrak a ukázala nám, že to jde, byť samozřejmě i s určitými ‚porodními bolestmi‘, což je logické,“ říká Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT, která v Česku skrze sdružení SAF spojuje i agregátory flexibility včetně právě Delta Green.

Foto: Freepik