ČEZ spustil největší českou baterii. Utáhne spotřebu 1300 domácností

Největší česká baterie o výkonu deseti megawattů ve Vítkovicích zahájila ostrý provoz. Akumulátor od ČEZ ESCO pomůže stabilizovat energetickou soustavu.

Největší bateriový systém České republiky začíná fungovat. Zařízení pracující ve vazbě s plynovými energetickými bloky zmodernizovaného Energocentra postavila v ostravských Vítkovicích společnost ČEZ Energetické služby z holdingu ČEZ ESCO. Baterie je výkonem deseti megawatt o více než 30 procent větší než současný lídr trhu.

Pojme energii pokrývající denní spotřebu 1 300 domácností a současně přispívá ke stabilizaci sítě i k zajištění požadovaných parametrů elektřiny. Díky unikátní konstrukci bez vnitřní chodbičky má oproti standardním akumulátorům o 20 procent vyšší kapacitu. ČEZ tak naplňuje jeden z cílů oznámených ve strategii Čistá Energie Zítřka: postavit do roku 2030 úložiště energie o výkonu 300 megawattů a podpořit transformaci české energetiky.

„Podobně jako v celé Evropě a České republice se i výroba elektřiny i tepla v Moravskoslezském kraji v nejbližších letech od základu změní. Využívání uhlí v energetice postupně skončí a my ho musíme nahradit. Jedním z pilířů prosperity našeho kraje zůstává průmysl a naším úkolem je, aby touto transformací prošel posílen,“ říká Jan Krkoška, hejtman Moravskoslezského kraje.

„Jsme rádi, že první kroky na této cestě můžeme vidět už dnes. V kraji vznikají nové fotovoltaické a větrné elektrárny, které budou zajišťovat bezemisní elektřinu: Pro ně potřebujeme ale i baterie, které by stabilizovaly elektrickou síť. Právě spuštěná baterie ve Vítkovicích je vůbec největší v České republice a jsem hrdý na to, že vznikla právě v Moravskoslezském kraji,“ dodává.

Podle generálního ředitele ČEZ ESCO Kamila Čermáka je dekarbonizace české energetiky v plném proudu a Česko se na této historické přeměně podílí na všech úrovních.

Šest gigawattů obnovitelných zdrojů

„Cílem Skupiny ČEZ je do roku 2030 postavit 6 tisíc megawattů v obnovitelných zdrojích a také 300 megawattů v akumulaci. Největší baterie České republiky ve Vítkovicích je jen začátkem, další systémy nyní připravujeme. Pro zákazníky ČEZ ESCO z řad firem, měst a obcí zase stavíme menší ekologické zdroje kombinované s chytrými řešeními, které jim umožní ušetřit a zvýšit energetickou nezávislost. Jeden z největších projektů energetických úspor v Česku realizujeme v Havířově a v Moravskoslezském kraji také budujeme pro naše zákazníky fotovoltaické elektrárny,“ říká Čermák.

Největší baterie v ČR je symbolickým završením velké modernizace, která připravuje celý areál Energocentra pro fungování v podmínkách moderní energetiky. V posledních letech tu za cca 140 milionů korun postavili například novou ekologickou kotelnu se třemi kotly a s kogeneračními jednotkami.

Tyto ekologické zdroje snížily roční emise oxidů síry o 100 procent (410 tun), oxidů dusíku o 93 procent (288 tun), tuhých znečišťujících látek o 96 procent (5,8 tuny) a oxidu uhličitého o 81 procent (109 tisíc tun. Na tuto etapu nyní navázala instalace šesti 2,5 metru vysokých bateriových kontejnerů na místě elektrofiltrů zrušených uhelných kotlů. Stavbě předcházely demolice železobetonových staveb a přeložky kabelového vedení, naopak kryt civilní obrany pro tři sta lidí v těsné blízkosti nové baterie zůstal zachován.

Ostrava je jen vlaštovkou

Následovalo vybudování retenčních nádrží, základových konstrukcí a zpevněných ploch pro umístění kontejnerů. Stavbu završily instalace vysoko a nízkonapěťových technologií a pokládka atypických kabelových tras.

„Jsme rádi, že právě Ostrava má aktuálně největší bateriový systém v republice a věříme, že budeme inspirací i pro další místa. Pro nás je tento projekt velmi důležitý, protože je dalším garantem stabilní dodávky Energocentra pro průmysl, veřejnou správu i domácnosti v celé ostravské aglomeraci. Zdejší elektrárna dodává elektřinu, zemní plyn, teplo, vodu a stlačený vzduch například pro Třinecké železárny, Vítkovice Holding nebo Vítkovickou Nemocnici,“ říká Jan Dohnal, primátor Ostravy.

Martin Václavek, generální ředitel ČEZ Energo vysvětluje, že nový akumulační systém ve Vítkovicích pracuje ve vazbě s moderními plynovými zdroji, které ho nabíjejí. Baterie zajišťuje především takzvanou primární regulaci frekvence, při výkyvech frekvence se tak postará o to, aby tento důležitý kvalitativní parametr dodávky energie byl u všech spotřebitelů stejný.

V praxi při poklesu frekvence v síti pod 50 Hertzů začne baterie v řádu milisekund dodávat regulační energii, a naopak při frekvenci nad 50 Hertzů ji ze soustavy odebírat. Celá sestava má 40 bateriových racků s 1 360 moduly, tři chladiče a stejný počet transformátorů. Hmotnost jednoho modulu je asi 70 kilogramů, a na místě je tak téměř 95 tun lithiových baterií.

Tip: Čpavek jako ekologické lodní palivo? Raději ne, varují vědci

Na dodávce a zprovoznění bateriového systému se podílela tuzemská společnost IBG Česko, která má v oblasti bateriových úložišť dlouholeté zkušenosti.

„Máme za sebou instalaci několika úspěšně fungujících velkokapacitních bateriových systémů v České republice včetně baterie ČEZ v Tušimicích, českého průkopníka v poskytování podpůrných služeb. Přesto byla zakázka pro Vítkovice velkou výzvou z pohledu integrace velkého bateriového systému do prostorem komplikovaného a omezeného industriálního areálu Vítkovické teplárny,“ říká Aleš Zázvorka, generální ředitel IBG Česko.

Foto a text: Tisková zpráva ČEZ