Že elektromobily jezdí na uhlí? Nesmysl, dvě třetiny veřejných dobíječek v Česku napájí OZE

Elektromobilita je stále běžnější a oblíbenější, vypovídají statistiky uplynulého roku. Kromě navýšení počtu elektroaut také velcí provozovatelé zapracovali na zvyšování množství dobíjecích stanic všude po České republice.

V zemích Evropské unie je provozováno více než 630 tisíc veřejných dobíjecích bodů pro 4,5 milionu osobních bateriových elektrických vozidel, v Česku pak počet veřejných dobíjecích bodů překročil 4 600 a téměř 22 500 osobních bateriových elektromobilů, vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Evropské observatoře pro alternativní paliva a Ministerstva dopravy.

„Počet veřejných dobíjecích bodů v České republice přesáhl 4 600, což nás řadí na 13. místo mezi zeměmi Evropské unie, hned za Polsko a před Maďarsko, když 61 procent dobíjecích bodů bylo evidováno pouze ve 3 zemích, v Nizozemsku (23 procent), Německu (19 procent) a ve Francii (19 procent). Po Lotyšsku a Chorvatsku máme třetí nejvyšší podíl (21 procent) dobíjecích bodů s výkony 50-149 kilowatty.

Tři největší provozovatelé veřejné dobíjecí infrastruktury u nás, tedy ČEZ, PRE a E.ON, dodávají prostřednictvím svých stanic certifikovanou elektřinu z obnovitelných zdrojů,“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu a dodává: „Přestože v podílu registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel (BEVs) nepatří Česko mezi zeměmi EU k premiantům, bylo u nás na konci loňského roku provozováno téměř 22 500 bateriových elektromobilů kategorie M1, když jen v loňském roce jejich počet v součtu nových i ojetých stoupl o více než 8 800.

Na jeden veřejný dobíjecí bod tak u nás připadá necelých pět bateriových elektromobilů. Téměř čtvrtinu (24,6 procent) BEVs tvořily ojetiny, to znamená vozidla s opakovanou registrací, 76 procent vozidel bylo firemních. Z pohledu značek se na první Škodu (4 153) výrazně dotáhla Tesla (4 069), následoval Volkswagen (2 572), BMW (2 157) a Hyundai (1 638). Celkem 8 990 BEVs bylo registrováno v hl. m. Praze, tj. 40 procent, následoval Středočeský (3 880), Jihomoravský (2 120), Moravskoslezský (1 267) a Ústecký kraj (911).

Z celkem 4 664 provozovaných veřejných dobíjecích bodů v Česku bylo 3 389 běžných (AC), 1 014 výkonných s rychlým dobíjením (DC do 149 kW) a vysoce výkonných s velmi rychlým dobíjením (261).

Dobíjecí stanice zásobují obnovitelné zdroje

Tři největší provozovatelé dobíjecích stanic, kteří dohromady pokrývají více než 70 procent těchto míst, čerpají energii především z obnovitelných zdrojů.

Tomáš Dzurilla, ředitel elektromobility ČEZ vysvětluje, že veřejná dobíjecí síť ČEZ během roku 2023 zaznamenala historicky nejvyšší přírůstek, když 144 nových stanic zaokrouhlilo celkový počet na 660, na nichž bylo k dispozici 1 800 dobíjecích bodů.

„Řidiči si loni od stanic ČEZ odvezli v bateriích svých aut téměř 5,5 gigawatthodin certifikované zelené elektřiny, což je o čtvrtinu více než v roce 2022 a 5,5násobek ve srovnání se stejným obdobím před pěti lety. Takové množství energie by umožnilo cestu kolem světa koloně více než 800 elektromobilů. Objem elektřiny načerpaný v rámci jednoho dobití vrostl z 16,6 kilowatthodin na 20 kilowatthodin,“ dodává.

Podle Libora Hladíka, vedoucího sekce Emobility Pražské energetiky ke konci loňského roku provozovali 1 040 dobíjecích bodů na 660 stanicích, z toho 169 stanic zprovoznili právě v uplynulém roce. „Během roku 2023 uskutečnili naši zákazníci 303 tisíc transakcí, kdy ze sítě PRE POINT odebrali 5,23 gigawatthodin elektrické energie, meziročně o 69 procent více. Nejvytíženější AC stanice byla v Praze na Národní, DC v Metropoli Zličín a UFC pak v Holešovicích na Spartě. Nejvyšší denní odběr elektrické energie jsme zaznamenali v pátek 8. prosince, utilizace našich stanic v čase byla 4,8 procenta, vyjádřena podle výkonu pak 2,3 procenta,“ říká.

PRE zároveň stále vyhodnocuje nové lokality pro budování zcela nových dobíjecích stanic, zejména v okolí páteřní dopravní infrastruktury a v místech s vysokou fluktuací lidí. Chce se však více zaměřit i na budování dobíjecí infrastruktury v domácnostech, bytových domech nebo ve firmách, kde se podle odhadů realizuje 70–80 procent veškerého dobíjení.

Třetím velkým provozovatelem je pak E.ON. „Aktuálně provozujeme více než 520 dobíjecích bodů na více než 265 stojanech ve všech krajích České republiky. V roce 2023 řidiči odebrali téměř 2 gigawatthodin energie, což představuje nárůst o 65 procent oproti roku 2022. Utilizace stanic je nicméně nadále velmi nízká a v průměru se pohybuje na 2,4 procenta. Hlavním důvodem je stále nízký počet elektromobilů na našich silnicích. Vůbec nejvíce energie dobili řidiči v roce 2023 v Rozvadově,„ říká Martin Klíma, jednatel E.ON Drive Infrastructure CZ.

Podpory dobíjecí infrastruktury a vozidlového parku

Ministerstvo dopravy vyhlásilo dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Jednotlivé výzvy se od sebe liší svým věcným zaměřením, výší dostupné alokace a intenzitou podpory. Výzva č. 12 na podporu rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích má alokaci ve výši 700 milionů korun (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 80 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Výzva č. 13 na podporu rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla – prioritní oblasti má alokaci ve výši 500 milionů korun (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 70 procent ze způsobilých výdajů projektu. Obě vyhlášené výzvy jsou soutěžní a kolové a budou pro žadatele otevřeny do 15. 04. 2024.

Podpořit rozvoj elektromobility má aktuální Výzva "Záruka Elektromobilita" Ministerstva průmyslu a obchodu z Národního plánu obnovy na podporu nákupu elektromobilů a pořízení a výstavbu dobíjecích stanic, ve které je alokováno 1,95 miliardy korun. Podporované kategorie vozidel jsou jak M1 (příspěvek max. 200 tis. Kč/vozidlo), tak také N1 (příspěvek max. 250 tis. Kč/vozidlo) a N2 (příspěvek max. 300 tis. Kč/vozidlo) do 4,25 t.

Text: TZ CDV

Foto: Freepik