Kácení může pro netopýry znamenat rozsudek smrti. Kontrolujte dutiny, prosí vědci

Na rizika spojené s necitlivou těžbou dřeva upozorňují biologové a žádají o lepší prevenci.

V průběhu zimy dochází mnohdy k těžbě velkých a doupných stromů, tedy stromů s dutinou uvnitř. Jenže ty často poskytují úkryt různým druhům zvířat, například netopýrům, kteří v dutině přezimují. Pokud ale přijdou o své zimoviště, v chladném zimním počasí umírají.

Na jeden takový případ upozornili v polovině lednu ochránci zvířat. V tradičním a dlouhodobě používaném zimovišti v dutině starého stromu přezimovalo 180 netopýrů rezavých. Strom byl ale vybrán k pokácení a zjevně nedošlo k nezbytné preventivní kontrole, zda není obydlený.

„Dva z nich přeřízla pila, 39 bylo zabito při nárazu kmene na zem, zbývající jsou v péči kolegů a podle stavu budou dokrmeni nebo rovnou umístěni na náhradní zimoviště,“ popisuje v příspěvku na sociálních sítích osud netopýrů ochranářská skupina Náš soused netopýr.

Ochranáři doporučují jednak preventivní kontrolu stromu před pokácením a pak zbylé doupné stromy v tomto období nechat stát a řezat maximálně větve. Pokud je to možné, kácení doporučují odložit na jinou dobu, než je právě střed zimy.„Ve stavu hibernace nejsou schopni pohybu, a tudíž obvykle nemohou ze svého úkrytu hned odletět. Při nutném nastartování metabolismu, které trvá až 30 min, a následném hledání náhradního úkrytu spotřebují většinu podkožních tukových zásob, které potřebují na přežití do konce zimy. Během probouzení jim také mohou omrznout křídla, což jim posléze znemožní létání. Z těchto důvodů mohou netopýři uhynout,“ popisují ochránci na svých webových stránkách, kam je možné hlásit nález zvířete i získat více informací.

Stromy ale nejsou jediným prostorem, který netopýrům poskytuje prostor. Mnoho druhů netopýrů přežívá zimu ve speciálních zimovištích, jako jsou jeskyně nebo podzemní tunely. Lidská aktivita v netypickou dobu je může probudit, svit baterek a čelovek může rozehřát prostor a rozhodit zvířeti biorytmus. To se pak zmatené roční dobou probudí, vyletí ven a zesláblé zjistí, že je stále zima a nedostatek potravy. Vyčerpá tak uschované síly a své druhé zimování nemusí přežít.

Do jeskyní v zimě chodí pouze biologové, kteří populace netopýrů kontrolují a sčítají. Některé spolky a sdružení ale současně pořádají naučné procházky, při kterých se zájemci mohou dozvědět o něco více o těchto nočních savcích a přitom si je nerušeně a bezpečně prohlédnout.

Foto: Kamran Safi, CC BY-SA 4.0