Stabilní a čistý zdroj: datacentra Googlu bude pohánět geotermální elektrárna

Od konce listopadu je v Nevadě k elektrické síti připojena nová geotermální elektrárna, která vznikla jako společný projekt společnosti Google a startupu Fevro Energy.

Tatiana Mindeková

28. 12. 2023

Přestože se jedná o menší elektrárnu s výkonem asi 3,5 megawattu, projekt je průlomový v několika oblastech.

V roce 2020 společnost Google oznámila své plány dosáhnout bezemisního provozu všech svých činností, včetně datových center, nejpozději do roku 2030. Stejně jako další velké společnosti začal Google snižovat své emise nákupem větrné a solární energie. Společnost odhaduje, že dosud podepsala smlouvy na 10 gigawattů čisté energie.

Investice do inovativních technologií na výrobu a skladování čisté energie nyní považuje za další krok ve svých dekarbonizačních plánech. Díky jeho konstantní dostupnosti považuje Google geotermální teplo za důležité pro bezuhlíkový provoz svých datových center, která mají extrémně vysoké požadavky na spolehlivost sítě.

Geotermální energie i bez vodních zásob

Lokality pro výrobu geotermální elektřiny jsou obvykle omezeny na místa, kde se nacházejí přírodní podzemní zásobárny horké vody. Inovativní přístup společností Google a Fervo však umožnil využívat geotermální energii v místech bez podzemního zdroje vody a to za použití dvou horizontálních vrtů.

Studená voda se v tomto systému ohřívá na téměř 200 stupňů Celsia teplem, které uniká skrz trhliny v hornině. Na povrchu předává své teplo kapalině s nízkým bodem varu, čímž vzniká pára. Podobně jako v elektrárnách na uhlí nebo zemní plyn poté tlak expandující páry roztáčí turbínu, která vyrábí elektřinu,

Znovu ochlazená voda se pak vrací do injekčního vrtu, kde se cyklus v uzavřeném systému znovu spustí. Neplýtvání vodou v oblasti náchylné k suchu, jako je Nevada, bylo považováno za jednu z priorit projektu.

Korporátní dohoda i státní podpora

Dohoda podepsaná mezi společnostmi Google a Fervo v roce 2021 byla první korporátní dohodou na světě zaměřenou na rozvoj projektu geotermální energie nové generace. Se zajištěným financováním mohla společnost Fervo prokázat životaschopnost technologie i zahájení provozu.

Právě zahájení provozu motivovalo další investory a společnost Fervo v současné době dokončuje první vrty v jihozápadním Utahu pro 400megawattový projekt. V podpoře tohoto typu energie pokračuje také společnost Google prostřednictvím spolupráce s projektem InnerSpace. Ten se zaměřuje na odstraňování překážek růstu a rozvoje geotermální energie po celém světě.

Podpora rozvoje inovativních geotermálních projektů ve Spojených státech však již neleží pouze na korporacích. Tento měsíc ministerstvo energetiky oznámilo investici ve výši 44 milionů dolarů na celostátní využití geotermální energie a uvedlo, že Spojené státy mají do roku 2050 potenciál vyrábět 90 gigawattů geotermální elektřiny. Podle ministerstva by tak geotermální projekty mohly zásobovat energií až 60 milionů domácností.

Využívání geotermální energie stále zaostává, v České republice zejména

Navzdory pozitivním zprávám ze zámoří je potenciál geotermální energie stále nedostatečně využíván, a to nejen v USA, ale i v Evropě. Stále také panuje mylná představa, že tento druh energie lze využívat pouze v některých částech světa, například na Islandu.

Využívání geotermální energie má svá specifika, stejně jako každý jiný druh energie, ale teplo potřebné pro vytápění domácností nebo pro průmyslové využití je k dispozici i v českých podmínkách. V současné době však není vypracována žádná strategie rozvoje tohoto druhu energie a Národní energetický a klimatický plán neobsahuje žádné cíle pro tento sektor. Mezitím byla na sousedním Slovensku ohlášena výstavba první geotermální elektrárny a také tam stále více měst využívá geotermální teplo.

Geotermální energie je jedním z obnovitelných zdrojů energie a její význam v procesu dekarbonizace je zdůrazněn i evropskou legislativou. Členské státy EU byly vyzvány, aby vytvořily vhodné podmínky pro rozvoj tohoto druhu energie, a to i v procesu přípravy takzvaných akceleračních zón. Česká republika by proto na tento typ energie s konstantním výkonem a stálou dostupností po celý rok neměla zapomínat.

Ilustrační foto: Pixabay