Stát nabídne milion korun na rekonstrukci rodinných domů, míří hlavně na mladé rodiny

„Oprav dům po babičce“ nabídne zálohově více než milion korun a možnost výhodného úvěru na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustí v září motivační dotační program pro české domácnosti. Jedinečná podpora má navýšit tempo renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů a napomoci obnově stávajícího bytového fondu. Úspěšní žadatelé zároveň získají od ledna 2024 možnost čerpat od stavebních spořitelen zvýhodněný úvěr. Dotace je financována z Modernizačního fondu, tedy z peněz Evropské unie, celkově je pro dotace z Nové zelené úsporám připraveno 55 miliard korun.

„Podle údajů Českého statistického úřadu je v Česku zhruba 17 procent rodinných domů neobydlených. Jedná se o statisíce domů, které by mohly dál sloužit svému účelu. Chceme využít stávající zástavbu a zabránit tomu, aby se obce rozšiřovaly do volné krajiny a aby se kvůli bytovým potřebám zabírala další a další zemědělská půda,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Možnost zajistit si důstojné bydlení by měly získat i mladé rodiny, bez ohledu na to, kde nemovitost získaly

Podle Hladíka je důležité nabídnout možnost zajistit si vlastní důstojné a současně úsporné bydlení mladým rodinám, které nejvíce pociťují důsledky vysokých životních nákladů a nízké dostupnosti hypotéčních úvěrů. Neměl by se podle něj brát ohled na to, zda si starší nemovitost koupí, nebo získají v rámci rodiny.

Dotační program „Oprav dům po babičce“ bude určen všem žadatelům, vlastníkům rodinného či rekreačního domu, kteří splní podmínky optimálního zateplení na stávající budově, nebo postaví dům splňující požadované parametry na místě odstraněného původního domu. Cílem je urychlit tempo renovací starších domů, zpřístupnit finanční prostředky na vstupní investici a též ulehčit mladým domácnostem cestu k úspornému bydlení.

„Program má podpořit zejména mladé rodiny, proto rodinným bonusem ve výši 50 tisíc korun zvýhodníme každé nezaopatřené dítě žadatele. Rodiny navíc budou moci požádat o bonus i za další děti narozené v době po podání žádosti o podporu, přičemž posledním rokem možného dodatečného čerpání bonusu je rok 2030,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zásadní výhodou programu bude možnost čerpat finanční prostředky předem. Příjemci dotace zároveň budou moci od příštího roku na pobočkách stavebních spořitelen požádat o zvýhodněný úvěr, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. „Úrok se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty, záležet bude na aktuálním úrokovém prostředí a nastavení jednotlivých stavebních spořitelen,“ popsal Hladík.

Podle Michala Čejky, konzultanta energetických úspor z Centra pasivního domu, program Oprav dům po babičce zamířil správným směrem k podpoře kvalitních renovací. „Takový dům bývá dobře zateplen, osazen kvalitními okny s trojskly s vnějším stíněním a má vyregulovanou otopnou soustavu využívající jako zdroj například tepelné čerpadlo. Dům může využít solární kolektory na ohřev teplé vody nebo zapojit fotovoltaiku na výrobu elektřiny," vysvětluje.

„Doporučujeme i řízené větrání s rekuperací tepla. Úspora energie se po renovaci pohybuje v rozmezí od 60 do 90 %. Výsledný stav budovy pak odpovídá přibližně nízkoenergetickému standardu, tedy mívá měrnou potřebu tepla na vytápění v rozmezí 25 až 50 kWh/m2 za rok. Při dnešních cenách energií se tak za vytápění a chlazení vejdete klidně i do 20-30 000 korun za rok. Chválím, že program umožní mladým rodinám dosáhnout na komfortní a energeticky úsporné bydlení díky nízkoúročeným půjčkám a dotacím vyplácených předem. Právě díky razantnímu snížení nákladů na energie se jim tato investice vrátí do cca 10 let," říká Čejka.

A dodává: „Zrychlení kvalitních renovací i pomocí programu Oprav dům pro babičce je důležitým krokem pro naplnění klimatických závazků Česka. Právě připravovaný národní klimaticko –energetický plán totiž počítá s až 3x rychlejším tempem renovací budov než je tomu dnes.“

„Nejčastější překážkou renovací starších domů bývá nedostatek vlastních zdrojů na pokrytí rozdílu mezi dotací a celkovými náklady, včetně předfinancování. Dotace poskytnutá zálohově zároveň sníží potřebu na výši úvěru, a tím se stane zvýhodněný úvěr dostupnější pro více domácností,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky a pokračuje: „Komplexní zateplení významně sníží náklady na vytápění a ušetřené prostředky pak žadatelům pomůžou v následujících letech úvěr bez větších obtíží splatit.“

Milion korun na zateplení, dotace na fotovoltaiky, elektromobilitu i ohřev vody

Žadatelé v programu „Oprav dům po babičce“ dostanou až jeden milion korun na optimální zateplení, které je podmínkou získání zálohové dotace a výhodného úvěru. Renovaci pak bude možné rozšířit o další úsporná opatření a čerpat nemalé prostředky i na výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku, ohřev vody, dobíjecí stanici pro elektromobil a další úsporná opatření, takže v celkové výši může zálohová dotace dalece přesáhnout milion korun. Stejně jako ve standardní Nové zelené úsporám obdrží příjemci navíc motivační bonus deset tisíc korun za každou kombinaci úsporných opatření.

„Pokračovat bude také podpora strukturálně postižených krajů a rozšíří se i na další obce s rozšířenou působností ve vybraných regionech a na území bývalých vojenských újezdů. Žadatelům z těchto oblastí navýšíme celkovou dotaci o dalších 10 procent,“ doplňuje Hladík.

Seznam bonifikovaných obcí je přílohou Závazných pokynů a je zveřejněn na webu programu Nová zelená úsporám.

Zvýhodněný úvěr od vybraných stavebních spořitelen bude dostupný k žádostem o dotaci na optimální zateplení v obou programech. Podpora se bude týkat opatření realizovaných po 1. lednu 2021. V rámci podání a doložení žádosti dojde také ke zjednodušení – nově již nebude ve většině případů nutné předkládat projektovou dokumentaci a nebudou vyžadovány ani účetní doklady.

„Program Oprav dům po babičce společně s Novou zelenou úsporám Light a podporou bytových domů ve vlastnictví SVJ a družstev zásadně rozšiřují stávající podobu programu Nová zelená úsporám tak, aby energeticky úsporná opatření byla dostupná všem věkovým i příjmovým skupinám obyvatel,“ uzavírá Hladík.

Dnes představený program zapadá do série novinek v Nové zelené úsporám, kterými stát reaguje na potřebu zrychlení tempa renovací obytných domů tak, aby se domácnosti mohly chránit před růstem výdajů za energie. „Možnost získat výhodný úvěr včetně bonusů pro rodiny s dětmi patří mezi kroky státu v boji proti energetické nouzi. Ministerstvo životního prostředí se ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí zaměří na posílení přístupu domácností k informacím s cílem pomoci jim kvalifikovaně se rozhodnout o nejlepších řešeních pro energetickou renovaci jejich bydlení,“ dodává Martin Sedlák, poradce ministra životního prostředí pro energetiku.

Zájemci o dotaci z programu „Oprav dům po babičce“ se mohou už dnes obracet se svými dotazy na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, případně využít kontaktní formulář na webu novazelenausporam.cz.

Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR sdružující významné firmy v oblasti výroby pěnového polystyrenu, vysvětluje, že díky nízkoúročeným půjčkám pomůže program Oprav dům po babičce překonat hlavní bariéru při zateplování domů, kterou byla vyšší investiční náročnost takové renovace.

„Dotace vyplácené předem a dostupné úvěry umožní mnoha mladým rodinám dosáhnout na vlastní úsporné bydlení. Aby byla renovace opravdu kvalitní, doporučujeme na fasádu aplikovat alespoň 20 cm tloušťky izolantu. Rozdíl v ceně oproti 10-15 cm tloušťce izolace je minimální, v práci stavebníků žádný, ovšem v úspoře energií významný. Nejrozšířenějším materiálem pro zateplení v ČR je pěnový polystyren, oblíbený je hlavně kvůli svým tepelně izolačním vlastnostem a hygienické nezávadnosti," říká Zemene.Aktualizace 17. 7. 13:27: Doplnili jsme o komentář Pavla Zemeneho a Michala Čejky

Foto: Unsplash