Nová zelená úsporám rozšíří podporu bytových domů. Nízkopříjmové rodiny dostanou bonus

S dotací na zateplení nebo pořízení fotovoltaických panelů mohou od září počítat domy ve vlastnictví sdružení bytových jednotek (SVJ), bytových družstev a také v majetku obcí.

Pavel Baroch

24. 6. 2023

Počítá s tím upravený program Nová zelená úsporám, podle něhož budou mít nárok na finanční bonus senioři nebo příjemci příspěvku na bydlení.

V Česku sice stojí jen necelých 210 tisíc bytových domů, ale žije v nich více než polovina obyvatel. Problémem je ovšem jejich stav. Až polovina z nich potřebuje poměrně zásadní renovaci, tedy především zateplení, aby přes netěsnící okna, střechu nebo obvodové zdi neunikalo zbytečně teplo.

A zatímco mezi majiteli rodinných domů je ohromný zájem o vlastní fotovoltaické instalace na střechách, u obyvatel paneláků a jiných bytovek je přístup hodně vlažný.

Od podzimu by se to mělo změnit. Oblíbený program Nová zelená úsporám se rozšiřuje a více cílí také na bytové domy. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí předpokládají velký zájem, k dispozici jsou miliardy korun. Novinka současně myslí na nízkopříjmové domácnosti, které mohou počítat se speciálním finančním bonusem.

„Chceme modernizovat bytový fond v celé České republice. V oblasti bytových domů máme stále rezervy, proto jsme se rozhodli zintenzivnit podporu bytových domů a zároveň ji přizpůsobit specifikům jednotlivých typů vlastnictví. Speciální výzvy tak budou pro SVJ a bytová družstva či bytové domy ve vlastnictví obce,“ uvedl ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).

Připomněl, že cestu k renovacím a úsporným opatřením si prostřednictvím Nové zelené úsporám našly už statisíce majitelů zejména rodinných, ale též bytových domů. Díky tomu šetří náklady na vytápění nebo teplou vodu, mnozí i na elektřinu.

„Od prvního září chceme výrazným způsobem pomoci především s urychlením renovace bytových domů, takovým způsobem, aby nejenom lidé v rodinných domech, ale také vlastníci bytových domů mohli výrazným způsobem uspořit na energiích,“ řekl Hladík.

Bonus až 150 tisíc korun

Po letních prázdninách budou pro bytové domy fungovat tři dotační výzvy podle toho, kdo je majitelem domu. Standardní výzva je určená pro fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky bytových domů. Ti mohou dosáhnout na dotaci až ve výši 50 procent nákladů, peníze podobně jako podle stávajících podmínek získají až dodatečně.

Spočítáme vám, kolik můžete ušetřit pomocí domácí fotovoltaiky

Výzva pro SVJ a bytová družstva počítá s poskytnutím peněz předem formou zálohy. I zde by měla být výše dotace do 50 procent. Zároveň mohou SVJ či bytová družstva dostat bonus až 150 tisíc korun na každou nízkopříjmovou domácnost.

„Rádi bychom ještě více narovnali podmínky pro nízkopříjmové obyvatele bytových domů, kteří nedosáhnou na podporu z programu Nová zelená úsporám Light,“ řekl ministr Hladík. „Zateplení budov, budování obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v rámci komunitní energetiky je cesta k úsporám – finančním i energetickým.“

V praxi to bude tak, že SVJ nebo družstvo zažádá o dotaci a ve své žádosti doloží počet vlastníků, kteří splňují podmínky nízkého příjmu. Dotace pak bude navýšena o bonus, jehož výše bude záviset na rozsahu zateplení a na podlahové ploše bytů, které senioři nebo invalidní důchodci obývají. Obyvatelům s nižšími příjmy by se tak měsíční platby do fondu oprav neměly o tolik navýšit.

„Vím, jak složité je rozhodování ve společenství vlastníků, zejména v případě, kdy majitelé bytů spadají do kategorie nízkopříjmových domácností a navýšení příspěvků do fondu oprav na renovace domu je často existenčně ohrožuje. Právě proto cílíme parametry připravované výzvy na domy ve vlastnictví majitelů bytových jednotek a bytových družstev. Nové programové období Nové zelené úsporám bude tak bohatší o rozšířenou nabídku pro bytové domy,“ konstatoval Petr Hladík.

Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman doplnil, že se hledala cesta, jak zohlednit nízké příjmy vybraných vlastníků bytů, kteří často nesouhlasí s nákladnějšími opravami celého domu.

„Hlavním úskalím při rozhodování, zda přistoupit k větší investici na renovaci budovy, bývá obava z velkého nárůstu pravidelných příspěvků do fondu oprav. Proto jsme nastavili parametry dotace tak, aby domácnostem s nižšími příjmy nebylo nutné platby do fondu oprav výrazně navyšovat,“ vysvětlil Valdman.

„Peníze poskytneme zálohově, žadatelé si pak nemusí brát tak vysoké úvěry, nebo mohou poskytnuté prostředky použít jako mimořádnou splátku úvěru a tím výrazně snížit úroky,“ dodal Petr Valdman.Podcast Pod proudem: Kompletní zateplení domu ušetří až 90 procent energií, říkají experti

Další novinkou je úprava programu Nová zelená úsporám Light. Nízkopříjmovým obyvatelům bytů se starými okny v již zateplených domech, kde mají ostatní byty okna už vyměněná, umožní program výměnu oken za stejných podmínek jako v rodinných domech – dostanou tedy dotaci až 12 tisíc korun na každé okno.

Třetí dotační výzva se týká obecních bytových domů, na jejichž renovaci mohou obce získat dotaci až 70 procent. „Jednou z našich priorit je zmodernizovat bytové domy ve vlastnictví obcí. Vzhledem k tomu, že zde vnímáme zvýšený veřejný zájem, navyšujeme jednotkové dotace úsporných opatření,“ poznamenal ministr Hladík.

Zvýhodnění ohrožených regionů

Program Nová zelená úsporám počítá od podzimu také s větší podporou hospodářsky a sociálně ohrožených území. Žádosti z těchto regionů budou následně finančně zvýhodněny o 10 procent.

Rozšíření programu Nová zelená úsporám uvítal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Připomněl, že v současnosti úřady vyplácejí každý měsíc více než 1,5 miliardy korun na příspěvcích na bydlení. Díky novým opatřením se podle něho řeší nejen důsledky, ale také příčiny – vysoké účty za energie.

„Věříme, že nastavené podmínky budou dobrou motivací a přesvědčí nízkopříjmové domácnosti o výhodnosti důkladnější renovace domu. Nebavíme se jen o zateplení, žadatelé mohou do žádosti přidat i další opatření, například výměnu zdroje energie nebo fotovoltaiku. Vyššími jednotkovými dotacemi zvýhodníme komplexní renovaci bytového domu,“ uvedl vicepremiér Jurečka.

Rozšíření programu Nová zelená úsporám uvítalo také profesní sdružení Centrum pasivního domu. „Energeticky úsporné budovy představují funkční cestu k energetické nezávislosti.

Program Nová zelená úsporám otevírá pro většinu domácností cestu ze současné krize hned dvěma způsoby – správně je motivuje k dlouhodobému řešení, tedy kvalitní celkové renovaci domu, a zároveň jim poskytuje finance, aby na 60- až 80procentní úsporu energie skutečně dosáhly,“ řekl ředitel centra Vítězslav Malý.

Ilustrační foto: Pixabay