Zákaz škodlivých látek nepomohl, chemičky je díky evropským úředníkům produkují dál

Evropská komise před rokem zveřejnila plán, v němž slibovala zákaz velké skupiny chemických látek, které jsou prokazatelně zdraví škodlivé, přesto je najdeme prakticky v každé domácnosti. Podle nevládních organizací ovšem k pokroku nedošlo.

Podle plánované legislativy by se měly přestat používat například nejškodlivější zpomalovače hoření, chemické látky často spojované s rakovinou, všechny bisfenoly, které mohou vážně narušit lidskou plodnost, všechny „věčné chemikálie“ skupiny PFAS a další látky.

Mezi nimi je přibližně dva tisíce škodlivých chemických látek, které se stále nacházejí v dětských plenkách, dudlících a výrobcích pro péči o děti. Tyto látky neoddiskutovatelně přispívají k rostoucí neplodnosti lidstva, závažným civilizačním chorobám včetně cukrovky, obesity či imunitním poruchám.

Přítomností PFAS ve výrobcích na českém trhu se zabývala také Arnika, která je objevila v dětských bundách i obalech používaných řetězcem rychlého občerstvení. Omezení měla být provedena po skupinách chemických látek s podobnými fyzikálně chemickými a většinou i toxikologickými vlastnostmi, aby se předešlo riziku nahrazování zakázané látky jinou, podobně toxickou látkou.

Úředníci Evropské komise předložili dodnes návrhy, týkajících se čtrnácti skupin chemických látek, v různém stadiu přípravy. Návrhy na zákaz dvou skupin, jmenovitě perfluorovaných (PFAS) látek a chlorovaných parafínů se středně dlouhým řetězcem (MCCPs), jsou podle neziskových organizací dostatečně široké a důrazné a mohou tak skutečně přispět k rapidnímu snižování znečištění.

U většiny z nich se však návrhy vztahují na malý počet chemických látek nebo jejich použití. To umožňuje pokračovat v jejich výrobě i použití, a tím i v poškozování našeho zdraví a působení problémů v životním prostředí.

Dolores Romano, zástupkyně vedoucího politiky EEB pro chemické látky, to komentuje slovy: „Překročili jsme hranice možného chemického znečištění. Naše životní prostředí, pitná voda, potraviny, naše domovy a majetek obsahují stále větší množství nebezpečných syntetických chemických látek, které jsou spojovány s alergiemi, nemocemi a neplodností. Evropa má inspirativní vizi budoucnosti bez těchto toxických látek. Jsou to jen prázdná slova?“

Společnosti zákazy nerespektují, výroba chemických látek se do roku 2050 ztrojnásobí

Omezeno má být například pouze pět ze 148 bisfenolů. Bez omezení i kontroly tak zůstávají desítky látek, o nichž je známo, že škodí lidem. Dál by se měl používat například kontroverzní bisfenol A (BPA). To je přitom v rozporu se závěrem Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA), která pro něj 20. dubna snížila dvaceti tisíckrát přípustný limit expozice.

Spočítáme vám, kolik můžete ušetřit pomocí domácí fotovoltaiky

Návrhy v této podobě prostě znamenají, že stovky tisíc tun toxických látek nadále vstupují do výroby a jsou vypouštěny do životního prostředí. Od roku 1950 narostla výroba chemických látek padesátinásobně a podle odhadů se do roku 2050 opět ztrojnásobí.

Oficiální průzkum veřejného mínění v roce 2019 ukázal, že téměř všichni Evropané jsou znepokojeni dopadem chemických látek v každodenních výrobcích na životní prostředí. Existuje také stále více důkazů, že Evropané trpí zdravotními dopady znečištění chemickými látkami, varovala nedávno Evropská agentura pro životní prostředí.

„Nový návrh zakázat celou skupinu PFAS látek uvádí, že v nákladech na zdravotní péči se dopady expozice těchto látek v EU pohybují mezi 52 a 84 miliardami ročně. Zatímco tedy vědci a zdravotnické orgány vydávají alarmující zjištění o vlivu látek na naše zdraví a tím i zvyšujících se nákladech na léčebné výdaje souvisejících s léčbou chorob způsobených těmito látkami, chemický průmysl má díky liknavosti úředníků Evropské komise zelenou a může nadále vyrábět staré i nové toxické látky končící ve výrobcích denní spotřeby a také v průmyslových procesech,“ říká Karolina Brabcová, odbornice na toxické látky ve spotřebním zboží organizace Arnika.

Nevládní organizace vidí za pomalým a pro výrobce chemikálií příliš vstřícným vývojem lobbování chemického průmyslu. Téměř u všech slibovaných omezeních byly porušeny zákonné lhůty, někdy i na několik let. Výjimky byly navrhovány přitom až na 12 let, čímž by vznikly takzvané regulační prázdniny. Chemický průmysl přitom i podle Evropské komise patří k těm, které nejvíce znečišťují životní prostředí a spotřebovávají nejvíce energie i zdrojů.

Největší díl viny však podle nevládních organizací nesou úředníci, zejména Evropská komise. Ta má právní povinnost, čerstvý a silný politický mandát a pravomoci k zajištění rozsáhlých a rychlých zákazů. V praxi ale umožňuje, a dokonce přispívá k pomalé a slabé regulaci.

Text: Kristýna Čermáková

Foto: Arnika