Unikátní plazmový reaktor mění odpad na čistý plyn a snižuje závislost na Rusku

Je to další důkaz toho, že odpad není bezcenná surovina, která musí končit na skládce. Revoluční technologie plazmového reaktoru dokáže například z čistírenských kalů vyrobit kvalitní plyn, který pak poslouží například k výrobě tepla.

Pavel Baroch

27. 11. 2022

Zařízení si ale poradí třeba i s těžko zpracovatelnými díly z autovraků, nerecyklovatelnými plasty, lopatkami z větrných turbín vyrobených ze sklolaminátu, ale dokonce i s čistírenskými kaly, nebo nebezpečným nemocničním materiálem.

Uprostřed prostorné haly stojí vysoká konstrukce se spoustou trubek, kabelů a dalšího technologického vybavení. Je toho tolik, že to nejdůležitější není skoro vidět. Několik metrů vysoká nádoba vypadá jako modul nějaké kosmické rakety. Ve skutečnosti je to plazmový reaktor, který dokáže neuvěřitelné věci: přeměnit „nepotřebný“ odpad v kvalitní čistý plyn.

Ve vědecko-technologickém parku v Dubé u České Lípy představila společnost Millenium Technologies, která je členem skupiny JRD, už čtvrtý reaktor pro plazmové zplyňování. Jenže zatímco předchozí tři byly prototypy, na nichž odborníci ladili vyvíjenou technologii, reaktor R4 je už plně využitelný pro komerční provoz. A zájem o toto zařízení je už nyní poměrně velký. Před dokončením je například smlouva s jednou velkou chemickou společností, v jejímž areálu by se měl reaktor namontovat příští rok. Zájem mají také teplárny a další podniky.

„Reaktory na plazmové zplyňování testujeme ve vědecko-technologickém parku Dubá již od roku 2010, jejich vývoj jsme započali ještě o několik let dříve. Po tak dlouhé době testování a snahy vytrvat na vytýčené cestě je opravdu skvělý pocit vidět konečně reálný produkt, který můžeme s hrdostí uvést na trh,“ konstatoval Grischa Kahlen, zakladatel Millenium Technologies.

Dodal, že plazmové zplyňování – konkrétně reaktor R4 – najde uplatnění v provozech, kde ostatní technologie na zpracování odpadu nestačí. „Vedle efektivního zpracování materiálu může být aktuálně velkým přínosem zejména pro teplárny, které tak mohou nahradit fosilní paliva a snížit náklady na vstupní surovinu. Zájem projevila například teplárna v České Lípě, s níž již delší dobu jednáme. Další zájemce máme například mezi provozovateli autovrakovišť a průmyslových podniků,“ poznamenal Kahlen.

Tisíce kilogramů za hodinu

Unikátně vyvinutá technologie tak na jednu stranu dokáže účelně a ekologicky zlikvidovat širokou škálu odpadu včetně nebezpečného, když při plazmovém zplyňování nevznikají žádné emise – pouze sklovitá struska, která se může využít třeba ve stavebnictví nebo při budování dopravní infrastruktury. A na straně druhé slouží rovněž jako zdroj čím dál cennější energie.

Může tedy významně pomoct při snižování nákladů za energie i při utlumování závislosti na plynu z Ruska, případně jiných světových regionů. „Naše technologie nabírá na ohromném významu,“ řekl Marek Lang, ředitel společnosti Millenium Technologies.

Cena za pořízení samotného reaktoru R4 je v rozmezí mezi 80 až 250 miliony korun (v závislosti například na množství zpracovávaného odpadu), přičemž návratnost investice se pohybuje od tří do pěti let. Jednou z výhod je například to, že elektřinu pro pohon zařízení je možné vyrobit z části vyprodukovaného plynu. Nejekonomičtější a nejekologičtější je, když se zpracovává odpad v co největší blízkosti, takže se nemusí vozit na dlouhé vzdálenosti.

Představený reaktor R4 má základní vnitřní objem 1,2 tisíce litrů a zpracuje 500 kilogramů odpadu za hodinu. Ambicí jeho „otců“ je ale zvýšit postupně kapacitu až na tři tuny za hodinu. Při jeho konstrukci byly využity všechny dosud získané zkušenosti z více než dvanáctiletého vývoje s cílem dosáhnout co největší efektivity provozu bez vytváření ekologické stopy. Millenium Technologies spolupracují na tomto projektu s několika firmami ze specializovaných oborů, ale i s akademickými pracovišti – v Česku i v zahraničí.

Kvalitní čistý plyn

Pomocí plazmového zplyňování je možné využít energii jakéhokoliv odpadu, v budoucnu by se do reaktoru mohl „sypat“ také komunální odpad. Vstupní surovina – například čistírenské kaly – je uvnitř reaktoru vystavena teplotě 1 100 až 1 400 stupňů Celsia a přímému kontaktu s výronem plazmatu o teplotě 3 až 5 tisíc stupňů Celsia.

Zvládněte zimu i bez ruského plynu. Tepelné čerpadlo přinese pohodu i velké úspory rodinného rozpočtu

Tím dochází k rozkladu organických sloučenin a vzniká tak syntézní plyn a už zmiňovaná sklovitá struska. Syntézní plyn má stabilní složení, je v zásadě velmi podobný svítiplynu, který byl dříve užíván místo zemního plynu. „Výsledný produkt je čistší než zemní plyn,“ řekl Grischa Kahlen, zakladatel Millenium Technologies. Vedle výzkumu a testování připravuje tato společnost také komerční projekty ve spolupráci například se samosprávami měst a obcí, čistírnami odpadních vod nebo zdravotnických zařízení.

JRD Group zastřešuje skupinu firem, známá je například její developerská divize, která staví ekologické zdravé bydlení. Všechny jejich aktivity spojuje cesta k udržitelné budoucnosti – propojení moderních technologií, čisté energie, ekologického přístupu a omezení energetické náročnosti staveb. Skupina vlastní i fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 37 MWp v České republice a v Maďarsku, také druhý největší větrný park v České republice s instalovanou kapacitou 26 MW nebo právě technologie plazmového zplyňování.

Autor: Pavel Baroch

Foto: Pavel Baroch