Vláda schválila pomoc proti drahým energiím. Domácnosti získají v průměru 15 tisíc korun

Na středečním jednání se vláda dohodla na finální podobě pomoci pro domácnosti proti rostoucím cenám energií. Základní rámec ochranného balíčku tvoří úsporný tarif a odpuštění poplatku na podporované zdroje energie.

Martin Prax

24. 8. 2022

Úsporný tarif na energie má spolu s odpuštěním poplatků za podporované zdroje energie, které jsou součástí vyúčtování ceny všech odběratelů energií, ve dvou fázích pomoci českým domácnostem s úhradou aktuálních vysokých cen elektřiny, zemního plynu a tepla. Konkrétní výše pomoci se bude odvíjet od způsobu vytápění domácností, a tedy od výše spotřeby energií. Týkat se bude i domácností napojených na centrální dodavatele tepla, ať už domovních kotelen, nebo centrálních výtopen. Na úsporný tarif dosáhne každá domácnost, která má uzavřenu smlouvu s dodavatelem elektrické energie.

Bude vyplacena ve dvou vlnách formou snížení konečné ceny za dodávku energie. První, nižší částky uvidí domácnosti na svých vyúčtováních na začátku topné sezony, druhá, masivnější finanční pomoc bude následovat uprostřed topné sezony od 1. února, přičemž ta zohlední i případné změny ve způsobu vytápění domácností (a tudíž ve spotřebě), k nimž v mezidobí došlo. K odpuštění poplatků za podporované zdroje energií pak dojde od 1. října.

„To, čemu říkáme deštník proti drahotě, tedy systém základních a cílených opatření proti drahotě, dnes dostal finální podobu. Vláda na pomoc občanům vyčlenila celkem 177 miliard korun. Podle mezinárodního srovnání nezávislé evropské instituce IFIs jsme v míře pomoci občanům ve vztahu k HDP na čtvrtém místě v rámci celé Evropské unie. Tak masivní, cílená, aktivní je pomoc, kterou pro české občany naše vláda připravila,“ shrnul předseda vlády Petr Fiala.

Osvoboďte se od závislosti na drahých enegiích. Kolik vám může ušetřit domácí solární elektřina?

V průměru 15 tísíc korun

„Základní složkou naší pomoci je tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie, které dnes vláda schválila. Díky nim občané ušetří za energie v průměru 15 000 korun a z toho průměrně zhruba 4 000 korun už v letošním roce. Na kompenzace v podobě úsporného tarifu mají nárok všechny domácnosti, na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje jak domácnosti, tak firmy, tak samozřejmě také organizace. Cílenější podpora směřuje k ohroženějším skupinám,“ upřesnil předseda vlády a připomněl i příspěvek 5 000 korun vyplacených rodinám s dětmi, o nějž požádali nebo automaticky dostali už rodiče více než 830 000 dětí, či opakované navýšení důchodů kompenzující inflaci o v průměru 2 500 korun.

„Dnes jsme také uložili Ministerstvu průmyslu a obchodu zpracovat aktuální odhady nárůstu výdajů na energie, aby poté Ministerstvo práce a sociálních věci mohlo navýšit u toho příspěvku normativy tak, aby reflektoval současný nárůst cen, a odpovídal tak svému účelu. Pokud by se i přes tato všechna opatření někteří lidé dostali do těžké životní situace, je připravena série dalších opatření v rámci pomoci v hmotné nouzi, jako jsou například doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí atd.,“ uvedl premiér Fiala. Řešení současných vysokých cen energií je podle něj nutné hledat na celoevropské úrovni.

Cílená pomoc potřebným

Samotnému vládnímu jednání předcházely určité zmatky, způsobené zřejmě na straně Ministerstva průmyslu. To totiž předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh bez konkrétních částek. Ty byly doplněny až na středeční jednání vlády. Dopředu tak bylo pro další resorty komplikované vyhodnotit, jak bude pomoc efektivní.

Současně vládní balíček přichází v době, kdy ve stejný den cena zemního plynu na evropském trhu dosáhla 300 EUR/MWh. Právě vysoká cena plynu je důvodem extrémního růstu cen elektřiny. Plyn tvoří až okolo 500 EUR/MWh v burzovních dnešních cenách elektřiny. Je pak otázkou, nakolik úsporný tarif ochrání domácnosti, kterým skončí fixované ceny a budou muset za letošní topnou sezónu čelit nákladům za energie i přes 100 tisíc korun. Právě s ohledem na možný pád do energetické chudoby navrhuje opakovaně Ministerstvo práce a sociálních věcí vznik tzv. zranitelného zákazníka. Díky takovému opatření by mohla vláda efektivně chránit sociálně slabé: seniory, matky samoživitelky a další ohrožení skupiny před vysokými fakturami za elektřinu nebo plyn. Návrh však zatím blokovalo právě Ministerstvo průmyslu. Další příležitost pro změnu je během očekávané novely energetického zákona, která má zajistit přenesení evropské legislativy umožňující vznik energetických společenství. Očekává se, že novela bude představena během září.

Autor: Martin Prax

FOTO: Vláda ČR