Změna klimatu je zásadní problém. Mladí se proto hlásí k firmám, které řeší vztah k planetě

Pavel Baroch | 22. 4. 2022

Změna klimatu je zásadní problém. Mladí se proto hlásí k firmám, které řeší vztah k planetě

Čím dál více se ukazuje, že se právě tato nastupující generace stává významným ekologickým tahounem celé společnosti. Při nakupování zboží či služeb je pro ně důležitý jejich dopad na životní prostředí, jsou také příznivci čisté dopravy a svým zeleným pohledem si rovněž vybírají zaměstnavatele. Pokud tedy mají firmy zájem o tuto nastupující generaci mezi 12 až 26 lety, musí být ekologicky i sociálně odpovědné. Ostatně také podle loňského rozsáhlého průzkumu považují změnu klimatu za závažný problém více než čtyři pětiny mladých lidí.

Mají blízko k nejmodernějším technologiím. Jsou technicky zruční, ale mají také silné ekologické a sociální cítění. „Generace Z dává přednost hlavně společensky odpovědným firmám,“ řekl Karel Kotoun ze společnosti Accenture ČR, která poskytuje široké spektrum služeb v oblasti strategií a poradenství, interaktivního marketingu nebo informačních technologií.

„Lidé narození v tomto období jsou velmi citliví na společenská a ekologická témata. 90 procent z nich změnilo své každodenní návyky, aby byly více udržitelné a ekologické. Podle dostupných dat jsou pro ně lákavější firmy a značky, které se aktivně zasazují za řešení sociálních problémů a za udržitelné produkty jsou ochotni zaplatit více,“ dodal Kotoun.

Mladí lidé vedle požadavku na kreativní náplň práce vyžadují od svého zaměstnavatele také to, aby nebyl lhostejný k důležitým společenským tématům a ekologii. „Sledujeme opravdu to, že mladá generace má velmi specifické rysy a projevuje se to i ve vztahu k práci a výběru zaměstnavatele. Velkou výhodu u nich mají firmy, kterým není lhostejná společenská odpovědnost. Ekologie je pak pro ně úplný základ, a pokud firma má nadstandardní přístup k recyklaci či redukci uhlíkové stopy, je jim pak mnohem blíže,“ konstatoval Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Sdílená auta či lokální značky

Mladí lidé jsou velkými fanoušky ekologického přístupu v oblasti dopravy, hodně využívají například i služeb sdílených automobilů. Z nového průzkumu Anytime, který zpracovala výzkumná agentura STEM/MARK vyplývá, že v hlavním městě carsharing využívá asi třetina všech obyvatel hlavního města generace Z starších 18 let.

„Mnoho našich uživatelů jsou mladí lidé z generace Z. Nejčastěji je pak motivuje vedle finanční výhodnosti, kdy nemusí platit drahé pořizovací a provozní náklady, také ekologický ohled sdílení, a to, že šetří životní prostředí a planetu. My navíc ve své flotile automobilů využíváme hybridní pohony, které dnes představují nejekologičtější variantu s jistotou dojezdu,“ poznamenal Milan Beutl, ředitel českého zastoupení Anytime carsharing.

Pro generaci Z je velmi patrný velký příklon k lokálním značkám. „Vidíme, že mladí lidé jsou velmi vnímaví na skutečnost, že veškerou naši produkci vyrábíme v České republice. Ačkoli jsme jako firma vyrostli na generaci starší, díky trvání na lokální výrobě, spolupráci s mladými výtvarníky a influencery a celkovému otevřenému přístupu jsme schopni oslovovat i mladé,“ řekl Ruslan Skopal, zástupce české značky spodního prádla Styx. Dodal, že mladí zákazníci také oceňují balení do krabic z recyklovaného materiálu či možnost zboží zakoupit úplně bez obalu.

Klima jako závažný problém

Více než čtyři pětiny mladých lidí ve věku 15 až 20 let pokládají změnu klimatu za závažný problém. Ukázal to loňský průzkum, který připravila Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně a organizace Green Dock ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.

Podle názoru nejmladší generace budou děti, které se rodí v těchto letech, žít v horším světě, než ve kterém žijeme nyní. Myslí si to 67 procent z oslovených v této věkové kategorii. „Více než ostatní podporují různé klimatické protesty a sami se častěji občansky angažují,“ konstatoval vedoucí výzkumného týmu Jan Krajhanzl. V rozporu se zkušenostmi odborníků z praxe je ten výsledek průzkumu, podle něhož se tato generace méně zapojuje do ochrany klimatu ve svých domácnostech.

I tak považují za důležité, aby Česká republika snižovala své emise skleníkových plynů bez ohledu na emise jiných zemí. Nadpoloviční většině dotazovaných se nelíbí životní způsob současné společnosti. Očekávají aktivní podporu od Ministerstva životního prostředí, vlády, politiků, ale i od médií, neziskových organizací nebo škol. Pouze 25 procent mladých lidí si myslí, že jim dnes školy pomáhají s rozvojem jejich dovedností a kompetencí, jako je respekt, ověřování si informací, odpovědnosti, spolupráce, pochopení propojenosti mezi domácím a celosvětovým děním nebo zapojení do ochrany životního prostředí.

„Je potřeba, aby mladí lidé na všech typech škol získávali oporu nejen v práci s aktuálními a ověřenými informacemi o klimatické změně, dokázali rozpoznat její příčiny i projevy v místě, kde žijí, ale také oporu v tom, jak pracovat s náročnými emocemi, a aby dostávali prostor pro pěstování sebedůvěry, že dokáží přispět k jejímu řešení. Je skvělé, že někteří učitelé to už dělají,“ poznamenala Veronika Endrštová, metodička globálního vzdělávání v Člověku v tísni.

Autor: Pavel Baroch

Ilustrační foto: Unsplash