Kristýna Vobecká | 9. 11. 2021

Palivo pro letadla lze vypěstovat. Vědci zkouší plodiny nekonkurující potravinám

Létání letadlem je postrachem všech uvědomělých cestovatelů. Letecká doprava je odpovědná za 2–3 % produkce celosvětových emisí a výrazně se podepisuje na klimatických změnách a globálním oteplování. Vědci po celém světě se proto snaží najít udržitelnou alternativu leteckého paliva. Nejnovějším objevem je udržitelný letecký benzín vyrobený z olejnaté rostliny, který může při nahrazení nafty snížit emise letecké dopravy až o 68 %.

Udržitelné letecké palivo (sustainable aviation fuel – SAF) na rostlinné bázi vytvořil vědecký tým z americké University of Georgia v čele s vědcem Puneetem Dwivedim. Studie o palivu vyrobeném z oleje rostliny hořčice habešské, což je méně známá olejnatá rostlina původem z Etiopie, byla publikována ve vědeckém časopise GCB Bioenergy.

Hořčice to může být

Podle autorů studie je území amerického státu Georgia vhodné pro pěstování této rostliny a testování účinnosti paliva. „Pokud se nám podaří zajistit dodávky této suroviny a poskytovat ekonomické pobídky v celém dodavatelském řetězci, mohli bychom udržitelné letecké palivo na bázi hořčice vyrábět na jihu Spojených států,“ řekl profesor Dwivedi pro server Science Daily. Dodal také, že toto udržitelné letecké palivo může pomoci se snížením uhlíkové stopy leteckého průmyslu a přitom vytvořit ekonomické příležitosti v jižní části USA.

„Na jihu můžeme hořčici pěstovat jako ozimou plodinu, protože naše zimy nejsou ve srovnání s ostatními regiony tak náročné. A pokud bude rostlina růst mimo sezónu, nekonkuruje ostatním potravinářským plodinám. Nejde tak o konflikt mezi pěstováním potravin nebo paliva. Mimoto hořčice poskytuje půdě veškeré benefity spojené s krycími plodinami, tzn. chrání kvalitu vody, zdraví půdy, uchovává biodiverzitu a je vhodná pro opylení,“ dodal vědec.

Bidenenů udržitelný plán

Řešení pro udržitelné letecké palivo vyrobené z hořčice přišlo ve velmi dobré době. Americký prezident Biden v září navrhnul jako součást výzvy za udržitelné letecké palivo, do které jsou zapojené všechny vládní agentury s cílem celonárodního rozšíření SAF, tzv. udržitelný daňový kredit. Biden totiž stanovil cíl poklesu emisí z letecké dopravy o 20 % do roku 2030 a do roku 2050 by měl být americký letecký průmysl úplně bezemisní. Navrhovaná daňová úleva bude umožněna jen v případě dosažení snížení produkce emisí o 50 % během životního cyklu paliva, na což podle autorů studie SAF z hořčice dosahuje.

„Současné ekonomické mechanismy by měly podpořit výrobu a distribuci udržitelného leteckého paliva. Velká výzva vyhlášená prezidentem Bidenem může být pro palivo z hořčice zásadním startovacím mechanismem,“ uvedl autor studie udržitelného leteckého paliva vyrobeného z hořčice habešské pro Science Daily a dodal, že je ještě potřeba řešit lokální infrastrukturu pro zpracovávání a drcení semen hořčice do podoby oleje z pohledu dodavatelského řetězce.

Výrobní cena SAF vyrobeného z hořčice se pohybuje od 0,12 dolaru do 1,28 dolarů za litr a závisí na aktuální ekonomické a tržní situaci. Pro srovnání: cena běžného paliva na bázi petroleje při zahrnutí aktuálních ekonomických pobídek je 0,50 dolarů za litr. „Těším se na realizaci více výzkumů, které přijdou s udržitelnými alternativami pro současný model letecké dopravy. Hořčice má potenciál stát se win-win plodinou pro naše zemědělské oblasti, letecký průmysl a hlavně jako řešení klimatické změny,“ uzavřel Dwivedi pro Science Daily.

Autorka: Kristýna Vobecká

FOTO: Pixabay