Každý, kdo se někdy zúčastnil diskuse pod článkem o elektromobilitě, nemohl přehlédnout, že se u čtenářů jedná o mnohdy dva nesmiřitelné názorové tábory. Zastánci nastupujícího trendu v automobilovém průmyslu jsou většinou nazývání ekoteroristy, zelenými fanatiky a zastánci slepé vývojové větve. Hádat se o to, která ze skupiny má pravdu, je v kontextu světového názoru na budoucí podobu osobní mobility dnes již zcela zbytečné.

Elektromobilita je dnes již jasně definovaným trendem a zástupci většiny automobilek (i mimoevropských) se předhánějí s prohlášeními, kdy ukončí vývoj či prodej spalovacích motorů. Dnes většinu automobilek postihl dramatický výpadek čipů a výroba se zpomaluje, či zcela zastavuje. Stejný osud by však v budoucnosti mohl postihnout i celý bateriový segment. Řešením tak zůstává výstavba evropských gigafactories a minimálně jedna taková by měla stát i v České republice.

Společnost Deloitte ve spolupráci se Svazem moderní energetiky představily na tiskové konferenci koncem září studii, která hodnotila ekonomické přínosy výstavby, jež vám v tomto článku přiblížíme.

Jako první řečník se v rámci tiskové konference představil Josef Kotrba, chairman a vedoucí poradenského týmu pro energetiku – Deloitte, který zdůraznil klíčovou roli automobilového průmyslu na českou ekonomiku a její provázanost s evropskými trhy. Představil na infografice výrobní kapacity v zemích V4 a zdůraznil nutnost motivace investorů k včasné výstavbě.

Plánované projekty továren na baterie v okolních státech.
FOTO: Deloitte ČR

Následovalo předání slova Davidu Markovi, hlavnímu ekonomovi Deloitte, který měl za úkol představit spočítané ekonomické dopady spojené s investicí a provozem nové výrobní kapacity Gigafactory. Pouze v investiční fázi u jedné továrny s kapacitou 40 GWh vznikne odhadem 6 tisíc nových pracovních míst. Spolu s provozem by se pak ve výrobě a navazujících dodavatelských firmách vytvořilo dalších 33 tisíc nových pracovních míst. Odhadovaný nárůst českého HDP by byl 185,9 mld. Kč – viz. infografika

Přínosy továrny na baterie v Česku
FOTO: Deloitte ČR

Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky poděkoval společnosti Deloitte za studii a poukázal na důležitost dekarbonizace jak v automobilovém průmyslu, tak v energetice. Připomenul také nutnost uchopení nově nastavovaných pravidel v rámci Green Dealu jako obrovskou příležitost pro Českou republiku nejen v souvislosti s plánovanou Gigafactory, ale také v podpoře výstavby obnovitelných zdrojů energie a ukládání elektrické energie v bateriových úložištích. Kromě kapacit pro výrobu baterií pro elektromobilitu je výroba i vývoj baterií důležitý i s ohledem na přechod na obnovitelné zdroje energie a její ukládání. Výroba baterií tak bude důležitá i s ohledem na vývoj v energetickém segmentu.

Tiskovou konferenci uzavřel Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy. Podpořil Martina Sedláka v prosazování soběstačnosti České republiky v rámci celého dodavatelského řetězce a nutnosti snižovat závislost na dodávkách strategických dílů z Asie. Jako zásadní také vnímá možnost podílet se kromě výroby i na vývoji nových technologií v bateriovém průmyslu, lepší provázanost s výzkumem a spolupráci s vysokými školami.

Záznam tiskové konference můžete najít zde.

Autor: Ondřej Miškovský

FOTO: Škoda AUTO (výroba baterií - ilustrační foto)