Kristýna Vobecká | 22. 9. 2021

Český startup našel způsob, jak měřit a zlepšovat kvalitu vzduchu ve školách

Kvalita vzduchu v místnosti má vliv na pracovní výkony zaměstnanců. Špatný vzduch snižuje produktivitu a může způsobit i zdravotní komplikace. Problematikou kvality vzduchu v uzavřených prostorách se zabývá český startup Luftio a za svůj nástroj získal ocenění E.ON Energy Globe v kategorii Vzduch.

Pro zakladatele startupu Luftio byla karanténa během koronavirové pandemie produktivním obdobím. Povedlo se jim totiž vytvořit nástroj, který měří kvalitu vzduchu v uzavřených prostorách a umí uživatele upozornit na změnu kvality vzduchu v místnosti. „Během karantény loni na jaře, když jsme seděli celé dny doma, nám velmi rychle došlo, že existuje určitý vztah mezi tím, jak často a dlouho větráme, jak se cítíme a jak jsme produktivní při učení a při práci na PC. Rozhodli jsme se proto vytvořit si nástroj, který by nás učil, jak si kvalitu vzduchu dlouhodobě zlepšovat,“ vysvětluje k počátkům Luftia jeden z jeho zakladatelů Josef Tatíček.

Při zkoumání kvality vzduchu v uzavřených místnostech se přitom zaměřili na místa s vyšší koncentrací lidí na malém prostoru, kterými jsou hlavně školy a firmy. Potom už šlo vše rychle. „Vytvořili jsme prototyp, založili jsme firmu, získali první zákazníky a nyní analyzujeme kvalitu vzduchu v prvních prostorech,“ doplňuje jednatel Luftia.

Tým startupu Luftio
FOTO: Luftio

Chytrý senzor z recyklovaného plastu

Nástroj na měření kvality vzduchu tvoří samotný senzor kvality vzduchu, který se vyrábí na 3D tiskárně z materiálu z recyklovaného plastu. Dále jej doplňuje mobilní aplikace a webový dashboard. „Senzor měří 5 základních faktorů kvality vzduchu, to je teplotu, vlhkost, koncentraci CO2, VOC (organické těkavé látky) a tlak. Zjednodušeně za pomoci barev napoví, jaká je zrovna aktuální kvalita vzduchu. Naměřené hodnoty uvidíte v mobilní aplikaci, kde můžete dávat zpětnou vazbu o kvalitě vzduchu a učit se pomocí zábavných prvků,“ vysvětluje fungování nástroje Luftio jeho zakladatel. Nástroj si mohou firmy a školy momentálně koupit nebo i pronajmout.

Kvalita vzduchu je přitom tématem, kterému by se firmy i školy měly více věnovat. Špatná kvalita vzduchu má vliv na snížení produktivity lidí i na omezení kognitivních funkcí. Může se také projevit zdravotními problémy, jako je pálení očí, únava nebo bolest hlavy. „Z vlastní zkušenosti a dat z trhu víme, že kvalita vzduchu na pracovištích a ve školách často není vůbec optimální. Nejhůře jsou na tom staré budovy bez vzduchotechniky s novými těsnými okny a zateplením,“ říká Tatíček. Samotnou kvalitu vzduchu podle něj ovlivňuje počet lidí v místnosti, typ práce, které se věnují, i velikost místnosti. Důležitý je také typ a stáří budovy nebo velikost oken. „Těch faktorů je hodně, a proto je potřeba individuální, dlouhodobá, hloubková analýza, kterou Luftio poskytuje.“

Kvalita vzduchu ovlivňuje všechny sféry našeho života

Pokud nástroj Luftio detekuje špatnou kvalitu vzduchu v místnosti, na což upozorní uživatele změnou barvy podsvícení senzoru nebo notifikací v aplikaci, je možné ji krátkodobě vyřešit vyvětráním. „V rámci naší analýzy se zabýváme i dlouhodobým vylepšením kvality vzduchu. Tu lze zlepšit optimalizací používání klimatizace, rekuperace, nebo třeba instalací a správným používáním zvlhčovače vzduchu. Zkráceně řečeno nabízíme obě formy zlepšování kvality vzduchu, a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé,“ upřesňuje jednatel Luftia.

Jeho aktivitu v prosazování lepších podmínek kvality vzduchu ve firmách ocenili také porotci letošního ročníku soutěže E.ON Energy Globe v kategorii Vzduch. „Je to pro nás velká pocta, jsme za ocenění vděční, opět jsme potvrdili, že to, co děláme, má smysl. Doufáme, že nám ocenění pomůže rozšířit povědomí o problematice špatné kvality vzduchu v kancelářích a školách,“ říká Tatíček. A právě na šíření povědomí o problematice špatné kvality vzduchu ve firmách a školách se chce Tatíček v budoucnu zaměřit. Mimoto by rád používání nástroje Luftio rozšířil i do dalších sfér každodenního života lidí. „Problémy s kvalitou vzduchu vnímáme všude kolem sebe a chceme s tím něco dělat. Vidíme obrovský potenciál na celém trhu, který je z hlediska měření kvality vzduchu a jeho vlivu na zdraví nevyužit. Chceme zlepšit kvalitu vzduchu v tisících firmách a školách a pomoci s produktivitou a zdravím co nejvíce lidem,“ uzavírá ke svým plánům zakladatel oceněného a nadějného startupu Luftio.

Autorka: Kristýna Vobecká

FOTO: Luftio