Ondřej Miškovský | 19. 5. 2021

Majitelé firem se elektromobilitě spíše brání. Přichází ale bod zlomu

Česká republika jako jeden z mála členských států EU rozvoj elektromobility nepodporuje a jak se zdá, situace se v dohledné době nezmění. V současnosti tak majitelé elektromobilů čerpají jen drobné výhody v podobě neplacení dálniční známky či parkování zdarma v Praze nebo Liberci. Podle dosavadních průzkumů to však není ten hlavní důvod, proč se majitelé firem do změn ve firemním fleetu zrovna nehrnou.

V roce 2020 bylo podle SDA v ČR 15 500 vozů s alternativním pohonem a jedná se tak o 8% podíl na celkovém trhu. Z pohledu statistik je to stále zanedbatelné číslo, ale i přes nejnáročnější rok v automobilovém průmyslu způsobený celosvětovou pandemií je zřejmé, že si alternativní pohony nacházejí čím dál více příznivců.

Z hlediska prodejů se automobilky většinou prosebně koukají směrem k firemním zákazníkům. I v oblasti elektromobility je zřejmé, že automobilky sázejí především na B2B segment, který není tak cenově senzitivní jako koncový zákazník. Nicméně jak ukazují závěry průzkumu Český fleet, kde byly osloveny 2000 firem, nebude mít elektrický pohon u fleetových manažerů zrovna vyšlapanou cestičku.

Zhruba 40 % firemních zákazníků uvedlo, že jejich postoj k nastupujícím technologiím je konzervativní až negativní. 53 % firem uvádí, že jejich postoj je spíše ambivalentní. Vnímají jak výhody, tak nevýhody přechodu na alternativní pohony, kde za největší překážku považují dražší financování vozu. A pouze 7 % respondentů uvedlo, že jejich postoj je veskrze pozitivní.

Vedle stále vysokých pořizovacích nákladů a menšího výběru vozů (přestože se situace každoročně zlepšuje) je zde důležitý indikátor TCO.

Ten totiž podle průzkumu společnosti AutaProFirmy.cz zatím nevychází pro alternativní pohony příliš dobře. A proč tomu tak je?

Přestože elektromobily nabízejí levnější provoz a servis a mohou tak představovat zásadní finanční úlevu v podobě servisních a provozních nákladů, na opačné straně stojí vysoké pořizovací náklady a prozatím nepříliš optimistické výhledy na zůstatkovou cenu elektromobilu leasingových společností. Zatímco vozy s konvenčním pohonem se pohybují po třech letech a 90 000 kilometrech na cca 45 % původní hodnoty vozu, odhady leasingových společností jsou u elektromobilů mnohem skeptičtější a uvádějí hodnotu na úrovni 30 % původní částky. To má samozřejmě zásadní dopad na měsíční splátku v případě operativního leasingu. Do vysoké ceny měsíční splátky je ovšem potřeba započítat i samotné pojištění vozu, kde panují obavy z rizika při nehodě vozu a případného poškození akumulátoru.

Pokud se podíváme na sekundární trh s elektromobily, je zřejmé, že k tak vysokému propadu ceny nedochází, nicméně je potřeba současně dodat, že elektromobil je součástí velmi dynamického technologického vývoje a lze tak očekávat rychlejší morální stárnutí oproti vozu s konvenčním pohonem při stejném stáří a kilometrovém nájezdu. Aby se prosadilo rychlejší zastoupení elektromobility ve firmách, je třeba se soustředit na několik oblastí.

Pořizovací cena – tu určují automobilky a vstupní ceny – především trakčních akumulátorů. Zde je trend pozitivní a řada odborníků se shoduje na cenové paritě s konvenčními pohony okolo roku 2025.

Důvěra. Na trhu je dnes příliš malý vzorek alternativních pohonů, který by prověřil hodnotu ojetého elektromobilu tak, aby se to odrazilo v optimističtějším odhadu leasingových společností. Moderní elektromobily však jasně ukazují, že degradace baterie je po třech letech zanedbatelná a je tak jen otázkou času, kdy se to projeví i na reálnějším odhadu zůstatkové ceny.

Mýty a předsudky. Zde se stále projevuje nedostatečná edukace prodejců nebo samotných automobilek. Potenciální zájemci tak hledají informace především na internetových serverech, které jsou vůči elektromobilitě mnohdy zbytečně zaujaté.

Letošní rok však může být i přes důsledky pandemie jiný. Nabídka vozů s alternativním pohonem raketově roste stejně jako prodejní čísla. Výrobci vozů, prodejci a zástupci leasingových společností si tak uvědomují, že jsme již za pomyslným bodem zlomu a elektromobilita je jasně nastupujícím trendem, kterému se nelze vyhnout.

Autor: Ondřej Miškovský

FOTO: se souhlasem společnosti El-tech CZ