Nové baterie a životní prostředí: Evropa přijala strategii pro udržitelný rozvoj akumulace

Evropská unie dlouhodobě podporuje akumulaci energie jako důležitý nástroj dekarbonizace unijní energetiky, průmyslu a dopravy. Větší využití akumulace podpořili poslanci Evropského parlamentu již v polovině letošního roku, když Evropskou komisi vyzvali k ještě větší podpoře akumulace při transformaci evropské energetiky v nízkouhlíkovou. Před několika dny pak Komise navrhla modernizaci právního předpisu EU o bateriích a představila tak první z iniciativ oznámených v novém Akčním plánu pro oběhové hospodářství. Evropská unie přijímá rozhodná opatření pro udržitelnou výrobu všech baterií uváděných na trh, jejich používání a nakládání s nimi jako s odpadem.

AKU BAT CZ

18. 12. 2020

Baterie mají zásadní význam pro cíle Zelené dohody pro Evropu. Podle nedávno představeného nařízení Evropské komise baterie, které budou udržitelnější a co nejekologičtější po celou dobu svého životního cyklu, přispějí k ambici nulového znečištění, která je v dohodě stanovena. Jsou nezbytné pro čistou energii, ekologickou dopravu a dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

„Progresivní postoj Evropské komise k moderní energetice dlouhodobě vítáme. Evropa se zavazuje k udržitelné výrobě a využívání baterií jako klíčového prvku rozvoje obnovitelných zdrojů energie, komunitní energetiky či e-mobility. Představenou legislativou dává Evropa svým občanům i světu jasně najevo, jak je pro ni důležité, aby baterie využívané na jejím území vznikaly a byly využívany udržitelně. Zajímá ji, jakou mají uhlíkovou stopu, zda byla dodržována lidská práva při získávání materiálů pro jejich výrobu či co s nimi bude po konci životního cyklu,“ říká Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Pravidla budou platit pro všechny typy baterií – těch používaných v energetice, elektromobilitě i v přenosných zařízeních.

Minimalizace dopadů na životní prostředí

Výroba bateriových systémů má mít podle předpisu Komise co nejmenší dopad na životní prostředí. Evropa už nebude dále zavírat oči nad environmentálními i lidsko-právními aspekty způsobu těžby kovů potřebných pro jejich výrobu. Cenné suroviny jako lithium, nikl, kobalt nebo olovo se budou vracet zpět do hospodářství. Míra recyklace malých přenosných baterií by měla stoupnout ze současných 45 na 65 procent v roce 2024 a následně dále růst. Velkokapacitní bateriové systémy jsou dnes recyklovatelné z více než 90 procent.

Právě vysloužilé baterie a jejich (ne)využití je snad nejvíce diskutovaným tématem kolem elektromobilů. Automobilky se už nyní na akumulátory zaměřují a hledají způsoby dalšího využití. „Obrovský potenciál vidíme v technologii tzv. 2ndLifeBatteries, který umožňuje dále využívat použité baterie z elektromobilů ve stacionárních instalacích. Baterie, jejíž kapacita klesla třeba na 70 procent, už by limitovala majitele v dojezdu jeho elektromobilu, ale například pro potřeby stabilizace elektrizační soustavy či využití pro provoz výrobního podniku, se jedná o skvělé a hlavně udržitelné řešení. Technologie 2ndLifeBatteries dnes již využívá či alespoň připravuje drtivá většina automobilek včetně Škody Auto,“ doplňuje Jan Fousek.

V roce 2024 navíc budou moct, dle navržené evropské legislativy, na trh vstoupit pouze nabíjitelné průmyslové baterie a baterie do elektrických vozidel jen s prohlášením o uhlíkové stopě.

Díky novým normám udržitelnosti pro baterie a kompletnímu cyklu recyklace tak Evropská unie podpoří ekologickou transformaci na celém světě. Existence právní jistoty navíc uvolní rozsáhlé investice a zvýší se výrobní kapacita pro inovativní a udržitelné baterie v Evropě i jinde, aby bylo možné reagovat na rychle rostoucí trh.

Akumulace v ČR

V České republice rozvoj akumulace energie dosud brzdí nedořešená legislativa. Ve sněmovně je v těchto dnech projednávána novela energetického zákona, ke které se očekává předložení pozměňovacího návrhu, jenž s bateriemi a akumulací celkově počítá. Akumulaci podporují poslanci většiny parlamentních stran včetně těch vládních.

„Akumulace je nevyhnutelnou součástí energetické budoucnosti. Ze strany EU tak jde o další významnou podporu v této oblasti. Dříve tak budeme moct čerpat velké množství technologických, bezpečnostních a finančních výhod, které baterie, ale i další formy ukládání energie přináší,“ dodává Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Zdroj: Asociace pro akumulaci energie AKU BAT CZ

FOTO: Ilustrační foto stacionárních baterií pro regulaci sítě, UniEnergy Technologies