Inovativní využití solární energie v zemědělství podpoří Německo. V Česku má stále smůlu

Agrivoltaika je elegantním spojením zemědělství a energetiky. Vedle Francie ji nyní začne skrz energetické aukce podporovat i Německo. Přestože Aliance pro energetickou soběstačnost na unikátní vlastnosti agrivoltaiky dlouhodobě upozorňuje, česká vláda s jejím zavedením otálí.

Aliance pro energetickou soběstačnost

16. 12. 2020

Koaliční strany CDU, CSU a SPD se včera v německém Bundestagu dohodly na důležitých změnách zákona o obnovitelné energii, známějšího pod zkratkou EEG. Patří mezi ně i zahrnutí agrivoltaiky a plovoucí fotovoltaiky do energetických aukcí podle § 39j zákona. V aukcích soutěží zájemci o podporu a získávají ji ty s nejlevnější nabídkou. Německo zavedlo aukce pro nové solární elektrárny v roce 2015 jako vůbec první stát v Evropě. Díky soutěži snížilo cenu solární elektřiny dodané do sítě během pěti let na polovinu. Novinkou jsou tzv. „inovativní aukce” (Innovationsausschreibungen), které jsou určeny pro specifické technologie: soutěží v nich jen unikátní řešení v podobě instalací solárních panelů na vodní hladině nebo nad plodinami při zachování původní zemědělské produkce. Takové využití fotovoltaiky má řadu přínosů například v podobě snížení odpadů vody nebo zvýšení produkce plodin, ale současně vyšší investiční nároky. Pokud by soutěžily s nejlevnějším řešením v podobě pozemní fotovoltaiky, na podporu v aukcích by tak nedosáhly. Inovátoři jako Fraunhofer ISE nebo společnost Next4Sun dosud museli své pilotní instalace provozovat bez podpory.

Obdobné řešení zvolila už dříve Francie. Ve Francii se díky vhodně nastaveným aukcím mohly rozvinout desítky projektů solární energetiky existující v synergii se zemědělskou produkcí. V jedné z posledních byly podpořeny instalace o celkovém instalovaném výkonu 40 MW. Mezi nimi projekty v řádu stovek kilowatt nebo jednotek megawatt kombinující fotovoltaiku s pěstováním vína a ovoce.

Důvody pro rozšíření nových forem využití solární energie v podobě agrivoltaiky a vodní fotovoltaiky jsou zřejmé. Jak upozorňovali i panelisté na nedávném webináři Aliance pro energetickou soběstačnost, agrivoltaika znamená pěstování zemědělských plodin pod nebo mezi řadami solárních panelů a umožňuje tak dvojí využití půdy. Chrání tím také plodiny před extrémními teplotami, větrem a kroupami a panelům naopak vhodně umístěním zvyšuje účinnost. Podobné výhody má i vodní fotovoltaika, kde se panely volně vznášejí na hladině stojatých vod, jako jsou zatopené lomy, přehrady nebo jezera. Zastínění části vodní hladiny snižuje odpad během parných letních dní nebo tvorbu řas a sinic. To jsou jen některé z výhod, které umožňují zvyšovat produkci levné elektřiny z obnovitelných zdrojů a přiblížit se tak evropským klimatickým cílům, které zároveň neomezují jiné využití zelených a vodních ploch.

Aliance pro energetickou soběstačnost společně se Solární asociací ocenila, že se tyto inovativní technologie objevily mezi podporovanými řešeními zmíněnými v návrhu podmínek Modernizačního fondu. Ovšem kvůli chybějícímu legislativnímu ukotvení však i přes příslib podpory nelze podobné projekty realizovat. „Rozvoj agrivoltaiky v Česku naráží na fakt, že zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, který kombinované využití zemědělské půdy vůbec nezná a jakoukoliv stavbu podmiňuje vyjmutím půdního bloku ze zemědělského půdního fondu. Také plovoucí fotovoltaika se dnes pohybuje v šedé zóně. Aby bylo možno nastartovat inovativní využití solární energie, potřebujeme urychleně změnit zákony,“ vysvětluje Martin Madej, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost.

Zájemci o vyzkoušení agrivoltaiky a plovoucí fotovoltaiky z řad obcí, inovativních start-upů a výzkumníků podle informací Aliance pro energetickou soběstačnost v České republice existují. Potřebují však jistotu, že se jejich projekty nedostanou do rozporu s právními předpisy, které dosud rozvoji těchto inovativních technologií brání.

Aliance pro energetickou soběstačnost již od roku 2012 vytváří příležitosti pro rozvoj moderní ekonomiky v Česku. Jde o nezávislou komunikační platformu pro zástupce obnovitelných zdrojů, elektromobility a chytrých řešení pro optimalizaci spotřeby energie v domácnostech a firmách. Cílem aliance je zajistit vhodné podmínky pro další rozvoj progresivních moderních technologií a služeb. Spolupracuje proto s předními společnostmi a profesionály ze sektoru obnovitelných zdrojů a energeticky úsporných řešení. Více na www.alies.cz.

Více informací: bundestag.de, alies.cz

FOTO: Science in HD