Kristýna Vobecká | 28. 8. 2020

Noste látkové roušky a umývejte si ruce, vyzývá mezinárodní kampaň

Přestože jsou česká vládní nařízení v oblasti povinnosti nosit roušky chaotická a mění se ze dne na den, již nyní je jasné, že se bez roušky během tohoto podzimu a zimy neobejdeme. A to jak v Česku, tak při cestování do zahraničí. Jednorázové roušky jsou však velkým strašákem pro životní prostředí. Autoři kampaně #breakfreefromplastic proto vyzývají k nošení znovupoužitelných roušek.

Každý měsíc se celosvětově využije v rámci boje s koronavirovou pandemií 194 miliard jednorázových roušek a rukavic a UNCTAD (Konference o obchodu a rozvoji při OSN) odhaduje, že globální prodej roušek za letošní rok vzroste na 166 miliard dolarů, oproti 800 milionům v roce 2019. „Plastové znečištění bylo již před koronavirem jednou z největších hrozeb pro naši planetu. Nynější rozmach používání ochranných pomůcek pro každodenní potřebu s cílem udržet lidi v bezpečí a chránit je před nákazou situaci ještě mnohem více zhoršil,“ říká Pamela Coke-Hamilton, ředitelka sekce mezinárodního obchodu v UNCTAD.

Ochranné jednorázové pomůcky jsou vyrobené většinou z plastu, zejména z polypropylenu, polyethylenu a vinylu a vzhledem k tomu, že jsou po použití považovány za kontaminovaný materiál, nelze je, jakkoliv recyklovat. Po použití se stávají zdravotní i environmentální hrozbou a již nyní je po celém světě pozorován nárůst jednorázových masek pohozených na ulicích měst, na mořských pobřeží nebo plujících v oceánech. Aktivisté z jihu Francie před nedávnem dokonce varovali svět, že pokud to takto půjde dál, bude ve Středozemním moři brzy více roušek než medúz.

„Nejdůležitější pro nás všechny nyní je ochránit své zdraví a omezit šíření viru. Většina z nás však není ve vysoce rizikové kategorii nákazy a měly bychom proto využívat znovupoužitelné roušky. Omezíme tím produkci plastů, a přitom chráníme své zdraví,“ řekl pro Sky News Julian Kirby z britské organizace Přátelé země.

Osvoboďte se od plastů, chirurgické roušky jsou jen pro zdravotníky

Globální aktivistické hnutí Break Free From Plastic sdružující přes 2600 organizací, které chtějí pro planetu budoucnost bez plastového znečištění, proto vyzývá veřejnost k používání jednorázových roušek a pravidelnému mytí rukou. Podle organizátorů kampaně se totiž budeme v případě, že by každý člověk na planetě použil jednu jednorázovou roušku denně, potýkat s odpadem v objemu tří trilionů použitých jednorázových roušek za rok. Taková jednorázová rouška se přitom rozkládá zhruba 450 let, takže se nám nahromadí opravdu hodně odpadu.

„Jednorázové roušky a rukavice nejsou udržitelným řešením, jak dlouhodobě chránit naše zdraví a planetu. V našem běžném fungování bychom si měli osvojit základní návyky vycházející z vědeckých poznatků,“ uvádí autoři kampaně na svém webu. Mezi tyto zásady patří udržování minimální fyzické vzdálenosti jednoho metru od ostatních, pravidelné umývání rukou teplou vodou a mýdlem a nošení látkových roušek. „Znovupoužitelné roušky by měly být používány při pohybu ve veřejném prostoru. Chirurgické roušky by měly být ponechány k užívání pro zdravotnický personál, pracovníky v první linii a nejvíce ohrožené členy populace, kterými jsou třeba lidé nad 60 let,“ uvádí autoři kampaně.

Nosíte svou látkovou roušku správně?

Látkové roušky jsou přitom stejně účinné jako chirurgické roušky na jedno použití. Jsou schváleny americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí i Světovou zdravotnickou organizací. Kampaň Break Free From Plastic vyzývá lidi také k tomu, aby látkové roušky používali správně. Před a po jejich užití by si měli umýt ruce a roušky by měli pravidelně prát nebo vyvařovat alespoň po dobu deseti minut. Vyprané masky by potom měly být uchovávány na čistém místě, například v poštovní obálce, která se vejde do kabelky i do kapsy.

Pravidelné umývání rukou potom podle zdravotních expertů pomáhá snižovat riziko nákazy Covidem-19. V takovém případě nám podle autorů kampaně plastové jednorázové rukavice, proti jejichž běžnému používání kampaň také varuje, neposkytují větší ochranu, naopak nám pouze poskytují falešný pocit bezpečí.

Pro Čechy nebude používání látkových roušek nic nového, již během březnové karantény jsme si zvládli ušít nebo obstarat zásoby látkových roušek, protože zásobování těmi jednorázovými naše vláda podcenila. A teď už víme, že to bylo alespoň ku prospěchu životnímu prostředí. Takže pokud ještě nemáte svou látkovou roušku, chopte se šicího stroje nebo si ji prostě kupte. Bude se vám letos ještě rozhodně hodit.Bezpečnostní instrukce
BreakFreeFromPlasticZdroje: News Sky, OSN news, ThreeHugger, BreakFreeFromPlastics

FOTO: ThreeHugger