Martin Prax | 31. 5. 2020

Pomoc potřebným - během pandemie koronaviru ji potřebovali nejen nemocní

Uplynulé měsíce, kdy bylo Česko zasaženo koronavirem, ukázalo, jak důležitá je pomoc potřebným. Přinášíme několik příběhů firem, které se zapojily do pomoci potřebným. Tu potřebovali nejen přímo zasažení nemocí COVID-19. Situace zkomplikoval život také skupinám, které jsou ohroženy i za běžného stavu. O to více potřebovaly pomoc v časech nouzového období.

Volvo Car Czech Republic již na počátku nouzového stavu nabídlo svoje předváděcí vozy těm, kdo je využijí v pomoci druhým.

Jednou z takových organizací je Post Bellum a její Centrum pomoci Paměti národa. Projekt Paměť národa založila skupina českých novinářů a historiků jako prostor pro uchování životních příběhů pamětníků významných okamžiků naší historie – od světových válek a holocaustu přes období totalitního režimu až po příběhy představitelů národnostních menšin. V současném pandemickém období se řada z nich ocitla v komplikované životní situaci. Na 400 dobrovolníků po celé republice až pěti tisícům pamětníkům zajišťuje běžný nákup, vyzvednutí a předání léků nebo venčí domácí mazlíčky. To vše spolehlivý vůz výrazně usnadňuje, aby se pomoc těmto lidem nezastavila. 

Nejsou to ale jen pamětníci historických milníků, kteří potřebují některou z různých forem podpory. Bez pomoci se neobejde také řada znevýhodněných sociálních skupin a rodin. Nezisková organizace Cesta domů už téměř dvě desetiletí poskytuje odbornou péči v domácím prostředí nevyléčitelně nemocným. 24 hodin denně 7 dní v týdnu se stará nejen o pacienty, ale i o jejich rodiny, které podporuje v péči o jejich blízké. V posledních měsících musela být část hospicové péče převedena na tzv. distanční formu, aby zdravotníci a dobrovolníci Cesty domů, ale i ostatní pacienti zůstali co nejvíce mimo ohrožení koronavirem. Zvýšily se tak nároky na cesty lékařů, sester a kurýrů, kteří do rodin průběžně doručují léky, zdravotnický materiál a pomůcky, teď zejména ochranné a hygienické. Také lékaři paliatři spolupracující s Cestou domů v rámci tzv. ambulance paliativní a podpůrné péče teď častěji vyjíždějí na návštěvy do rodin pacientů. Ti všichni využijí automobily, které jim Volvo dalo k dispozici. 

Ani klienti nejstarší z českých neziskových organizací pomáhajících ohroženým dětem, pěstounům a osamostatňujícím se mladým lidem – SOS dětské vesničky – nezůstali uchráněni následků pandemie. Pracovníci „vesniček“ prostřednictvím potravinové banky rozvážejí strádajícím rodinám trvanlivé potraviny, pomáhají s řešením dluhů a vyřizováním sociálních dávek. Zprostředkovávají doučování dětí a zajišťují technické vybavení potřebné pro školní přípravu. A díky zapůjčenému automobilu si mohou pracovníci SOS Přístav naplánovat více jednání v jednom pracovním dni a rozvážet do rodin věcnou pomoc, jako jsou příkrmy, oblečení, hygienické potřeby apod. 

K hrdinům dnešní doby ochotným vyvinout mimořádné úsilí pro snazší život druhých patří vedle zdravotníků, sociálních pracovníků a dobrovolníků také vědci. Jejich přínos spočívající v odborných znalostech a bádání je nyní vnímán více než kdy dříve. Prostřednictvím Nadačního fondu Neuron, jehož je Volvo Car Czech Republic partnerem, může vozy Volvo využívat tým virologa a biochemika, prorektora Univerzity Karlovy Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.  

Tým docenta Konvalinky, garanta vědecké rady NF Neuron oboru chemie, se soustřeďuje na izolaci virové RNA po odběru vzorků od pacientů. Při této práci je důležitá součinnost jednotlivých pracovišť, plynulá komunikace a také efektivní výměna nasbíraných vzorků mezi nemocnicemi a laboratořemi. Vědecký tým využívá vozy Volvo každý den při své práci na vývoji testovacích sad. Usnadňují a urychlují dopravu materiálu i pracovníků.

DHL Express zdarma rozvezl do dětských domovů koronavirové číslo časopisu

Společnost DHL Express zdarma rozvezla do všech dětských domovů v České republice koronavirové číslo časopisu Zámeček, který dětem už od roku 1997 přináší zábavu, zajímavé zprávy a reportáže i inspirativní příběhy mladých lidí, kteří v dětských domovech vyrostli.Mimořádné koronavirové číslo, čítající rekordních 96 stran, obsahuje kromě mnoha zajímavostí také 10 soutěží a aktivit pro ukrácení volného času dětí, které pomalu začíná přemáhat ponorková nemoc. Kluci a holky se hned pustili do jejich plnění, což dosvědčují první reakce vychovatelů. „Posílám hádanky, které vyluštil třináctiletý Jakub společně s o rok starším Radkem. Nejvíce jim dala zabrat hádanka o sourozencích, ale pobavily je všechny úkoly. Snad to kluci mají dobře, trápili se s tím týden,“ napsala do redakce vychovatelka Jiřina Šmídová z DD Hodonín.Velký zájem mezi dětmi vyvolala soutěž o nejlepší reportáž ze života domova v době nouzového stavu. „Do redakce už dorazily první příspěvky. Máme z toho radost, protože časopis je založený právě na aktivitě dětí. Snažíme se je motivovat, aby jen nepřijímaly to, co někdo napíše, ale aby samy něco vytvořily pro ostatní,“ řekl šéfredaktor časopisu Lukáš Kotlár, který sám vyrostl v dětském domově v Uherském Ostrohu. Do Zámečku začal přispívat jako 12letý kluk, dnes studuje mediální obor na Metropolitní univerzitě Praha a je PR manažerem agentury AXON Public Relations.

Zdroje: Volvo Car Česká republika, Duha Zámeček

FOTO: Volvo Car Česká republika