Srpnové deště zásoby podzemních vod nedoplnily. Voda chybí polovině pramenů

26. srpna 2019

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil dopady srpnových dešťů na půdní sucho a stav podzemních vod. I přes srážkově průměrný týden od 12. do 18. srpna se nadále potýká s půdním suchem Čechy a částečně také jih a sever Moravy. Vlivem sucha je zasažena vegetace, z volně rostoucích dřevin jsou nejvíce postiženy jehličnan

V současné době je půdním suchem postiženo více než 42 % území ČR. Oproti začátku srpnu se sucho rozšířilo o 2,6 % území. Jak ukazuje mapa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jsou nejvíce zasažena území v severozápadních, středních a východních Čechách.  

“Vlivem sucha je i nadále zasažena vegetace, z volně rostoucích dřevin jsou nejvíce postiženy jehličnany, a to zejména borovice lesní a smrk ztepilý a místy i modřín opadavý. Vinou pokračujícího sucha na většině území usychají především starší porosty borovice, právě snížením hladiny podzemní vody. Oslabení jehličnanů suchem má za následek vyšší škody způsobené hmyzími škůdci,” hodnotí situaci ČHMÚ. 

Již v předchozích týdnech začaly předčasně žloutnout některé volně rostoucí dřeviny např. břízy, lísky, javory, třešně, habry a další. Jedná se zejména o jednotlivé stromy, většinou mladé jedince, na mezích či v okrajích lesa s celodenním osluněním. Na loukách došlo k mírnému zlepšení, ale otavoseč velmi pravděpodobně na většině lokalit vůbec neproběhne, nebo budou výnosy nízké (tím se prohloubí nedostatek sena pro hospodářská zvířata). Půdní sucho má i nadále stále negativní vliv na výnosy a kvalitu polních plodin. 

Vody je stále málo 

I přes srpnové deště, které mírně zlepšily situaci, se s nedostatek vody potýkají také vodní toky. Hydrologické sucho (tj. průtok, který je v dlouhodobém průměru dosažen, či překročen 355 dní v roce) aktuálně (20. 8.) vykazuje ca 40 % hlásných profilů. Při srovnání aktuálních denních průtokových hodnot s dlouhodobými historickými údaji pro daný den, jsou nejblíže minimům či pod jejich úrovní místy hodnoty menších toků v povodí středního Labe, horní Otavy, Blanice, Třebůvky a Loučky. 

Stav podzemních vod se oproti minulému týdnu mírně zlepšil, ale nadále zůstal silně podnormální. Hladina v mělkých vrtech a vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně stagnovaly. V meziročním srovnání byl stav podzemních vod na mírně vyšší úrovni než ve stejném období roku 2018. 

Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny tj. silného či mimořádného sucha se mírně snížil a tvoří 62 % všech objektů. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální vydatnosti tj. silného či mimořádného sucha se nezměnil a tvoří 64 % všech objektů.