Romana Březovská | 29. 11. 2018

Svět bez čokolády? Hořkou příchuť změny klimatu zmírňují nové technologie

Denně si dá kostičku čokolády alespoň 1 miliarda osob. Kolik lidí však tuší, že budoucnost jejich pochoutky je v ohrožení? Kvůli stále rostoucím teplotám souvisejících se změnou klimatu se totiž předpokládá, že kakaovníky do roku 2050 zcela vymizí. Své o tom ví jeden z největších světových výrobců cukrovinek společnost Mars. Do boje na záchranu svých zákazníků tak vyvinula udržitelnější obchodní strategii včetně způsobu, jak posílit odolnost ohrožených rostlin. A to přímo úpravou jejich DNA.

Změna klimatu má mnoho podob. Se zvyšující se koncentrací CO2 v atmosféře proniká do čím dál více oblastí každodenního života lidí po celém světě. Nemusíte tak bydlet ani na Antarktidě nebo na tichomořském ostrově, abyste dopady změny klimatu pocítili. Zmizí spolu s kakaovníky také globální poptávka po jedné z nejpopulárnějších sladkostí na světě? Čokoládový gigant Mars se snaží jít této výzvě naproti.

Čokoláda v ohrožení

Budoucnost kakaovníků je nejistá, neboť ke svému růstu vyžadují specifické podmínky deštných pralesů. Růst mohou jedině podél rovníku, a to v pásmu širokém zhruba pouhých 20 stupňů na sever a na jih od rovníku. Právě v této oblasti je teplota, déšť a vlhkost po celý rok relativně konstantní, půda je bohatá na dusík a rostliny jsou chráněny před silnými větry okolními stromy. A co více, přes polovinu kakaových bobů pochází jen z hrstky států, konkrétně ze západoafrické Ghany a sousedního Pobřeží slonoviny.

Tyto oblasti, které jsou dnes domovem pro „potravu bohů“, se však pomalu mění. Rostoucí teplota vytlačuje tyto stálezelené stromy do čím dál vyšších chladnějších nadmořských výšek. Nezodpovězenou otázkou však zůstává, co se stane, pokud kakaovníky na své cestě za příhodnějšími podmínkami narazí na hranice chráněných národních parků.

Genová modifikace kakaovníků

Rizika mizejících kakaovníků si je vědoma mimo jiné i zmíněná společnost Mars, která nelenila a spojila síly se slavnou Kalifornskou univerzitou, a to především s Myeong-Je Choem, ředitelem oddělení zabývajícího se genomikou rostlin. Právě genomika je obor genetiky, který umožňuje využít nejnovější vědecké poznatky a technologie přímo v praxi.

Jednou z těchto technologií je i CRISPR, revoluční metoda umožňující přeskupit ty nejmenší stavební kameny, geny, (nejen) rostlinného těla. Tento nástroj, klíčový pro úspěšnou proměnu kakaovníků, dokáže změnit strukturu DNA rostlin takovým způsobem, aby byly vůči novým klimatickým výzvám co nejodolnější. V univerzitních sklenících tak lze již dnes najít semenáčky, které budou se vší pravděpodobností schopné žít a prospívat v mnohem sušších a teplejších podmínkách, než na které jsou zvyklí jejich tradiční, změnou klimatu ohrožení předci.

S velkou mocí přichází zodpovědnost

Pod společnost Mars spadá řada známých a oblíbených značek, ať už se jedná o Snickers, M&M's nebo Kit Kat. Svět zkrátka čokoládu miluje a právě Mars, jakožto jeden z největších nákupčích kakaových bobů, si je vědom rizika, které změna klimatu a neudržitelná forma podnikání může přinést.

V září tohoto roku tak firma představila svoji novou strategii s názvem Kakao pro generace (angl. Cocoa for Generations), v jejímž rámci bude například posilovat své partnerství s organizacemi snažícími se o to, aby myšlenka udržitelného rozvoje, ochrany přírody a férových pracovních podmínek prostupovala celým dodavatelským řetězcem. Jedná se například o spolupráci s takovými organizacemi, jako jsou Fairtrade nebo Rainforest Alliance, které jsou známé pro udělování certifikací firmám snažícím se o ochranu práv pracovníků a biodiverzity.

Zodpovědnost a udržitelnost jako nové priority

Nová strategie společnosti Mars je postavena na dvou pilířích. První pilíř s názvem Zodpovědné kakao dneška (angl. Responsible Cocoa Today) stanovuje cíl vykupovat do roku 2025 jen takové kakaové boby, které jsou vypěstované udržitelnými praktikami a jejichž původ je dohledatelný. Reaguje tím na problematiky odlesňování, dětské práce a nízkých mezd, které jsou s pěstováním kakaových bobů úzce spjaty.

Prostřednictvím druhého pilíře, nesoucího název Udržitelné kakao zítřka (angl. Sustainable Cocoa Tomorrow), se Mars snaží komplexní cestou zlepšit pracovní podmínky farmářů pěstujících kakaovníky. Vedle plánů na zvýšení produkce tak farmářům pomáhá s udržitelnějšími formami zemědělství, přístupem k financím nebo realizuje programy zaměřené na rovnoprávnost mužů a žen.V rámci nové strategie si společnost také uvědomuje velikost své uhlíkové stopy a energetickou náročnost výroby a i v této oblasti si stanovila ambiciózní cíle. Již dnes například zajišťuje svůj provoz v Belgii, Brazílii, USA nebo Velké Británii z obnovitelných zdrojů energie, do konce roku 2018 by se k těmto zemím měly přidat další včetně České republiky, Francie nebo Mexika.

Kritika dobrých úmyslů

Ačkoliv v rámci snahy o zmírnění negativního dopadu změny klimatu plánuje Mars například do roku 2050 snížit produkci emisí skleníkových plynů o 67 % (v porovnání s hodnotami z roku 2015), kritika se této korporaci zdaleka nevyhne. Mnozí upozorňují například na skutečnost, že podmínky na získání výše zmíněných certifikací nejsou dostatečně přísné, aby zajistily zcela udržitelnou a příkladnou formu využívání lidských a přírodních zdrojů.  

A zatímco se využívají nejnovější technologie na úpravu genů kakaovníků, na druhé straně planety spadá Mars do skupiny korporací, které dle organizace Greenpeace bezostyšně získávají palmový olej od firmy ničící indonéské deštné pralesy, vzácné habitaty orangutanů nebo tygrů. Zdá se tak, že firma zakládající si svoji korporátní kulturu mimo jiné také na libozvučně znějících pěti principech – kvalitě, zodpovědnosti, vzájemnosti, účinnosti a svobodě – má před sebou ještě řadu nelehkých úkolů.

Jedno je však jisté. Pro to, aby se zmírnila změna klimatu a její dopady, musí korporace nesoucí název boha války vytáhnout do boje mnohem silnější zbraně, než jsou jen nedostatečné socio-environmentální programy a dílčí technologická opatření.

Zdroje: We ForumClimateMarsReutersConfectionery NewsGreeenpeace