Němci zvýhodňují špinavé zdroje energie. Benefity těch čistých jsou přitom jasné

02. srpna 2018

Německo stabilně produkuje třetinu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a zároveň vyrobí nejvíce energie ze solárních panelů na osobu na světě. Podle poslední zprávy REN21 byla navíc země v roce 2017 třetím největším investorem do větrné energetiky hned po Číně a Spojených státech. V debatě o odstavení jaderných bloků často zapadají reálné přínosy německé energetické transformace, které budou mít dopad na celou společnost.

Podle poslední zprávy Federální agentury pro životní prostředí stojí obnovitelné zdroje za snížením emisí v hodnotě 179 milionů tun CO2 za rok 2017. Nutno podotknout, že 138 milionů z toho připadá na elektroenergetiku. Největší prostor pro fosilní alternativy však nabízí vytápění a doprava, na které připadá přes tři čtvrtiny konečné spotřeby energie.

„Významnou úlohu při plnění dlouhodobých cílů může sehrát snižování celkové spotřeby energie. Základní průzkum ohledně vývoje a monitoringu německého energetického konceptu ukazuje, že je stále možné dosáhnout cíle snížení celkové spotřeby energie o 50 % v polovině století. To si vyžádá opatření ve všech sektorech německé ekonomiky. Například potenciál úspor v budovách je v Německu až 80 %,“ dodává k možnostem snižování emisí Georg Maue, expertní poradce na Ministerstvu ekonomických věcí a energetiky.

Finanční podpora fosilních zdrojů v Německu navíc stále zvýhodňuje špinavé zdroje na úkor čistých. Německá vláda podle propočtů dává přes 50 miliard eur ročně v dotacích na položky s negativním dopadem na životní prostředí. Konkrétní seznam zpracovaný agenturou FÖS je dostupný zde. O zvýhodňování fosilních zdrojů ve světě informuje také poslední roční zpráva REN21 o stavu obnovitelných zdrojů ve světě. Podle ní šlo v roce 2017 na ruku fosilním zdrojům 370 miliard dolarů v dotacích, úlevách na daních a další podpoře. Obnovitelné zdroje byly dotovány v hodnotě 140 miliard dolarů. Podpora pro obnovitelné zdroje tedy především dorovnává dotování konvenčních zdrojů energie.

Další kritizovanou položkou německého rozpočtu bývá podpora v oblasti výzkumu obnovitelných zdrojů a dalších nízkouhlíkových řešení (aktuálně zhruba 1,5 miliardy eur ročně). Německo se v tomto řadí mezi pět zemí nejvíce přispívajících na vědu a výzkum v energetice na světě.  I přesto, že dopad prostředků vynaložených na vědu a výzkum se složitě kvantifikuje, narostl v Německu od roku 2009 počet firem podnikajících v obnovitelných zdrojích z necelých 20 tisíc na současných 35 tisíc. Dále existuje několik programů v rámci národního akčního plánu, kde se počítá s přínosem výzkumu nových řešení ke snížení emisí v hodnotě zhruba 25 milionů tun CO2.

Výhody přechodu na moderní energetiku jsou zřetelné a Němci to vědí

Nezávislé studie, ale i průzkumy zadané německou vládou jasně ukazují na ekonomické benefity plynoucí z Energiewende (postupná proměna energetiky s využitím obnovitelných zdrojů). V dlouhodobém měřítku budou občané těžit především z kvalitnějšího pracovního trhu, kam moderní technologie a obnovitelné zdroje dodají na 1 milion stabilních pracovních míst. Sníží se závislost na dovozech drahých fosilních paliv a dlouhodobě bude mít Německo nižší ceny za energii (více o cenách energie v Německu v rozhovoru zde).

Dalším často přehlíženým benefitem je čistší vzduch související s vytěsňováním fosilních paliv, jejichž emise způsobují respiratorní onemocnění (na než ročně umírá přes 6 milionů lidí po celém světě) a z nich plynoucí náklady ve zdravotnictví.V Německu lze navíc pro současnou politiku cítit velkou podporu, kde celých 88 % občanů stále podporuje Energiewende a to včetně kompletního odstavení jaderných zdrojů a většího využívání obnovitelných zdrojů. Více než 150 zemských okresů, municipalit, regionálních asociací a měst se do konce roku 2017 zavázalo k budoucímu využívání 100% obnovitelných zdrojů. Německá vláda navíc svým občanům nabízí nové možnosti, jak energetickou transformaci sledovat. Příkladem může být program SMARD, který nabízí aktuální informace o trhu s elektrickou energií včetně výroby energie ze všech zdrojů.