Obnovitelné zdroje zlepšují kvalitu života. Investice se rychle vrací

20. května 2018

Mezinárodní křesťanský fond Oikocredit investuje od roku 1975 do projektů ve 113  rozvojových zemích světa. Většinou jde o malé půjčky, které pomohou místním komunitám rozjet smysluplný projekt, vybřednout z bídy a získat životní perspektivu. Od roku 2014 směřuje svou aktivitu i do oblasti obnovitelných zdrojů. O důvodech a zkušenostech jsme mluvili s jednatelem Oikocreditu Matthiasem Lehnertem.

Jak mohou obnovitelné zdroje zlepšit životní úroveň lidí v rozvojových zemích?

Při naší práci se neustále přesvědčujeme o tom, že tzv. energetická chudoba je ve světě velký problém. Lidé, kteří nemají přístup k elektřině, jsou při vaření nebo topení odkázáni na spalování klestí, zvířecího trusu nebo dokonce odpadků, což silně zamořuje vzduch, který dýchají. Podle OSN způsobuje jen toto znečištění ročně jeden milion úmrtí. Většina těchto lidí přitom žije v oblastech, kde slunce svítí více než dostatečně. Proto i jen malý solární panel, který jim vyrobí elektřinu pro základní životní potřeby, pro ně znamená velkou pomoc: nejenže nemusí dýchat jedovaté zplodiny, ale ušetří jim i čas, který mohou využít na něco jiného. 

Do jakých projektů konkrétně investujete?

Pokud jde o typy obnovitelných zdrojů, je to celé spektrum podle místních podmínek: většinou solární, v menším počtu i větrná, vodní a zařízení spalující biomasu. Většinou jde o malé projekty v komunitách, s nimiž už spolupracujeme a které nemají napojení na rozvodnou síť. Podle naší zkušenosti často postačí jeden solární panel, který napájí např. pračku nebo nějaký jednoduchý stroj. Podstatné je, že nejde o nenávratnou pomoc, ale o investici, která významně pomůže zvýšit dotyčným lidem jejich příjmy.

Abych uvedl příklad: před dvěma lety jsme se spojili s ghanskou firmou Peg Afrika, která vyrábí solární systémy pro domácnosti a malé vesnice. Společně prodáváme tato zařízení rodinám, které se živí malým hospodářstvím nebo rybářstvím a jejichž příjmy se pohybují od jednoho do šesti dolarů denně. Přesto jsou tito klienti schopni zařízení během jednoho roku i s malým úrokem splatit. Na základě tohoto jim pak můžeme poskytnout další úvěr, tzv. mikrokredit, na projekt, který si sami vymyslí. Podobnou iniciativu jsme rozvinuli i v Indii, kde je naším partnerem sociální podnik Punam Energy. Oni mají perfektně propracovanou strategii decentrálního energetického zásobování malých komunit, my jim k tomu dodáváme potřebný kapitál. 

Nedávno jste se také rozhodli podporovat nákup sporáků na pelety v africké Rwandě…

Ano, to vzniklo díky konferenci Energie pro všechny, která se konala v Lisabonu a kde zástupci jedné rwandské firmy informovali o tom, že nabízejí tamním domácnostem sporáky na pelety. Naprostá většina lidí ve Rwandě totiž vaří na otevřených ohništích, což je nejen zdraví škodlivé, ale i vysoce neefektivní. Protože jsou tito lidé velmi chudí, firma jim dodává sporáky zadarmo a pelety buď za peníze, nebo nějakou protislužbu, např. odpracování určitého počtu hodin.

Pelety se vyrábějí ve Rwandě z udržitelně pěstované biomasy. Jejich přínos je mnohostranný: oproti otevřenému ohništi redukují emise škodlivin o 90 % a spotřebu dřeva o 85 až 90 %, což omezuje tlak na těžbu dřeva. Dotyčná firma dodala dosud domácnostem asi 3 tisíce sporáků, do roku 2020 by se ale ráda dostala na 150 tisíc. My jí poskytneme půjčku 1 milion eur, kterou nám podle situace buď splatí, nebo za ni získáme kapitálovou účast.

Obnovitelné zdroje jsou rychle rostoucí odvětví a i v chudých zemích mají velkou perspektivu. Pociťujete konkurenci jiných investorů z bohaté části světa?

Nejsme samozřejmě jediní, kdo se takto angažuje, i některé banky mají v rámci svého konceptu společenské odpovědnosti podobné projekty. Ale potřeba energie je v rozvojových státech tak velká, že příležitostí je zde na desítky let. Naše specifikum je v tom, že nás investoři netlačí do maximalizace zisků, protože vědí, že svými penězi podporují ty, kterým by nikdo za tržní úrok nepůjčil. Zisk, který u nás mohou očekávat, se pohybuje mezi jedním až dvěma procenty ročně. Zatím se tedy nestalo, že bychom se s někým dostali do přímé konkurence.  

Kdo jsou vaši investoři a jaká je vaše investiční strategie?

Asi ze 70 % jsou to fyzické osoby, zbytek tvoří různé hlavně protestantské církevní subjekty a nadace. To je dáno historicky tím, že Oikocredit vznikl v roce 1975 z iniciativy Světové rady církví, která sdružuje protestanské církve různých denominací. Od počátku také platí, že jednotlivec nemůže investovat přímo, ale prostřednictvím jednoho z podpůrných spolků, kterých je např. v Německu osm. Stejné to ale je ve 13 zemích světa, kde má Oikocredit pobočky.

Oikocredit má organizační podobu družstva, a pokud chce s ním někdo investovat, musí se stát členem. Členský podíl lze získat v Německu za částku 200 eur, vložit je však možné samozřejmě víc. Družstevní principy nejlépe odpovídají naší filosofii: transparentnost, kolektivní rozhodování, starost o prosperitu celku. S tím souvisí i investiční strategie: zaměřujeme se na projekty, které přinášejí rozvoj komunit, podporují lokální pracovní místa, spravedlivý obchod a šetrné zacházení s přírodními zdroji. Pro každý projekt pečlivě vybíráme místního partnera, který sdílí naše hodnoty a s nímž zajišťujeme odborné poradenství pro ty, které chceme podpořit.