Nejstarší nizozemské město získalo ocenění European Green Capital pro rok 2018

Nejstarší nizozemské město získalo ocenění European Green Capital pro rok 2018

13. února 2018

Dostatek zelných ploch, bicyklů víc než obyvatel nebo každá desátá kilowatthodina dodaná z obnovitelných zdrojů a plán stát se do půlky století klimaticky neutrálním. To jsou jen některé z důvodů, proč se nizozemské město Nijmegen stalo letošním zeleným městem Evropy.

Evropská komise udělila na rok 2018 ocenění pro evropská města se zeleným přístupem (European Green Capital) nizozemskému městu Nijmegen. Cenu vyhlašovanou od roku 2010 v minulých letech získala města jako Stockholm, Kodaň nebo Lublaň.

„Všechna nominovaná města v letošním ročníku jsou pionýři v městské udržitelnosti. Nijmegen však ukázal svoje odhodlání k zelenému přístupu v budování města a je podle nás výborným příkladem pro ostatní evropská města. Nijmegen vyčnívá jako skutečný ambasador udržitelné změny v městském prostoru,“ uvedla Joanna Drake, zástupkyně generálního ředitele pro životní prostředí za Evropskou komisi.

Nijmegen, desáté největší město v Nizozemsku s 173 600 obyvateli a dvěma tisíci let historie, si cenu zasloužilo za dosažené cíle v environmentální, sociální a hospodářské udržitelnosti. Není divu, Nijmegen je skutečně zeleným městem. Na obyvatele zde připadá 92 m² zeleně a každý z nich od ní žije méně než 300 metrů. Zeleň tak pokrývá 24,8 % městského prostoru. Možná proto ve městě jezdí více kol, než má obyvatel – 250 tisíc kol vychází v průměru na 1,4 kola na obyvatele a 65 % všech cest do města je realizováno právě na kole. Cyklisté mohou využívat 60 kilometrů cyklostezek a do roku 2020 bude dokončeno dalších 20 kilometrů. Veřejná doprava ve městě je zajišťována autobusy na bioplyn, jež musí dodržovat rychlostní limity a jezdí po speciálním ztišovacím asfaltu. Provoz ve městě je tak pro občany mnohem snesitelnější.

Město se zavázalo do roku 2045 být energeticky neutrální, na čemž již aktivně pracuje. Téměř 10 % elektřiny je dodáváno z obnovitelných zdrojů. Ve městě je instalováno 1485 solárních panelů, a to i na desítkách škol. Komunitní větrný park financovaný 1000 investory momentálně dodává energii 7100 domácnostem a zelené střechy zabírají ve městě dohromady plochu 1400 m².

V Nijmegenu se zaměřují také na podporu cirkulární ekonomiky s heslem: vše musí být zužitkováno. Chtějí tím ukázat, že udržitelnost není jediným záměrem, důležité je také zachovat ziskovost celého řetězce. Příkladem dobré praxe je zpracování biologického odpadu ve městě, který je kromě kompostování využíván také v místní elektrárně, kde je zpracován na bioplyn a využit jako palivo pro městské autobusy.

I přes udělené ocenění v Nijmegenu neusínají na vavřínech a v rámci trvalé udržitelnosti mají velké plány. V nadcházejících letech hodlají vylepšit ukládání dešťové vody k následnému využití pro běžný provoz, rozšířit zelené plochy na veřejné i soukromé prostory a budovy s cílem ochlazování města, připojit veškeré budovy ve městě na centrální vytápění zásobované obnovitelnou energií a podpořit rozšíření cirkulární ekonomiky do roku 2030 na 50 % podnikání a do roku 2050 fungovat plně pouze v cirkulární ekonomice.

Nijmegen chce být také dále pozitivním příkladem pro ostatní středně velká města v oblasti trvalé udržitelnosti a zeleného přístupu k regionálnímu hospodářství a životu obyvatel města.

Zdroje: Ec.europa.eu, Greencapital2018.nl