Předvolební anketa: Podpoří politické strany jádro nebo obnovitelné zdroje?

19. října 2017

V závěrečné části ankety mezi politickými stranami jsme se zaměřili na klíčovou oblast: jaké zdroje energie by politické strany podpořily. Otevře se cesta pro další jaderné reaktory nebo výstavba nových projektů obnovitelných zdrojů?

Pro analýzu plánů politických stran pro další směřování české energetiky jsme položili otázky stranám, které jsme vybrali podle předvolebního průzkumu České televize. Naše anketa tak může doplnit pohled předvolebních debat, ve kterých oblasti moderní energetiky příliš prostoru nedostaly. Své odpovědi zaslaly KDU-ČSL, TOP 09, ODS, KSČM, Piráti, Zelení a ČSSD. Hnutí ANO a SPD na oslovení nereagovalo a zástupce STAN nás odkázal na politický program. U těchto stran jsme proto využili příslušné body programu.

Chcete nové jaderné reaktory? Kdo je pak ale zaplatí?

Většina politických stran se ve svých volebních programech hlásí k potřebě využití jaderné energetiky. Pokud tam však hledáte, jaké způsoby navrhují pro financování výstavby dalších jaderných reaktorů, pak hledáte marně. Obdobně v programech strany, které se k využití jaderné energetiky hlásí, neřeší problém vyhořelého jaderného paliva – i přesto, že tento „atomový oříšek“ nemá řešení ani po více než 10 letech hledání…

Naše klíčová otázka tedy zněla, zda by oslovená politická strana souhlasila se zavedením dotací pro elektřinu z nových jaderných reaktorů ve formě podpory započítané v ceně elektřiny. Tedy dotace, jakou zvolila britská vláda pro svou novou jadernou elektrárnu, kterou budou muset britští spotřebitelé elektřiny platit až 35 let (pokud se jaderná elektrárna opravdu dokončí).

Bohužel Hnutí ANO se sice ve svém programu hlásí k výstavbě dalších jaderných reaktorů v Dukovanech a Temelíně, ovšem problematiku řešení ekonomiky těchto projektů, a tedy plán, z čeho se výstavba zaplatí, již svým voličům nenabízí. Stejný plán má také sociální demokracie, podle vyjádření odborného zástupce ČSSD v otázce dotací pro další jaderné reaktory nepanuje ve straně shoda.

KSČM pak připouští, že možnost dotací pro jaderné reaktory započítaná v ceně elektřiny je jedním z řešení. Nesmí však vést k růstu ceny elektřiny. Zástupce ODS se pak v odpovědi na anketní otázku vyhnul jasnému konstatování, zda by uvažovali o podpoře dotací pro nové jaderné bloky. ODS se tak pouze obecně hlásí k dalšímu rozvoji jaderné energetiky.

Samostatnou kapitolou je pak TOP 09. Její odborný zástupce v anketě odpovídá pouze obecně: „Je jisté, že pokud stát chce stavět nové jaderné reaktory, tak musí existovat jasné a dlouhodobě stabilní prostředí, které zajistí smysluplnost investice do jaderných reaktorů.“ Z programu TOP 09 lze však vyčíst, že jako jediná z oslovených stran v programu přímo deklaruje, že je proti zákazu jaderné energetiky v České republice.

Jasně proti se vůči možnosti dotovat jadernou energetiku postavili Zelení: „V žádném případě. Odmítáme jakoukoli veřejnou podporu pro stavbu nových reaktorů, ať už dle britského, nebo maďarského vzoru. Takové investice jsou extrémně rizikové a navíc zbytečné. Stavba dalších velkých zdrojů v Dukovanech či Temelíně by jen oddálila nezbytnou hlubokou proměnu naší energetiky a neúměrně zatížila státní rozpočet.“

Zelení jsou pak také jedinou stranou, která si vzpomněl na nevyřešený problém jaderného odpadu. Obcím, dotčeným procesem vyhledávání hlubinného úložiště slibují, že by proces nastavili transparentně a přiznali by jim právo v procesu výběru lokality spolurozhodovat.

Proti podpoře formou příplatku v ceně elektřiny jsou pak také Piráti: „NE, jedná se o dlouhodobý závazek, nejen formou garance výkupních cen, ale také vznikající zátěží energetické produkce (jaderný odpad).“

Za současné situace je pak proti podpoře výstavby dalších jaderných bloků také KDU-ČSL. Tato strana však ve svém programu nabízí bod, který s výstavbou dalších reaktorů počítá: „Podpoříme rozšíření stávajících jaderných elektráren za podmínek, které budou akceptovatelné z hlediska pořízení a následného provozu.“

Podpora pro nové projekty obnovitelných zdrojů

Trendy v Evropě ukazují, že tržní forma podpory nových projektů obnovitelných zdrojů tlačí jejich cenu dolů. Například aukce nových větrných elektráren dostaly cenu elektřiny z těchto projektů na úroveň 42,8 EUR/MWh. Cena větru může být tedy na polovině až třetině nákladů za nové jaderné reaktory. Stran jsme se proto zeptali také na jejich pohled na možnost zavedení podpory nových projektů obnovitelných zdrojů právě formou aukcí. Vzhledem k tomu, že jde o konkrétní oblast a nelze ji vyhledat v programech stran, vynecháváme z této části Hnutí ANO a STAN, kteří na anketu neodpověděli.

KSČM napsalo, že je k řešením přicházejícím z Německa „konzervativní“ a že se domnívá, že energie z jaderných elektráren je cenově výhodnější. Naopak ODS vidí v aukcích racionální řešení podpory obnovitelných zdrojů energie. Principiálně pro je také KDU-ČSL.

S podporou souhlasí také zástupce TOP 09 a odkazuje na jejich Memorandum o ochraně životního prostředí. V něm navrhují zavedení technologicky specifické aukce v kombinaci s již fungujícím hodinovým zeleným bonusem jako podporu pro výrobce, kteří uspějí v aukcích.

Zelení pak reagovali, že možnost podpory aukcí nových kapacit zatím debatují. Limit vidí ve správním nastavení podmínek: „Nutným předpokladem by bylo dobré nastavení parametrů, aby aukce neznevýhodňovaly malé zdroje, často vlastněné komunitami, proti těm velkým, které dokáží snadněji stlačit náklady. Také by mezi sebou neměly soutěžit jednotlivé technologie, například větrná energetika se solární, aby byl dán prostor pro využití všech u nás dostupných zdrojů.“

K podpoře aukcí se hlásí také Piráti: „Jedná se o funkční model, který bychom se nebáli podpořit.“

Hodnocení přístupu stran k podpoře jaderné energetiky:

jadroano

Podpora jaderné energetiky bez řešení ekonomických otázek.

jadrocssd

Podpora jaderné energetiky bez řešení ekonomických otázek.

jadrokdu

Podpora výstavby nových reaktorů s omezujícími podmínkami.

jadrotop09

Podpora jaderné energetiky bez řešení ekonomických otázek.

jadrokscm

Podpora jaderné energetiky bez řešení ekonomických otázek.

jadroods

Podpora jaderné energetiky bez řešení ekonomických otázek.

jadrozeleni

Vymezení se proti dotacím pro další jaderné reaktory.

jadropirati

Vymezení se proti dotacím pro další jaderné reaktory. V programu neřeší problém jaderného opadu.

 

Hodnocení přístupu stran k novým projektům obnovitelných zdrojů:

 

novekduPodpora nových projektů obnovitelných zdrojů.

novetop09

Podpora aukcí nových kapacit obnovitelných zdrojů.

novekscm

Skeptický přístup ke zkušenostem z aukcí v zahraniční, i přesto, že jsou vidět výsledky poklesu nákladů u nových projektů obnovitelných zdrojů.

noveods

Podpora aukcí nových kapacit obnovitelných zdrojů.

novezeleni

Podpora aukcí nových kapacit obnovitelných zdrojů.

novepirati

Podpora aukcí nových kapacit obnovitelných zdrojů.

Zdroj: vlastní, Hochtief (fotka)