Předvolební anketa: Vyzpovídali jsme strany, kam chtějí vést českou energetiku

Nástup obnovitelných zdrojů, akumulace energie nebo elektromobility jsou trendy, které postupně mění energetiku ve světě i v Česku. Oslovili jsme proto hlavní politické strany s anketními otázkami a prošli jsme i programy stran. Podívejte se, jaké nám politici slibují změny v energetice.

Martin Sedlák

17. 10. 2017

Druhou část naší ankety najdete zde!Pro analýzu plánů politických stran pro další směřování české energetiky jsme položili otázky stranám, které jsme vybrali podle předvolebního průzkumu České televize. Naše anketa tak může doplnit pohled předvolebních debat, ve kterých oblasti moderní energetiky příliš prostoru nedostaly. Své odpovědi zaslaly KDU-ČSL, TOP 09, ODS, KSČM, Piráti, Zelení a ČSSD. Hnutí ANO a SPD na oslovení nereagovalo a zástupce STAN nás odkázal na politický program. U těch těchto stran jsme proto využili příslušné body programu.

Moderní energetika může dostat zelenou

Během končící vlády byla po dlouhých letech přípravy přijata aktualizace Státní energetické koncepce. Nová energetická politika státu počítá především s výstavbou dalších jaderných reaktorů, obnovitelné zdroje v ní hrají také svou roli, ale zůstávají v pozadí. Jedním z klíčových bodů nové vlády pak bude přijetí pravidel pro samovýrobu elektřiny a akumulaci energie nebo řešení rozvoje elektromobility. Stran jsme se proto ptali na jejich preference ohledně možnosti změny energetické politiky nové vlády.

Jasný názor k možnostem moderní energetiky má KDU-ČSL: „Ano, vývoj v energetice je rychlý a Státní energetická koncepce na to musí reagovat. Pokud česká energetika nebude aktivní v inovacích, poškodí to nejen ji, ale celé hospodářství. Chceme, aby v Česku byl vývoj a výroba inovativních energetických zařízení.“

K potřebě aktualizace energetické koncepce se hlásí také TOP 09. Ta vidí větší příležitost ve využití úspor energie: „TOP 09 jednoznačně podporuje jak inovace v energetice, tak energetické úspory a energetickou účinnost, které mají v ČR obrovský potenciál. Dle našeho názoru se Státní energetická koncepce nezabývá do hloubky právě energetickými úsporami, takže v tomto bodě určitě potřebuje přehodnotit.“

Jako nutnou aktualizaci energetické koncepce vidí také KSČM, a to právě s ohledem na očekávaný nástup baterií a menších zdrojů energie nebo právě přicházející možnosti výroby elektřiny v domácnostech nebo malých firmách. Nepřekvapí, že také Zelení uvažují o změně energetické koncepce. Jejich vize počítá s moderní energetikou bez uhlí a s postupnou náhradou jaderných reaktorů. Jako jediní pak do energetické politiky zahrnují potřebu alternativních zdrojů pro dopravu (tedy nejen elektromobilitu) a myslí i na výzkum: „Podpora vědy a výzkumu v těchto oblastech přinese nové možnosti, patenty i pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou.“

Piráti pak na otázku strategie v energetice reagují jen stručně: „Jsme pro úpravu závazků plynoucích z ASEK. A pokračování s podporou pro využití potenciálu energetických úspor.“ Obdobně stručná byla i odpověď zástupce ČSSD. Podle něj může být impulsem k aktualizaci energetické politiky nástup elektromobility a větší využití úspor energie v domácnostech. Při pohledu do volebního programu je však jasné, že sociální demokracie bude sázet především na výstavbu dalších jaderných reaktorů.

Naopak ODS nevidí potřebu k aktualizaci energetické koncepce, protože podle ní již s rozvojem moderních prvků energetiky a energetickými úsporami počítá dostatečně.

Hnutí ANO na anketní otázky neodpovědělo. Z jejich podrobného programu však lze vyčíst, že sázejí na pokračování energetické strategie, kterou prosadila současná Sobotkova vláda: „Výrobu elektrické energie zajistíme mixem zdrojů, který bude založen na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu hnědouhelných elektráren.“ Pozitivně však vypadá příslib dalšího zjednodušení podmínek pro „drobné výrobce“ energie z obnovitelných zdrojů a snaha o maximální motivace ke snižování spotřeby energií.

Starostové a nezávislí zaslali na místo odpovědí pouze svůj program. V něm sice slibují, že připraví dlouhodobou strategii v energetice, ale už moc není jasné, jakým způsobem ji chtějí vést. V programu se trefují do podpory obnovitelných zdrojů. Chtějí například přehodnotit legislativu týkající se právě oblastí podpory zelené energetiky. Opět však STAN neprozrazuje žádné podrobnosti, takže zde může být riziko nových retroaktivních opatření nebo obdobného narušení stability v energetice, jaký přinesly diskutabilní kroky bývalého vedení Energetického regulačního úřadu.

Svoboda a přímá demokracie pak ve svém programu slibuje, že je pro podporu efektivního využití obnovitelných zdrojů. Současně dodává, že je pro podporu individuálních projektů občanů k zajištění jejich spotřeby a ve velké energetice je nutné, aby Česká republika zajistila svou energetickou bezpečnost.

HODNOCENÍ PŘÍSTUPU K BUDOUCÍ ENERGETICKÉ POLITICE STÁTU

Plusy: konkrétní plán rozvoje elektromobility, podpora střešních instalací solárních elektráren, podpora zachování limitů těžbyhnědého uhlí

Mínusy: podpora výstavby nových jaderných reaktorů, ale není řešeno financování

Plusy: podpora domácí výroby elektřiny a udržitelné dopravy, ale řešeno velmi obecně

Mínusy: podporují výstavbu nových jaderných reaktorů, ale neřeší financování

Plusy: podpora inovací, technologických startupů, podpora rozvoje samovýroby elektřiny, elektromobility apod.

Mínusy: podpora výstavby nových jaderných reaktorů, ovšem s omezujícími podmínkamiPlusy: podpora inovací, technologických startupů, podpora rozvoje samovýroby elektřiny, elektromobility apod.

Mínusy: limitem je deklarace zákazu jaderné energetiky a nejasná odpověď na otázku financování nových reaktorů

Plusy: podpora samovýroby elektřiny v domácnostech a firmách, elektromobility, akumulace energie

Mínusy: podpora výstavby nových jaderných reaktorů v rámci cen elektřiny, ovšem s omezujícími podmínkami

Plusy: podpora aukcí nových kapacit obnovitelných zdrojů, podpora výstavby nabíjecích stanic pro elektromobily, pokračování podpory pro malé zdroje energie v rámci Nové zelené úsporám

Mínusy: zachování současné Státní energetické koncepce, podpora jaderné energetiky bez řešení otázky financování nových reaktorů

Plusy: podpora dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů energie, podpora pro zavedení net-meterignu, podpora rozvoje elektromobility (včetně důrazu na zásobování energií z obnovitelných zdrojů, podpora rozvoje akumulace energie

Mínusy: neřešení možného souběhu podpor

Plusy: podpora dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů energie, podpora pro zavedení net-meterignu, podpora rozvoje elektromobility, podpora rozvoje akumulace energie

Mínusy: řada oblastí je uvedena pouze obecně, bez jasného rámce opatření

Plusy: podpora výstavby infrastruktury pro elektromobilitu, podpora lokální energetiky a inteligentních domácností

Mínusy: nejasný směr v energetické politice, obecné proklamace

Plusy: podpora efektivního využití obnovitelných zdrojů a samovýroby

Mínusy: nejasný postoj k velké energetice

Zdroj: vlastní