Biopotraviny musí být běžné zboží, ne luxus. Čtvrtina zemědělské půdy v Evropě bude eko

21. května 2020

Až čtvrtina veškeré zemědělské půdy by do roku 2030 měla být v členských státech Evropské unie ekologicky obhospodařována. Impuls pro změnu péče o pozemky přijala Evropská komise. Vedle toho by se měla posílit poptávka po biopotravinách například prostřednictvím odbytu ve veřejném stravování. Oba cíle jsou součástí aktuálně projednávané strategie Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal). Odborníci i ekologičtí zemědělci opatření vítají.

Podle odborníků aktuálně čelíme bezprecedentní klimaticko-environmentální krizi. Nástrojem, který tuto krizi má podle nich pomoci zvrátit, je přechod evropského zemědělství na tzv. agroekologii. Právě ekologické zemědělství tvoří důležitý nástroj, jak tohoto přechodu dosáhnout.Evropská komise se proto v posledních dnech zabývala dvěma novými evropskými strategiemi, která mají ekologicky šetrné hospodaření s půdou v jednotlivých členských státech do budoucna podpořit.

“Cíle obou nových evropských strategií, které jsou součástí komplexního balíku opatření zvaného European Green Deal, vítáme. Jak téma biodiverzity, tak i způsob produkce potravin jsou zcela klíčové pro transformaci zemědělského sektoru a posílení odolnosti krajiny, obojí nyní stojí na pomyslné křižovatce. Bude otázkou, jak se ke Green Dealu postaví čeští politici. Víme, že opatření mají podporu i českých farmářů,” uvádí Jiří Lehejček, předseda České technologické platformy pro ekologické zemědělství a viceprezident IFOAM, střešní organizaci sledující problematiku na evropské úrovni.

Cílů obou strategií, EU Biodversity a Farm to Fork, však bude podle odborníků možné dosáhnout jen tehdy, když budou plně zohledněny při jednáních o probíhající reformě Společné zemědělské politiky. Podle IFOAM je možné dosáhnout do roku 2030 pětadvaceti procentního podílu ekologicky obhospodařované půdy v, jen tehdy bude-li společná zemědělská politika adekvátně motivovat zemědělce za přínosy vzniklé přechodem na ekologické zemědělství.

S tím souhlasí i Zdeněk Perlinger, předseda PRO-BIO svazu ekologických zemědělců, který k tomu uvádí: “Jako cíl pro další rozvoj ekologického zemědělství v České republice vidím v prvé řadě potřebu přesvědčit sedláky v produkčních oblastech, aby ekologicky hospodařili na orné půdě, na trvalých kulturách atd. A hlavně produkovali.” A dodává: ”Bude klíčové, aby na produkci navázal zpracovatelský průmysl a aby se bio prodávalo jako běžné, nikoli luxusní zboží. A také to, jak se k ekologickému hospodaření postaví stát a to, zda dotačně nebo jinak podpoří tento dražší, ale udržitelnější způsob produkce potravin a stravování.”

Zdroj: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

FOTO: Sandor Weisz