Přichází nejzásadnější impuls pro restart obnovitelných zdrojů

Vláda na svém jednání v pondělí posvětila základní programový dokument, podle kterého se budou rozdělovat prostředky získané prodejem emisních povolenek na podporu dekarbonizace české energetiky. Klíčovým programem je pak investiční podpora nových obnovitelných zdrojů energie, zejména solární energetiky. Svaz moderní energetiky ve spolupráci s oborovými asociacemi vznik tohoto nástroje vítá.

 Zpět na článek