Třídění odpadu a starost o planetu je dominantou žen, muži se bojí o sexualitu

Možná jste si už všimli, že do popelnice na tříděný odpad vyhazují častěji odpad ženy, nebo jsou to alespoň ty, které třídění odpadu v rodinách prosazují. S bavlněnou taškou na nákup či s opakovaně použitelným hrnkem na kávu zřejmě také potkáte více žen než mužů. Američtí vědci v nové studii nabízejí vysvětlení. Environmentální chování je spojeno s vnímáním genderových rolí ve společnosti. Jinými slovy – muži tolik netřídí, protože toto chování považují za zženštilé.

Neznámý

14. 8. 2019

Starost o planetu a následné ekologické chování, jako je například omezení odpadu a spotřeby, je podle vědců spojováno ve společnosti více s ženskou než s mužskou rolí. Ženy jsou stále vnímány jako ty, které se starají o domácnost a rodinu, a právě proenvironmentální chování je chápáno jako projev tradiční ženské pečovatelské role.  Muži proto mohou být méně ochotni třídit odpad nebo si na nákup vzít znovupoužitelnou bavlněnou tašku. 

„Lidé se mohou vyhýbat určitému druhu chování, protože se obávají toho, jaký to bude mít vliv na vnímání jejich genderové role mezi ostatními. Nebo naopak se mohou ostatní vyhýbat jim, pokud se jejich chování neshoduje s jejich pohlavím,“ uvedla pro britský deník Independent autorka studie Janet K. Swim, profesorka psychologie na Pensylvánské státní univerzitě.  

Řekni mi, zda třídíš, a já ti řeknu, jestli máš rád holky 

Ve studii, které se zúčastnilo 960 respondentů, vědci zkoumali, jaký typ chování vnímají dotazovaní jako typicky ženské nebo naopak mužské. Takové chování zahrnovalo i každodenní aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí a ukázalo se, že lidé spojují genderové chování se sexualitou. Pokud tedy daná osoba vykonává více aktivit tradičně spojovaných s jejím pohlavím, je větší pravděpodobnost, že bude její sexualita označena jako heterosexuální. Muži se tak mohou vyhýbat vykonávání činností označovaných za pro-environmentální z důvodu, aby ostatní nepochybovali o jejich sexualitě a nebyli ve společnosti označeni za gaye. „Pokud je pro někoho důležité být ve společnosti vnímán jako heterosexuál, bude tato osoba preferovat genderově konformní chování před pro-environmentálním chováním, které je vnímáno genderově nekonformně s ohledem na to, jak tento přístup budou vnímat ostatní,“ dodala profesorka.  

Autoři studie také vzkazují všem environmentalistům, že by při podpoře ekologického chování ve společnosti měli zvážit pohlaví a vnímání genderových rolí jako jednu z potenciálních bariér pro-environmentálního chování. 

Vzkaz pro muže: ženám na tom nezáleží

Na druhou stranu výsledky studie také ukázaly, že osobě druhého pohlaví, která se nechová podle tradičních očekávání od genderových rolí, se vyhýbají ve většině pouze muži. Znamená to, že muži častěji odmítají ženy, které se nechovají, jak se od nich dle jejich pohlaví očekává. V opačném případě to neplatí. Muži tak mohou třídit odpad, méně jezdit autem, používat bavlněnou tašku na nákup nebo žít život bez odpadu. Na jejich potenciální úspěšnost u druhého pohlaví to nebude mít vliv. Samozřejmě, pokud pro ně není důležitější, jak je vnímají ostatní muži. 

Je to dobrá zpráva pro životní prostředí, ale už ne tolik dobrá pro ženy, které odmítají plnit role tradičně přisuzované ženám. Pro-environmentální chování mezi ně však nepatří, takže dál třiďte odpad, ať už jste muž, nebo žena, budete pro druhé pohlaví pořád sexy. 

Zdroj: Gender Bending and Gender Conformity: The Social Consequences of Engaging in Feminine and Masculine Pro-Environmental Behaviors, Independent, foto Wikimedia Commons