TZ | 13. 5. 2019

Sluneční energie vyhrává na plné čáře v evropských aukcích. Česká vláda však její rozvoj stále blokuje

Poslední vypsanou aukci nových kapacit v sousedním Německu na plné čáře vyhrály sluneční elektrárny, které nabídly nejlevnější cenu pro 210 megawatt nových zdrojů. Ty se rozdělí mezi 18 fotovoltaických projektů. Výsledné projekty zvítězily s průměrnou cenou 56,6 EUR/MWh a nejlevnější projekt, který půjde do výstavby, vysoutěžil cenu 45 EUR/MWh. Ve stejnou chvíli podepsal Starbucks v USA smlouvu na výstavbu 70 megawatt solárních parků. Ty ročně pokryjí spotřebu 360 kaváren ve státě Texas. V českých podmínkách jsou bohužel projekty velkých solárních elektráren zatím vyloučeny ze systému připravovaných aukcí. Česká legislativa nepočítá ani přímými smlouvami mezi developery a soukromým sektorem, které by si vystačily bez podpory z veřejných peněz.

Výsledky aktuální aukce jsou dokonce lepší v porovnání s březnovou, ve které bylo vysoutěženo na 500 megawatt nových kapacit s průměrnou cenou 65 EUR/MWh. Jen tyto dvě aukce tak zvýší instalovaný výkon solárních elektráren o více než 700 megawatt. To zhruba odpovídá třetině celkového výkonu solární energie v ČR. Systém aukcí nových kapacit tak nadále potvrzuje, že dokáže v Evropě efektivně snižovat cenu projektů obnovitelných zdrojů. 

“Fotovoltaické elektrárny oproti těm fosilním a jaderným při produkci energie nepotřebují žádnou vodu. S ohledem na závažný problém sucha v ČR je třeba stále více brát v úvahu i tyto aspekty výrobyenergie. Pro využití plného potenciálu sluneční energie v boji se suchem a plnění klimatických cílů v českých podmínkách je ale třeba, aby stát nastavil jasné podmínky pro vznik dalších projektů solárních elektráren. Jde o jedno z nejdostupnějších řešení, které může pomocI Česku snížit emise a výrobu elektřiny z uhlí,” dodává předseda Solární Asociace Jan Krčmář. 

Zelené kavárny 

Podobný scénář vývoje ukazují ve světě i tzv. PPA smlouvy (Purchase Power Agreement), kde se firmy dohodnou s developerem projektů obnovitelných zdrojů na odkupu elektrické energie na dobu několika let. Americká síť kaváren Starbucks bude tímto způsobem zásobovat stovky svých kaváren ve státě Texas čistou elektrickou energií. Za rok 2018 se takto v USA nasmlouvalo na 6,5 gigawatt nových kapacit čistých zdrojů. Lídry jsou především technologické, potravinářské, oděvní a kosmetické firmy. 

“Pomocí tzv. PPA smluv si soukromý sektor začíná určovat z jakých zdrojů bude kupovat energii. PPA firmám dávají pojištění proti rostoucím cenám energie i možnost podporovat bezemisní zdroje energie a udržitelné podnikání. Naše současná legislativa tyto smlouvy bohužel nepodporuje i přesto, že se jedná o možnost rozvinout čistou energetiku bez nutnosti státní podpory. Pomohlo by například zanesení tohoto modelu do nově diskutovaného Národního energeticko-klimatického plánu,” upozorňuje na nový trend Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární Asociace.  

FOTO: Starbucks