Asociace soukromého zemědělství a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ upozornily na monopolní systém rozdělování dotací pro chovatele včelstev. Ministerstvo zemědělství podle nich administruje veškeré dotace pro české včelaře přes nevládní zájmovou organizaci Český svaz včelařů.

V praxi tak jde o monopolního hráče na včelařském trhu i přesto, že k rozdělování podpor může ministerstvo využít k tomu určenou agenturu, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Vedle nemožnosti ovlivnit dotace pak obě organizace kritizují také nemožnost ovlivnit legislativu ve prospěch moderních trendů včelařství.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (PSNV-CZ) má dlouhodobě k systému rozdělování dotací značné výhrady a některé z dotačních titulů považuje za zcela zbytečné, kontraproduktivní a jejich existenci za neúčelné vynakládání peněz. „Naše organizace ovšem není jen kritikem, má také celou řadu vlastních podnětů a návrhů, jak včelařství v ČR skutečně pomoci. Její existenci ale Ministerstvo zemědělství dlouhodobě ignoruje, na jednání o oboru nejsme zváni a nemáme tak možnost v odborných diskusích své postoje, názory a návrhy prezentovat,“ informuje člen Rady PSNV-CZ Leopold Matela.

Den otevřených úlů 

Svůj konstruktivní přístup k podpoře včelařů chce Pracovní skupina nástavkových včelařů CZ ukázat na prvním ročníku Dne otevřených úlů v České republice. Tato akce proběhne ve dnech 17. - 19. 5. 2019. Jde o celostátní akci při příležitosti Světového dne včel. Kromě komentované prohlídky včelnice bude na některých místech k dispozici ochutnávka medu a medoviny, výroba svíček či prezentace méně známých včelích produktů. Na většině včelnic bude možnost koupě medu. Přesná místa, časy otevřených úlů a program v otevřených lokalitách jsou na www.otevreneuly.cz

Odborný přístup a aktuální trendy včelařství pak Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ již dvě desítky let nabízí zájemcům v rámci časopisu Moderní včelař, v němž jsou prezentovány moderní trendy a přístupy ke včelaření, nové pohledy na roli včel i na metody, jak předcházet nemocem včel či jak zvyšovat jejich rezistenci vůči škůdcům a parazitům. Členové této společnosti pak organizují množství seminářů a školení pro amatérské i profesionální včelaře, a také z toho důvodu by bylo žádoucí, aby měli možnost podílet se na vývoji oboru i v oblasti legislativy a zaměření podpor do oboru. 

Ke kritice se přidala také Asociace soukromého zemědělství ČR zastupující 7 500 členů, kteří obhospodařují necelých 40 procent zemědělské půdy v ČR a podílí se zhruba čtvrtinou na celkové tvorbě zemědělského HDP. Mezi členy patří také Pracovní skupina nástavkových včelařů CZ. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ spolu s Asociací soukromého zemědělství ČR proto požadují po Ministerstvu zemědělství, aby tyto skutečnosti respektovalo a umožnilo podílet se na vývoji včelařství demokraticky všem bez rozdílu. Obě organizace zároveň požadují zásadní změnu v rozdělování podpor tak, aby jejich tok směřoval bez prostředníka přímo od poskytovatele k jednotlivým chovatelům.