Svaz moderní energetiky | 16. 12. 2018

Svaz moderní energetiky posilují zástupci sektoru energetických služeb

Novým členem Svazu moderní energetiky se stala Asociace poskytovatelů energetických služeb. Společně se zaměří na budování většího povědomí o možnostech energetických služeb se zárukou úspor (EPC) pro firmy a veřejný sektor. Vstupem nového člena naplňuje Svaz moderní energetiky svůj cíl spojit sektor progresivních a dynamicky se rozvíjejících řešení v oblasti obnovitelných zdrojů, akumulace energie a především energetických služeb.

Asociace poskytovatelů energetických služeb působí na českém trhu od roku 2010. V minulosti se například podílela na vytvoření standardů pro EPC projekty. Dlouhodobě buduje povědomí o možnostech energetických úspor ve veřejném i soukromém sektoru. Zvyšováním energetické efektivity podniků pomáhá české ekonomice.

Česko patří podle dat Eurostat v EU k energeticky nejnáročnějším zemím. Více energie na jednotku HDP spotřebovává pouze Bulharsko a Estonsko. V roce 2015 byla energetická intenzita ekonomiky ČR o více než polovinu vyšší než evropský průměr.

„Asociace poskytovatelů energetických služeb přináší Svazu své rozsáhlé zkušenosti v oblasti energeticky efektivních projektů v průmyslu. Různé cesty vedoucí k vylepšování energetické účinnosti podniků jsou základem moderní ekonomiky. Symbolem proměny jsou inovace, které se stávají běžnou součástí výrobních procesů nebo provozu budov. Postupný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie a energeticky efektivních technologií se díky dostupnější ceně stává stále důležitější součástí podnikání z pohledu ekonomiky i společenské odpovědnosti,“ uvádí k cílům spolupráce Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Před námi je klíčový rok, kdy se budou nastavovat podmínky financování pro evropské programové období 2020 – 2027. Další impulsy pro zvyšování energetické efektivity vzejdou z potřeby snížit úroveň emisí oxidu uhličitého. Jsme rádi, že v tomto důležitém období budeme mít po boku odborného a zdatného partnera, jakým Svaz moderní energetiky bezesporu je,“ uvádí ke vstupu do Svazu moderní energetiky Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb.