Kristýna Vobecká | 10. 5. 2018

Spotřeba bio produktů roste. Češi za ně utratí průměrně 241 korun ročně

Trh s biopotravinami v České republice stále roste, v roce 2016 vzrostl oproti roku 2015 o 13,5 % a obrat na trhu s biopotravinami dosáhl na 4 miliardy korun včetně vývozu. Vyplývá to ze zprávy o trhu s biopotravinami za rok 2016, kterou pro Ministerstvo zemědělství zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Na konci roku 2016 bylo dle zprávy v České republice registrováno 603 výrobců biopotravin, kteří se nejčastěji zaměřují na zpracování masa, ovoce a zeleniny. Čeští spotřebitelé nakupují nejvíce mléko a mléčné výrobky (23 %), ovoce a zeleninu (21 %) a jinak zpracované potraviny, jako jsou kávy, čaje nebo dětské výživy (33 %). Tyto bioprodukty nejčastěji nakupují v maloobchodních řetězcích (44 %), v drogeriích (18 %) a specializovaných prodejnách zdravé výživy (14 %). Nákupy přes e-shopy a přímo od farmářů se pohybují okolo 7% podílu na trhu.

Bio boduje v USA

Trh s biopotravinami v České republice neustále roste. V roce 2016 byl podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin 0,9 % a každý Čech utratí průměrně 241 Kč ročně za bioprodukty.

V celosvětovém měřítku vzrostl prodej biopotravin v maloobchodě v roce 2016 o 10 % na téměř 90 miliard amerických dolarů a z toho 90 % celosvětového prodeje biopotravin představuje Severní Amerika a Evropa. Biopotravinám se nejvíce daří na americkém trhu, v Německu a ve Francii.

Co jsou biopotraviny?

Přestože jsou bioprodukty často mylně zaměňovány za zdravou výživu, za kterou se nedají vždy považovat, přínos pro zdraví spotřebitele jistě mají. Hlavním cílem ekologického farmáře – biopotraviny vznikají jako produkt ekologického zemědělství – je hospodařit s ohledem k životnímu prostředí a vytvářet potraviny splňující ty nejpřísnější kvalitativní normy. Ekologický farmář hospodaří šetrně s půdou, vodou, rostlinami a zajišťuje důstojný život hospodářských zvířat. Pozitivním dopadem na zdraví spotřebitele bioproduktů by potom měla být konzumace potravin, které vznikaly bez chemie pouze přírodní cestou.

Při produkci biopotravin nesmí být použito umělé hnojivo, ošetřovací chemické prostředky a další látky, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují. Každý producent bioproduktů musí mít smlouvu o kontrole biokvality uzavřenou s kontrolní organizací a kontrola se vztahuje na celý proces vzniku bioproduktu. Inspektoři kontrolují provozovny, sklady, balírny i logistiku bio produktů, a to zda odpovídají zákonné směrnici ekologického zemědělství.

V různých státech EU se označení biopotravin liší, ale od roku 2010 je pro všechny balené biopotraviny povinné logo zeleného lístku. V ČR se také dále používá označení tzv. zelenou zebrou s nápisem BIO – Produkty ekologického zemědělství. Tento certifikát dostanou v ČR ti výrobci, kteří splní všechny legislativně stanovené podmínky pro ekologické zemědělství, projdou kontrolou jedné z kontrolních organizací podléhající Ministerstvu zemědělství a obdrží certifikát o původu biopotraviny. Použití této značky u potravin, které nepocházejí z ekologického zemědělství, je přísně postihováno.

Jsou biopotraviny skutečně zdravé?

Ekologické zemědělství bývá někdy označováno jako rizikové vzhledem k absenci chemického postřiku a možnému vzniku plísní u rostlin. Tento předpoklad vychází z toho, že pokud nejsou rostliny pravidelně ošetřovány, jsou náchylné k nákaze plísněmi – mykotoxiny, případně aflatoxiny. Řada srovnávacích výzkumů však ukázala, že výskyt plísní u biopotravin, které jsou odolnější, není větší než u potravin z konvenčního zemědělství, které jsou naopak opakovaně vystavovány chemickému postřiku.

Konzument biopotravin není navíc vystavován možnému výskytu antibiotik a dalších léčiv v potravinách (zejména v mléce a mase) a také zbytkům pesticidů a dusičnanů z hnojení, které mohou být zdraví velmi škodlivé.

A nakonec, jak potvrzuje i výše zmíněná studie, biopotraviny preferují k přípravě svých pokrmů i světoví šéfkuchaři a objem biopotravin prodaných prostřednictvím restaurací a veřejných stravovacích provozů tak v roce 2016 vzrostl ze 73 mil. Kč (v roce 2015) na 87 mil. Kč.

Zdroje: Biospotrebitel.cz, eAgri.cz, Wikipedie.org

Zajímají vás kvalitní potraviny? Pak přímo pro vás je určena akce Restaurant Day „Opravdové potraviny pro všechny Evropany”, která proběhne 9. června 2018 od 11:00 v Tržnici Brno na Zelném trhu. Akci pořádá Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Obnovitelně

Naším společným cílem je upozornit na výhody regionálních, kvalitních potravin na pozadí evropských témat, ve kterých EU usiluje o zlepšení přístupu k dobrým potravinám bez chemie. Těšit se samozřejmě můžete na řadu nebesky dobrých produktů lokálních kaváren, pražíren, minipivovarů nebo vinařů, ale také na svěží značky brněnských návrhářů.

Pravidelné aktualizace můžete sledovat na facebookové události akce.