Kristýna Vobecká | 31. 3. 2018

Český startup odhalí pomocí umělé inteligence úrodnost polí nebo černé skládky

Brněnský startup World from Space analyzuje aktuální satelitní data. Výsledky zpracované do pravidelných informací o vegetaci, stavu sucha, infrastruktuře nebo hospodářských aktivitách nabízí například zemědělcům nebo městům. Autoři projektu by se také rádi stali součástí nově vznikajícího vesmírného inkubátoru zaštítěného Evropskou kosmickou agenturou. O věcech, které je možné vidět z vesmíru, a praktickém využití satelitních snímků jsme se bavili s Janem Labohým, jedním ze dvou zakladatelů projektu.

Co je hlavní činností startupu World from Space?

Kdybyste se mohli každý týden podívat na svět z ptačí perspektivy, co byste rádi sledovali? Vytváříme informace o aktuálním stavu a změnách v oblastech vegetace, infrastruktury či hospodářské aktivity. Informace získáváme analýzou satelitních dat o povrchu Země.

Na rozdíl od úvodní metafory ale dokážeme sledovat i změny lidským okem neviditelné, například můžeme vidět stav vegetace na základě infračervených snímků nebo pohyby půdy pomocí radarových systémů. Díky využití umělé inteligence a neuronových sítí navíc můžeme vytvářet automatické detekční systémy. Cokoliv, co se v měřítku metrů děje na zemském povrchu, lze v dnešní době automaticky monitorovat z vesmíru.

Své snímky nabízíte zejména městům a zemědělcům. Jak může váš projekt tedy pomoct běžnému farmáři?

Zemědělství je jedním z nejkonzervativnějších sektorů ekonomiky a do digitální doby se ho zatím dostala jen malá část. Již dnes je však technicky možné monitorovat stav a vývoj polí pomocí satelitů a výsledky automaticky exportovat do samořídícího traktoru, který pak na poli udělá, co je právě třeba. Tato komplexní řešení jsou ovšem tak drahá, že si je málokterý zemědělec může dovolit.

My nabízíme první krok na cestě k vizi chytrého zemědělství. Pomocí satelitů sledujeme průběžně vývoj stavu polí. Zemědělec tak vidí, které části pole mu rostou rychleji než jiné a jak je na tom s vývojem oproti předešlým letem či sousedním polím. Pokud máte jeden záhonek za oknem, asi vám to nepomůže. Pokud máte 300 ha rozesetých v okolních 30 km, je pro vás celkový přehled důležitým podkladem při rozhodování o prioritizaci prací.

Analýzou minulosti lze navíc identifikovat dlouhodobě neúrodné části pole. Tam můžete hnojit, kolik chcete, ale výši výnosu zásadně neovlivníte. Nebo tam můžete hnojit méně a výrazně ušetřit. Pole se tak dá rozdělit do zón, o které se zemědělec stará jinak, a díky tomu optimalizuje ekonomiku i šetří životní prostředí.

V čem je naopak váš projekt přínosný pro města?

Městům občas chybí informace o aktuálních trendech na celém území. V době rychlých změn je přitom možnost rovnou reagovat klíčová. A jde to těžko v případě, že úředníci využívají 5 let staré mapy zeleně nebo se dívají na Google mapy, protože jsou aktuálnější než podklady, které mají oficiálně k dispozici. V terénu se informace sice dají zjistit, ale těžko najdete někoho, kdo bude neustále objíždět město a hledat vznikající černé skládky. Ze satelitu je přitom možné monitorovat změny v zástavbě, aktuální stav zeleně, znečištění ovzduší, vzestupy a sesuvy půdy nebo městský tepelný ostrov.

Automatické systémy dokáží detekovat černé stavby nebo vznikající černé skládky. A vzhledem k tomu, že satelity létají neustále, jsou informace k dispozici pravidelně a lze tak průběžně vyhodnocovat změnu, její velikost a trendy. Není třeba nic dopředu objednávat, nalétávat místa s drony nebo posílat lidi na inspekci. Díky satelitům je nyní možné sledovat změnu téměř v reálném čase.

V současnosti spolupracujete s městem Brnem, jak tato spolupráce probíhá a co bude jejím výsledkem?

V novém městském mapovém portálu budou mít obyvatelé i úředníci již brzy k dispozici aktuální mapy s informacemi o vývoji zástavby a zeleně od roku 2016. Až do konce roku 2019 budou každé 3 měsíce přibývat aktuální informace a každý se tak bude moct podívat, jak se vyvíjí zeleň v okolí jeho bydliště.

Budeme tak třeba moci plošně sledovat výsledky aktuální městské iniciativy adopce veřejné zeleně. Stejně tak budeme vědět, jestli přibývá zastavěných ploch nebo, v létě tak potřebných, zelených ploch snižujících teplotu rozpálených ulic. Očekáváme, že u toho spolupráce neskončí, a rádi bychom na projekt navázali společným monitoringem brněnské přehrady nebo stavu ovzduší ve městě.

Jak přesvědčíte zástupce měst, abych začali váš projekt využívat? K čemu to občanům města bude užitečné?

Integrace různých druhů nových dat vede k inovacím v oblasti smart cities po celé Evropě. Pomocí satelitů poskytujeme městům nový druh informací, které jsou nepřetržitě monitorovány družicemi a následně využívány politiky, úředníky i občany. Dáváme tak nezávislou a kvantifikovatelnou informaci, která poslouží v případě, že je třeba učinit rozhodnutí nebo sledovat výsledky realizovaných opatření.

Jak dle vašich dat hodnotíte aktuální stav městské zeleně v českých městech a na čem by podle vás měla města obecně zapracovat při správě veřejného prostoru?

Dlouhodobým problémem českých měst je nepřipravenost na probíhající změnu klimatu. Zatím jsme stále ve fázi pilotních opatřeních, dlouhodobá funkční strategie s měřitelnými výsledky prakticky neexistuje. Zeleň je přitom klíčová pro zachytávání srážkové vody, ochlazování města a snižování sucha.

Zelené kolejové pásy, popínavé rostliny na veřejném osvětlení nebo obnovení zatrubněných potoků přináší zlepšení vnitřního klimatu města, zvyšují kvalitu ovzduší i celkovou kvalitu života. Problémem je ale tyto opatření kontinuálně plánovat, umisťovat a sledovat jejich efektivitu. I s tím se snažíme pomoci a zkoušíme možnosti, jak tyto věci pomocí satelitních informací pro města zlevnit a zpřístupnit.

Pokud se vám podaří stát součástí nového inkubátoru Evropské kosmické agentury ESA Business Incubation Center, co od spolupráce očekáváte?

Inkubátor kosmické agentury je sice již v rámci Jihomoravského inovačního centra otevřen, ale do reálného provozu se dostane až v polovině letošního roku. Rádi bychom se stali jeho součástí kvůli přístupu k mentorům a konzultantům v oblasti space business. Naše odvětví je silně založeno na know-how a firmy se ho snaží všemožně chránit. Z Brna je tak velmi obtížné se dostat k detailním informacím o situaci na trhu a budoucích trendech.

Inkubátor pomáhá firmám s rozvojem a propagací, díky kontaktům Czechinvestu je dokáže propojovat s velkými zákazníky, ke kterým bychom se jako malý start-up těžko dostávali. Zároveň poskytuje finanční prostředky na rozvoj podnikání, které jsou pro nás v této fázi rozvoje velmi důležité. Vzhledem k jednoduché škálovatelnosti využívání satelitních dat stavíme firmu rovnou s celoevropskou ambicí. Je tak pro nás zajímavá už samotná příslušnost k celoevropské síti inkubovaných vesmírných firem. Spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou je přece jenom referencí, kterou jen tak nedostanete.

Mgr. Jan Labohý

Z práce v environmentální neziskovce si odnesl důraz na dlouhodobou vizi, z firemního prostředí zaměření na kvalitu a měřitelné výsledky. Teď se snaží měnit svět prostřednictvím satelitních dat. Vystudoval mediální a komunikační studia, politologii a environmentální studia na Masarykově Univerzitě v Brně. Kromě práce ve World from Space pronajímá glampovací stany a školí měkké dovednosti. Ve volném čase chodí po horách a hraje v improvizačním divadle Bafni.