Markéta Pešková | 21. 3. 2018

Průmysl nemusí být závislý na spalování uhlí. Kulatý stůl představil příklady energetických úspor

Zhruba třicet účastníků se sešlo u kulatého stolu s názvem Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu - Impuls pro lepší ekonomiku i energetickou nezávislost firem. Setkání hostila Česká spořitelna ve svém nádherném novorenesančním paláci Městské spořitelny pražské v Rytířské ulici a krom druhého pořadatele Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES) se zde potkali také lidé z Ministerstva průmyslu a obchodu, novináři či zástupci firem a sdružení, jež se dlouhodobě zabývají řešeními pro zvýšení energetické účinnosti v podnicích.

Program byl zahájen představením společné publikace České spořitelny a AliES, jíž právě vydaly. Zmapovány v ní jsou úspěšně realizované příklady energetických úspor v různých typech podniků po celé republice. Jde například o textilky, strojírenské nebo zemědělské podniky, pivovary a progresivní kancelářské budovy. 

Podle Eurostatu zaujímá Česká republika nechvalné 3. místo v energetické náročnosti a patří tak mezi energeticky nejnáročnější země Evropské unie. Více energie na jednotku HDP spotřebovává pouze Bulharsko a Estonsko. I přes výrazný pokles v posledních let byla v roce 2015 energetická intenzita ekonomiky ČR o více než polovinu vyšší než evropský průměr.   

Průmyslové firmy: třicetiprocentní potenciál energetických úspor  

Podle analýzy České spořitelny mají průmyslové firmy u nás asi třicetiprocentní potenciál energetických úspor. Díky dotačním programům může být navíc návratnost investic až o 50 % rychlejší: v rámci Operačního programu podnikání a inovaci (OPPIK) můžou podporu na energeticky úsporná opatření čerpat podniky všech velikostí. Podle ředitele odboru energetické účinnosti a úspor ministerstva průmyslu Vladimíra Sochora patří nově mezi způsobilé výdaje i instalace obnovitelného zdroje pro vlastní spotřebu včetně akumulace.  

Manažer Kompetenčního centra znalosti trhů a trendů České spořitelny Ladislav Dvořák představil programy, v rámci nichž podniky mohly či můžou čerpat podporu na vylepšení energetické efektivity jejich výroby.   

Ladislav Dvořák také připomněl, že má Česká spořitelna dlouhodobé zkušenosti s financováním projektů za pomoci dotací. Začínala s nimi ještě před vstupem České republiky do Evropské unie, což jí velmi usnadnilo orientaci a upevnilo pozici domácí jedničky v době, kdy se evropské dotace začaly skloňovat ve všech pádech.   

V minulosti Česká spořitelna financovala například 250 projektů energetické renovace bytových domů, které byly realizovány ve spolupráce s německou rozvojovou bankou KfWBankengruppe a s využitím prostředků z EU fondů. Průměrná úspora dosažená na jeden projekty byla 47 %.  

Aktuálně banka nabízí financování úspor ve firmách pomocí produktu TOP energy effect. Výhodou je například nabídka první analýzy potenciálu úspor zdarma.  

Dobré příklady táhnou 

Analytik České spořitelny Radek Novák nejprve ukázal některá statistická data ohledně aktuálního stavu energeticky úsporných řešení, aby se následně věnoval třem dobrým příkladům z praxe, za nimiž stojí tato renomovaná finanční instituce. Příkladů uvedl celou řadu, podrobněji se ale zaměřil na malý brněnský podnik Zetina, společnost střední velikosti Agroservis a mluvil také o případové studii firmy Novaservis, s.r.o. s obratem 1,712 miliard korun ročně.  

Nejvíce ohlasů ale vzbudila prezentace Heleny Kolomazníkové z firmy TEDOM na Vysočině. Ta se zabývá výrobou a servisem kogeneračních jednotek a v rámci kulatého stolu představila úspěšně realizovaný projekt kombinující fotovoltaiku, kogeneraci a akumulaci.  

Poté už se rozběhla moderovaná diskuse pod taktovkou šéfredaktorky webu Euractiv.cz Adély Denkové, jež provázela celým setkáním. Cílem byla snaha odpovědět na otázku, co může pomoci většímu rozvoji energeticky šetrným projektům nejen v průmyslu.   

Technická podpora jako klíč k rozvoji energeticky šetrných projektů  

Za všechny je tu odpověď manažera Kompetenčního centra znalosti trhů a trendů České spořitelny Ladislava Dvořáka: „Naši klienti mají o úsporných opatřeních v energetice a průmyslu mnoho informací, myslí si ale, že jejich realizace je příliš složitá, a mají strach učinit první krok. Jako nejúčinnější řešení, jak energeticky úsporných projektů realizovat co nejvíce, je pomoc s technickým zajištěním projektu,” řekl Ladislav Dvořák. Ten také zdůraznil, že právě technická pomoc je vedle mnohaletých zkušeností s čerpáním dotací jednou z největších deviz, jíž Česká spořitelna oproti své konkurenci nabízí. 

Podrobné informace o jednotlivých představených projektech vám přineseme už brzy. Do té doby nabízíme k prostudování v rámci kulatého stolu představené publikace Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu - Impuls pro lepší ekonomiku i energetickou nezávislost firem, jíž si můžete stáhnout na tomto odkazu.