Tahanice o Malinu pokračují. Rozhodnutí o konkurzu míří k soudu

Rodiny, které zaplatily statisícové částky a nemohou si dovolit čekat na soudní rozhodnutí, mohou využít nabídky na dokončení střešní elektrárny nebo tepelného čerpadla od konkurenčních firem.

Pavel Baroch

20. 6. 2024

Když vedení zadluženého Energetického holdingu Malina, které je už více než rok v insolvenci, rozhodlo začátkem května o přeměně reorganizace na konkurz, vyvolalo to u části věřitelského výboru silně kritickou reakci. „Považuji to za podraz na věřitele – zákazníky,“ řekl Obnovitelně.cz právník Ladislav Drha, partner společnosti Pikes Legal, který ve věřitelském výboru zastupuje největší skupinu klientů. Podle Drhy reálně hrozí, že jim solární panely či tepelná čerpadla už firma nikdy nedodělá.

Je tu ovšem také pohled druhé strany. Za vedení Maliny se postavila ostravská společnost TnG-Air, kterou původně vybrali manažeři energetického holdingu, že převezme zakázky od klientů Maliny. „Hledali jsme partnerskou firmu, která by realizace pro nerozpracované zakázky uměla převzít, a to jak pro fotovoltaiku, tak pro tepelná čerpadla. Tohoto parťáka jsme našli v podobě firmy TnG,“ uvedl začátkem dubna Lukáš Uhl, krizový manažer a člen představenstva Maliny.

O měsíc později ovšem Uhl informoval o přechodu z reorganizace na konkurz. „Jsme přesvědčeni, že manažeři společnosti Malina jsou velmi erudovaní profesionálové, kteří se snaží vykonávat svou práci co nejlépe. Rozhodnutí o vyhlášení konkurzu vnímáme jako krok k ochraně oprávněných zájmů všech věřitelů,“ uvedl pro Obnovitelně.cz Šimon Moješčík ze společnosti TnG-Air.

Dodal, že tímto opatřením chtěli manažeři zabránit tomu, aby se věřitelé nestali rukojmími soukromých zájmů jiných firem. „Bohužel i přes mnoho snah ze strany manažerů Maliny a TnG-Air však nebylo možné dosáhnout reorganizačního plánu, přestože k tomu měli mandát od téměř 98 procent všech přihlášených věřitelů,“ tvrdí Moješčík.

Práce pro pražský Vrchní soud

Proč se vedení Maliny rozhodlo pro takto zásadní změnu? Krizový manažer Uhl to vysvětluje tím, že pro navržený reorganizační plán nepanovala shoda. Vedle oficiální varianty, kterou představila Malina ve spolupráci právě s TnG-Air, se objevil ještě konkurenční reorganizační návrh konsorcia okolo společnosti Fotovolty. Ten si získal sympatie například už citovaného právníka Ladislava Drhy.

Společnost ifTECH, s níž Fotovolty také spolupracuje, přitom podala odvolání proti přeměně reorganizace na konkurz. Tím se bude zabývat Vrchní soud v Praze. „Z důvodu neustálých a za nás také nesmyslných procesních kroků ze strany ostatních firem proti konkurzu bude spis postoupen Vrchnímu soudu v Praze, který o věci rozhodne v řádu měsíců. Tím se insolvenční řízení dostává do patové situace, což opět bude v neprospěch většiny věřitelů. Tato situace zároveň vyvolává značnou nejistotu ohledně budoucího vývoje,“ okomentoval tento krok Šimon Moješčík z TnG-Air.

Kritici dosavadního postupu Maliny okolo společnosti Fotovolty a člena věřitelského výboru Drhy se dívají na aktuální vývoj odlišně. Drha připomněl, že to bylo krizové vedení energetického holdingu, které navrhlo reorganizaci, přesvědčilo věřitele, aby hlasovali pro, půl roku čerpalo statisícové odměny pro management a za právní služby pro přípravu reorganizačního plánu.

„A v okamžiku, kdy mají obhájit svůj reorganizační plán před soudem a věřiteli a rovněž před konkurenčním reorganizačním záměrem, tak najednou celý podnik položí a zavřou,“ řekl Obnovitelně.cz Drha. Ředitel společnosti Fotovolty Matěj Fejlek dokonce označil ve vyjádření pro Obnovitelně.cz přechod na konkurz za absolutní nehoráznost.

Nabídky konkurenčních firem

Obě firmy se shodují na tom, že současná situace není pro zákazníky Maliny vůbec dobrá. „Pokud se nepodaří konkurz zvrátit, nezbývá jim nic jiného než počkat na rozprodej aktiv firmy v konkurzu a následně čekat, jaké získají uspokojení pohledávek. Pravděpodobně to budou jednotky procent. K dokončení zakázek jim nezbývá fakticky nic jiného, než si na volném trhu najít nového dodavatele, pravděpodobně za současných tržních podmínek,“ konstatoval Fejlek z Fotovolty.

A Moješčík z TnG-Air konstatoval: „Pro domácnosti a věřitele, kteří se rozhodnou pasivně vyčkávat na výsledek této nešťastné situace, to bude znamenat nejistou budoucnost, zejména kvůli končící lhůtě pro čerpání dotací. Této situace mohou zneužít firmy, které na základě poptávky poškozených věřitelů, kteří se rozhodnou aktivně jednat, mohou například začít zvyšovat ceny nebo slibovat nereálná řešení za vidinou zisku. Tomu se ale věřitelé mohou vyhnout.“

Moješčík současně dodal, co myslí oním slovem „vyhnout“ – nečekat na rozhodnutí soudu ani případného konkurzu a využít nabídky jeho společnosti na dokončení fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel.

„Ano, domníváme se, že za velmi dobrých podmínek, a to dokonce i pro nepřihlášené věřitele. Jako společnost TnG-Air máme také v plánu převzít záruku a servis již instalovaných děl. Věřitelé tak mohou mít jistotu, že jejich investice bude chráněna a zakázky dokončeny s profesionálním přístupem,“ řekl Obnovitelně.cz Moješčík. Modelové varianty firmy jsou dostupné ZDE.

„Tímto krokem chceme přispět k minimalizaci škod co největšího počtu věřitelů a zajistit, aby se věřitelé mohli co nejrychleji vrátit k běžnému životu bez další nejistoty a finančních ztrát. Pevně věříme, že naše iniciativa bude pro věřitele přínosná a pomůže jim překonat jejich současnou velmi těžkou situaci,“ dodal Moješčík.

Svou nabídku pro klienty Energetického holdingu Malina má rovněž konsorcium okolo společnosti Fotovolty. Její vzorový model a další podmínky jsou dostupné ZDE.

„Pomocnou ruku s montážemi jsme holdingu nabízeli již v půlce minulého roku, k žádnému řešení situace ani po dlouhých jednáních ale nedošlo, naopak rostlo množství na nás se obracejících klientů Maliny s žádostí o pomoc. Po důkladném zvážení jsme dali impuls ke vzniku konsorcia firem, kterým na dobrém jménu našeho oboru záleží, a společně přišli s realistickým, efektivním a férovým řešením pro všechny zúčastněné,“ uvedla společnost Fotovolty.

Dodala, že konsorcium, které vede, se skládá z renomovaných společností z oboru fotovoltaiky a tepelných čerpadel a „využívá synergii mezi různými částmi dodavatelských řetězců a sdílení know-how k zajištění spolehlivého, férového a cenově přijatelného řešení“.

Konsorciu Fotovolty navíc vyjádřila podporu i profesní organizace CAFT – Cech akumulace a fotovoltaiky. Sdružení přislíbilo, že zajistí případné rozšíření montážních kapacit a dodávek materiálu, aby se všem zájemcům mohly střešní instalace, případně tepelná čerpadla dokončit co nejrychleji.

Ilustrační foto: Pavel Baroch