Moderní firmy

Advertoriál

Společnost ENGAS s.r.o. investuje do elektromobility

Projekt přispěl k pořízení nízkouhlíkové technologie a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů, což je v souladu s environmentální politikou firmy.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – III. Výzva Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Název projektu: 1. fáze pořízení elektromobilu a DC nabíjecí stanice pro potřebu společnosti ENGAS s.r.o.

Jméno žadatele: ENGAS s.r.o.

Termín realizace: 26.9.2018 – 8.2.2019

Způsobilé výdaje: 1 136 003,80 Kč

Dotace: 852 002,85 Kč

Popis projektu: Předmětem projektu bylo pořízení elektromobilu pro potřebu společnosti ENGAS s.r.o. Projekt přispěl k pořízení nízkouhlíkové technologie a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů, což je v souladu s environmentální politikou žadatele. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu bylo i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilů. Díky projektu došlo k obnově a rozšíření vozového parku o bezemisní vozidlo.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu Nissan, který slouží k podnikání žadatele. Elektromobilita přispěla ke snížení emisních látek v ovzduší, energetické náročnosti provozu a tím i snížení provozních nákladů, zároveň došlo k podpoře udržitelného rozvoje Jihomoravského kraje. Pořízením elektromobilu došlo k posílení pozitivního vnímání společnosti ENGAS s.r.o. jako společensky odpovědné firmy a také ke zvýšení povědomí veřejnosti o nízkouhlíkové dopravě využívající elektrickou energii.

Úvodní foto: ENGAS