Agentura JINAG a společnost Atlantis Management vstupují do Svazu moderní energetiky

Nově navázané spolupráce potvrzují pozici Svazu jako významné platformy pro dekarbonizaci regionální energetiky a ekonomiky.

Svaz má nového člena, a to Jihomoravskou agenturu pro veřejné inovace JINAG, která se vedle jiných oblastí zabývá podporou rozvoje zelené energetiky nebo adaptačních opatření na změnu klimatu. Řady partnerů Svazu pak nově posiluje společnost Atlantis Management, která se zaměřuje na výstavbu velkých pozemních a střešních solárních elektráren. Organizace to uvedla v tiskové zprávě.

Zelená energetika, energetické úspory nebo komunitní energetika jsou jedněmi z klíčových témat, kterým se věnuje Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG. Jde o jedinou inovační agenturu tohoto typu, která se zaměřuje na život v městských aglomeracích i ve venkovském regionu. Na jižní Moravě jako v jediném kraji České republiky tak například vzniká síť energetických manažerů prostřednictvím mezinárodního projektu LIFE. Cílem je dosáhnout výrazného nárůstu energetické efektivity a snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím zavedení energetického managementu do obcí a hloubkové rekonstrukce veřejných budov. Agentura JINAG rovněž organizuje a koordinuje přípravu klimatického akčního plánu, jenž má stanovit hlavní opatření pro adaptaci kraje na změnu klimatu.

„Spolupráce se Svazem moderní energetiky je pro nás logickým krokem k dosažení společných cílů v oblasti budování udržitelné energetiky v Jihomoravském kraji, který má vysoký potenciál obnovitelných zdrojů. Věřím, že spojení s odborníky z praxe, které svaz sdružuje, nám pomůže zvyšovat energetickou nezávislost kraje s důrazem na ekonomickou prosperitu a ochranu životního prostředí. Energetika a ochrana klimatu jsou totiž jednou z hlavních domén působnosti naší agentury,“ říká Patrik Reichl, ředitel agentury JINAG.

„Jedním z hlavních poslání Svazu moderní energetiky je pomoc s transformací ekonomiky i na regionální a obecní úrovni. Díky spolupráci s agenturou JINAG může Svaz nabídnout své know-how v dekarbonizaci i na jižní Moravě, která z hlediska klimatické změny patří mezi nejohroženější regiony České republiky. Věřím, že s přechodem na bezemisní ekonomiku v tomto pomůže i náš nový partner společnost Atlantis Management, která má mnohaleté zkušenosti s budováním velkých fotovoltaických elektráren vhodných nejen pro firmy, ale právě i veřejné a obecní budovy,“ dodává Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky.

Větší důraz na rozvoj firemních fotovoltaik

Segment firemních střešních a pozemních elektráren v Česku výrazně posiluje, což dokazují údaje za loňský rok, kdy vzniklo pětkrát více projektů s výkonem nad 100 kWp a do sítě bylo připojeno také 25 elektráren s výkonem přesahujícím 1 MWp. Novým partnerem Svazu moderní energetiky se nyní stala společnost Atlantis Management, která se specializuje právě na prémiové solární elektrárny pro firmy.

Atlantis Management má více než patnáctileté zkušenosti v energetickém průmyslu a může se pochlubit celou řadou úspěšných projektů. Firma je rovněž členem Solární asociace, která je členskou organizací Svazu moderní energetiky. Coby EPC kontraktor se stará o projekt od studie proveditelnosti až po výstavbu a uvedení zařízení do provozu. Jedním z posledních úspěšných projektů, na němž se Atlantis Management výrazně podílel, je solární elektrárna na střechách objektů Pražské strojírny, kde se vyvíjejí a vyrábějí kolejové konstrukce a výhybkové systémy pro tramvajovou dopravu.

Solární elektrárnu o výkonu 999 KWp tvoří 2 200 fotovoltaických panelů, instalace sníží uhlíkovou stopu o více než 500 tun CO₂ ročně. Fotovoltaický systém pokryje spotřebu elektrické energie objektu z 37 procent s návratností investice okolo sedmi let.

„Partnerství se Svazem moderní energetiky pro nás představuje společný krok dopředu z hlediska podobného smýšlení, vizí a dlouhodobých cílů. Společnými silami se budeme snažit o prosazení inovativních technologií, postupů a profesionálního přístupu v oblasti moderní energetiky, která cílí na ekonomickou stránku ČR, udržitelnou energii s ohledem na ochranu naší planety za použití nejnovějších technologií,“ říká Miroslav Calda, majitel společnosti Atlantis Management.

Svaz moderní energetiky má za sebou z hlediska nových členství a partnerství rekordně úspěšný kvartál. V nedávné době do jeho řad vstoupil například i Středočeský kraj, sdružení CZ Biom nebo společnosti agriKomp, Master Therm či Bragen.

Zdroj: TZ Svaz moderní energetiky

Úvodní foto: Unsplash