Síla a ničivost hurikánů kvůli změnám klimatu stále roste

Letošní sezóna tropických cyklón se pomalu chýlí ke konci a vědci postupně vyhodnocují data, nakolik jsou tyto extrémní projevy počasí ovlivněné klimatickými změnami. A zdá se, že i letošní rok potvrdí dosavadní poznatky – růst průměrné globální teploty nezvyšuje počet tropických cyklón, ale zvyšuje jejich intenzitu.

Milan Vítek

20. 11. 2022

Výjimečná situace nastala v první polovině září kvůli tajfunu Nanmadol v Japonsku a hurikánu Fiona v Portoriku a v USA. Hurikán Fiona se posunul na sever podél východního pobřeží USA, aby se stal největším hurikánem (později klasifikace klesla na tropickou bouři), který kdy zasáhl Kanadu.Zde dokonce vytvořil nový místní meteorologický rekord nejnižšího naměřeného tlaku vzduchu. Ručičky barometrů klesly na extrémní hodnotu 930 hektopascalů.

Později poničil tajfun Noru sever Filipín a posléze jsme sledovali další hurikán se jménem Ian, který zasáhl území Kuby a na Floridě se „vyznamenal“ nebývalým rozsahem škod a obětí na životech.

Hurikány jsou tropické cyklóny, které jinde ve světě znají pod jinými názvy, získanými od místních obyvatel, kteří tento extrémní meteorologický jev měli šanci pojmenovat. Tropické cyklóny se jmenují v Mexickém zálivu a ve východním Pacifiku hurikány, ve východní Asii získaly název tajfuny, a pokud se objeví jižně od rovníku v Indickém oceánu nebo na pobřeží Austrálie, mají název cyklóny.

Bouřka na steroidech

Tropická cyklóna představuje tlakovou níž, která se na severní polokouli točí proti směru, na jižní polokouli po směru hodinových ručiček. Nejčastěji ji v našich podmínkách známe jako studenou frontu, která k nám ze západu přináší srážky a s nimi i zrychlení větru. Rotující tlakové níže můžeme vidět i v Česku, na rozdíl od těch tuzemských ale tropická cyklóna působí jako „cyklóna na steroidech“.

Vzniká na rovníku a pohybuje se směrem na východ. Podmínkou jejího vzniku je teplota moře vyšší než 26 stupňů Celsia, některé zdroje uvádí i 27 stupňů Celsia. Stoupáním teplého vzduchu vznikají bouřková mračna. Pokud se dostanou zhruba 5° od rovníku, začnou vlivem Coriolisovy síly rotovat a mohou nabývat na intenzitě.

Pokud se rotace uzavře a vytvoří známé oko ve středu cyklóny, vzniká tropická deprese. Tropická deprese může dále sílit a růst. Pokud přesáhne její rychlost větru 64 kilometrů v hodině, mění se na tropickou bouři a dostává jméno podle oficiálního a předem připraveného seznamu. Když rychlost přesáhne 119 kilometrů v hodině, vzniká hurikán.

Nejdůležitější hnací silou tropických cyklón je samotná teplota moře, ze které hurikány (a další) čerpají sílu a rostou. Proto, pokud se dostanou nad pevninu, jejich síla slábne. To stejné platí, pokud se přesunou dále od rovníku, kde je moře chladnější. Obojí vede k jejich postupnému vyčerpání, jejich síla klesá, ale stále mohou být velmi nebezpečné. Ostatně dopady Fiony v Kanadě to dokazují.

Hurikány jsou jedním z nejnebezpečnějších meteorologických jevů, které můžeme na planetě potkat. Je to z několika důvodů. U hurikánů té nejvyšší kategorie rychlost větru přesahuje 252 kilometrů v hodině. Krom větru jsou hurikány spojeny s extrémními srážkami, což znamená na pevnině jediné – povodně. Vzpomeňme na hurikán Katrina v roce 2005.

Povodně nemají ale jen jednu příčinu. Krom srážek přichází i storm surge – bouřlivé vzdutí moře. Hurikány silou větru (malý zhruba pětiprocentní podíl má i snížení tlaku vzduchu) nahrnou vodu k pevnině a lokálně zvýší hladinu moře. U hurikánu Ian byl zaznamenaný extrémní „storm surge“ 4,5 metru. Rostoucí hladina moře samozřejmě vyvolává další problém, srážky paradoxně nemají kam odtékat a rozlévají se na pevnině. Dobrý příklad tohoto fenoménu je opět hurikán Katrina..

Vlivem vysokých vln zároveň dochází k erozi mořského pobřeží a místy k až totální devastaci pobřežních ekosystémů a lidských sídel. Tropické cyklóny jsou navíc jedny z největších meteorologických jevů, které známe, zasahují obrovská území. Destrukce je tedy rozsáhlá. A nakonec, což je do určité míry paradoxní, hurikány se nepohybují nijak rychle. To zesiluje jejich dopady. Mohou tedy ovlivňovat jednu oblast po velmi dlouhou dobu.

Vliv klimatické změny

Růst průměrné globální teploty mění a ovlivňuje počasí v mnoha ohledech. Například v České republice od roku 1960 stoupla průměrná teplota o dva stupně Celsia. A protože množství srážek zůstává zhruba stejné, roste v českých podmínkách pravděpodobnost sucha.

Ovlivňuje klimatická změna ale i tropické cyklóny? Paradoxně se počet tropických cyklón na světě nemění. Roste ale jejich intenzita. Hlavní hnací silou tropických cyklón je totiž teplota samotného oceánu. V jedné ze svých přednášek klimatolog Michael E. Mann uvádí, že pokud vzroste teplota hladiny oceánu o jeden stupeň Celsia, maximální rychlost větru tropické cyklóny vzroste o celých sedm procent, což zvyšuje jeho ničivý potenciál (škody) o celých 23 procent.

Teplejší atmosféra pojme „více vody“, což dokazují i pozorování a data, dle kterých sledujeme nárůst úhrnu extrémních srážek v tropických cyklónách. Úhrn srážek, které způsobil například hurikán Harvey v Texasu, by byl bez vlivu rekordně teplé vody v Mexickém zálivu téměř nemožný. Teplejší moře také znamená, že se tropické cyklóny mohou dostat dále od rovníku. Tedy dostávat se tam, kde doposud nikdy nebývaly.

Zvládněte zimu i bez ruského plynu. Tepelné čerpadlo přinese pohodu i velké úspory rodinného rozpočtu

Změna klimatu způsobuje nárůst počtu rychle zesilujících cyklón. Přibývá takových, které rychle nabývají na intenzitě v důsledku extrémně teplých oceánských vod. Takováto rychle zesilující cyklóna je potenciálně mnohem nebezpečnější než ta, jejíž intenzita stoupá zvolna a lze se na ni dobře připravit..

Hodnocení vlivu růstu průměrné globální teploty na tropické cyklóny je ale obtížnější a vyžaduje podrobnou atribuční analýzu. Představíme si alespoň dvě.

Oblast zaplavená hurikánem Sandy byla vlivem změny klimatu větší, a zaplaveno tak bylo o 71 tisíc domů více, což způsobilo další škody ve výši 8,1 miliardy amerických dolarů.

A ničivé storm surge způsobené tajfunem Haiyan bylo zhruba o pětinu vyšší ve srovnání s tím, jak by podobná událost proběhla bez změny klimatu.

Kde sledovat aktuální zpravodajství o tropických cyklónách? V případě hurikánů respektive Atlantiku je nejlepší zdroj NOAA, pro Indický a Tichý oceán poté JTWC Tropical Warning. Vliv klimatické změny na tropické cyklóny dobře shrnuje ve své příručce, kterou přeložili do češtiny Fakta o klimatu, profesorka klimatologie Friederike Otto.

Autor: Milan Vítek

Foto: Pixabay