Čím dál více nemocnic hledá možnosti, jak snížit spotřebu energií a tedy ušetřit nemalé peníze. Vedle nevyhovujícího stavu svých areálů je k tomu tlačí také současné enormní zvyšování cen plynu a elektřiny. Projekty počítají se státními dotacemi a také s využitím metody EPC, která zákazníkovi garantuje výši dosažených úspor, přičemž investice do těchto projektů se mohou splácet přímo z peněz ušetřených za energie.

Pro rozsáhlou rekonstrukci areálu i svého energetického hospodářství se rozhodla například pražská Psychiatrická nemocnice Bohnice. Pro uskutečnění tohoto náročného projektu využije vedle dotace z Operačního programu Životní prostředí a Nová zelená úsporám rovněž zmíněnou metodu EPC. V květnu uzavřela smlouvu na poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) s konsorciem společností Veolia Energie ČR a D-energy. Garantovaná úspora činí více než 30 procent původní spotřeby. Celkové náklady přitom přesahují půl miliardy korun, jde tak o jednu z největších akcí EPC v České republice.

„Jeho hlavní součástí je rekonstrukce historických okenních výplní, při níž část oken projde odbornou repasí a část bude nahrazena věrnými replikami oken původních. Další významnou položku projektu tvoří rekonstrukce centrální výměníkové stanice, do které dodává teplo Pražská teplárenská již od roku 1993,“ řekl Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice. Vymění se také rozsáhlé rozvodné tepelné zařízení. „Část zdejšího potrubí totiž bylo položeno ve třicátých letech minulého století,“ sdělil Jakub Tobola, obchodní ředitel skupiny Veolia.

Vedle toho se také optimalizuje otopná soustava, vymění se osvětlení, zavede se nový systém měření a regulace a poskytování služeb energetického managementu, který je nezbytnou součástí každého projektu EPC. „Předpokládáme, že na některých opatřeních začneme pracovat již na konci června. Vše musí být dokončeno v roce 2023 a od roku 2024 poběží desetileté období garantovaných úspor a výkonu energetického managementu,“ dodal Eduard Paulík z D-energy.

Klinika v Dobřanech
FOTO: Skupina Amper

Minimální úspora 97 milionů korun

Pozadu nezůstává ani Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, která v dubnu uzavřela desetiletou smlouvu o poskytování energetických služeb s garantovanou úsporou se společností Amper Savings. Za 19 měsíců bude za 270 milionů korun zmodernizováno celkem 46 objektů v areálu o rozloze 42 hektarů. Spolu s tím se Amper Savings zavázal během těchto 10 let garantovat dosažení úspor nákladů nemocnice v hodnotě 97 milionů korun, a to v cenách referenčního roku. Vzhledem k současným vysokým cenám energií tedy bude skutečná úspora finančních prostředků klienta násobně vyšší.

Největšího podílu úspor (42 procent) bude dosaženo na úspoře za zemní plyn a 36 procent na elektrické energii. Dále se sníží emise oxidu uhličitého o 2 479 tun za rok, což představuje více než 40procentní pokles. „Metoda EPC je v České republice využívána již téměř 30 let. Za tu dobu bylo na trhu realizováno takřka 270 EPC projektů, které klientům ušetřily téměř 5,3 miliardy korun na nákladech za energie. Z toho necelou desetinu projektů realizoval Amper Savings,“ uvedl Martin Nádeníček, předseda představenstva skupiny Amper.

V rámci EPC projektu v Psychiatrické nemocnici Dobřany se zateplí budovy v areálu, vybudují se nové plynové kotelny s kondenzační technologií, instalují se nové parní zdroje pro technologické účely, vymění se rozvody topné vody a páry, instalují kogenerační jednotky, vymění technologie prádelny, zdroje chladu a LED osvětlení, dále se instaluje střešní fotovoltaická elektrárna a zmodernizuje systém měření a regulace. Po realizační části bude Amper Savings poskytovat psychiatrické nemocnici služby aktivního energetického managementu.

„Nabídka společnosti Amper Savings byla v rámci provedeného zadávacího řízení vybrána jako nejvhodnější, dosavadní průběh spolupráce hodnotíme jako korektní a věříme, že i tento fakt bude zárukou dosažení úspěchu ve věci. Uspořené prostředky chceme využít k dalšímu rozvoji areálu, zkvalitnění poskytovaných služeb a zvýšení komfortu pacientů,“ uvedla Silvie Langová, právnička nemocnice pověřená ředitelem nemocnice Petrem Žižkou vedením EPC projektu.

Amper Savings spolupracuje v této oblasti také s dalšími nemocnicemi – v Břeclavi, Novém Městě na Moravě, Jihlavě, Hustopečích, Šumperku a Třebíči. „Zakázky ve zdravotnickém sektoru jsou o to náročnější, že probíhají za plného provozu a jde zde ‚o život‘ více než jinde, což klade vysoký nárok na kvalitu organizace stavby a součinnost investora,“ konstatoval Radek Vrána, generální ředitel společnosti Amper Savings.

FOTO: Nemocnice Břeclav
FOTO: Nemocnice Břeclav

Mínus 2,5 tisíc tun skleníkových emisí

Modernizační maraton už odstartoval i v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici, jehož součástí je rovněž velký projekt energetických úspor, díky němuž se omezí spotřeba plynu a elektřiny minimálně o 30 procent. Představuje to roční úsporu přesahující 7 milionů korun v cenách roku 2021 a také 2,5 tisíce tun emisí oxidu uhličitého. Takové množství podle ČEZ vyprodukuje za jeden den provozu klasický elektrárenský blok o výkonu 100 megawatt.

Součástí projektu je například instalace pokročilého systému regulace vytápění jednotlivých místností podle způsobu či času využití. Každá místnost si tak bude automaticky řídit dodávku tepla podle vlastní okamžité potřeby nezávisle na ostatních prostorách. V pokojích, sesternách či jídelnách bude možné udržovat vyšší teplotu než na chodbách, toaletách nebo schodištích – vždy s ohledem na vnitřní komfort a rozumnou spotřebu energie. Počítá se rovněž se zateplením budov, s výměnou oken a dveří nebo náhradou téměř 11,5 tisíc svítidel moderním LED osvětlením. Ve hře je rovněž instalace fotovoltaických panelů na vybrané budovy.Modernizační projekt se uskuteční opět formou EPC. „Jsme vůbec první fakultní nemocnicí v Česku, která se rozhodla využít formu EPC, kdy nám dodavatel přímo úspory garantuje ve smlouvě. Jsme rádi, že část nákladů se nám rychle vrátí z dosažených úspor za energie. Zároveň uspoříme významný objem plynu a podpoříme tak energetickou soběstačnost České republiky,“ řekl ředitel Zdeněk Beneš. „Díky těmto energetickým úsporám zároveň výrazně pomůžeme i k ochraně našeho životního prostředí, což je pro nás velice důležité.“

Celková investice ve Fakultní Thomayerově nemocnici dosáhne téměř 365 milionů korun bez DPH. Na projektu spolupracují společnosti Metrostav DIZ, ENESA z holdingu ČEZ ESCO a Metrostav. Generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák připomněl, že podobné projekty energetických úspor s visačkou ČEZ ESCO a financované metodou EPC už úspěšně fungují v 18 nemocnicích a zdravotnických zařízení. Například v nemocnici v Jihlavě, Karlových Varech, České Lípě, Litomyšli, Třinci nebo Havířově.

Ministerstvo zdravotnictví počítá s projekty energetických úspor také v dalších státních nemocnicích a jiných organizacích. Investovat chce přibližně 5 miliard korun z evropských fondů. Schválena je více než čtyřicítka akcí, z nichž největší je zateplení takzvaného Modrého pavilonu pražské Fakultní nemocnice v Motole za 1,3 miliardy korun.

Autor: Pavel Baroch

Foto: Nemocnice Břeclav